برچسب: کالبد

برون فکنی چیست؟ تجربه ای مشابه مرگ و چطور می توان آن را تجربه کرد؟

کالبد در حقیقت ابزار‌های ما برای زندگی در ابعاد مختلف است. برای مثال جسم ما یک وسیله برای زندگی کردن در اولین بعد و دنیای فیزیکی است، چیزی که همه ما آن را تجربه کردیم و حتی شما الآن در حال خواندن این مقاله در همین بعد هستید!

پس از مرگ چه اتفاقی برای بدن انسان می‌افتد؟

کالبدهای انسان

کالبد اتری که نام آن برگرته از اتر (حالتی بین انر‍‍ژی و ماده) می باشد ،از خطوط ظریف انرژی که بی شباهت به خطوط صفحه ی تلویزیون نیست ،‌و همچون «بافتی درخشان از اشعه های

ترابشریت

آشنایی با ۷ کالبد انسانی

انسان موجودی شگفت انگیز است. انسان تنها دارای یک بعد و یک بدن نیست پس تنها دارای حواس پنجگانه نیست. انسان دارای طبیعت درون و احساسات متعالی است.