برچسب: کتاب ارابه خدایان

اریک فون دانیکن

ماجرای اریک فون دانیکن و کشفیات او

اگرچه ماجرای دخالت موجوداتی هوشمند در گذشته تاریخ بشری از سیاراتی دیگر حتی قبل از اریک فون دانیکن هم مطرح بوده است اما به خاطر کتابی که سال ها پیش اریک فون دانیکن در این مورد نوشت

اهرام مصر و فرضیه فضانوردان باستانی – بخش دوم

اکنون به بررسی مختصری از سایر اسناد فرضیه فضانوردان باستانی درخصوص بازدید فرازمینی­ ها از مصر در عهد باستان می­ پردازیم. ادعاهای اریک فون ­دانیکن از فصل هفتم کتاب ارابه خدایان و یا کتاب چشمان ابوالهول برداشته شده ­است.