برچسب: Air Force One

بوئینگ ۷۴۷

غول آسمان صد ساله شد

از مرگ آور‌ترین هواپیماهای جهان تا قوی‌ترین هواپیماهای مسافربری، از ایستگاه‌های فضایی تا موشک‌های قاره پیما