برچسب: چشم

عفونت قرنیه در اثر خوابیدن با لنز

هرگز با وجود لنز روی چشمانتان نخوابید چون این امر می تواند باعث آسیب زدن به قرنیه چشمانتان شود آیا از مضرات و عوارض ناشی از لنزها روی بینایی تان اطلاعی دارید

ریمل

راهکارهایی برای انتخاب ریمل خوب

ریمل یکی از اجزا اصلی برای آرایش چشم می باشد که باعث زیبا شدن و پرپشت شدن مژه ها می شود و به همین دلیل می تواند حالات چشم را جذاب نماید