برچسب: کنترلر

کنترلر

آشنایی با کنترلر؛ بررسی و کنترل دستگاه های برنامه ریزی

در واقع یک دستگاه کنترلر وظیفه کنترل کردن را بر عهده دارد. این دستگاه ممکن است در واحد های صنعتی، نیروگاه های برق و دیگر مکان ها برای بررسی و کنترل دستگاه های برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیرد.