برچسب: کسب و کار

عادت‌های اشتباه مدیران در گوش دادن

به‌عنوان یک مدیر، چقدر روی مهارت‌های گوش دادن و همکاری در جلسات زمان می‌گذارید؟ این مهارت‌ها اعتماد و انگیزه را در تیم افزایش می‌دهند.

چگونه از مدیران بازخورد بگیریم

بازخوردهای سازنده بهترین راه فهمیدن اشتباهات و بهبود روش انجام کار هستند. بازخوردهای سازنده خودبه‌خود ارائه نمی‌شوند