برچسب: کوتوله سفید

کوتوله سفید

لحظه‌ی انفجار کوتوله سفید توسط دانشمندان ثبت شد

دانشمندان همیشه سعی می‌کنند به محض انفجار یک ستاره، تلسکوپ‌های خود را در مسیری که انفجار رخ داده تنظیم کنند تا شاید آن زاویه از انفجار را شکار کنند.