برچسب: کرتاسه

یافتن گونه‌ای جدید از آبزی باستانی

 گونه‌ی جدیدی از خزنده‌های دریایی متعلق به دوره‌ی کرتاسه از روی فسیل‌های کشف شده از سواحل فرسایش یافته‌ی رود ولگا تشخیص داده شد.