برچسب: کلیسا های تسخیر شده

کلیسا های تسخیر شده از سوی ارواح

صومعه بتل:صومعه بتل سال ۱۰۶۶ میلادی از سوی ویلیام فاتح بر روی زمینی که محل پیروزی او در نبرد هستینگز بود بنا شد.