برچسب: 600 سال نوری

کشف یک سیاره جدید توسط محققان هندی

گروهی از دانشمندان یک سیاره جدید کشف کرده‌اند که این سیاره در اطراف ستاره میزبان که حدود ۶۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، می‌چرخد.