برچسب: ۱۰ فضای آزاد هنری

۱۰ فضای آزاد هنری در جنوب شرقی آسیا

هنرمندان در میانمار، کامبوج و سراسر جنوب شرقی آسیا کار خود را در محیطی اقتدارگرا انجام می‌دهند و اغلب در انزوای باز فعالیت می‌کنند.