برچسب: کاشی ایرانی

کاشی ایرانی

دانش‌نامه: کاشی ایرانی

کاشی، قطعه‌ی سفالینی است با ابعاد و ضخامت‌های گوناگون که از نظر مواد اولیه و شیوه‌ی ساخت، از زیرشاخه‌های