برچسب: ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ

بیماری اوتیسم

بررسی بیماری اوتیسم

اوتیسم یک بیماری نیست بلکه یک اختلال رشد در عملکرد مغز است.افراد مبتلا سه نوع علامت را نشان می دهند: روابط اجتماعی ضعیف، مشکلاتی در ارتباط کلامی و غیرکلامی، و نیز علائق

ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ

ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ‌ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻃﯿﻒ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ‏( ASD ‏) ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،