برچسب: ALPHABET GOOGLE VERILY WEARABLE MICROSCOPE آلفابت،تشخیص سرطان،گوگل میکروسکوپ،میکروسکوپ VERILY،میکروسکوپ پوشیدنی،میکروسکوپ پوشیدنی وریلی،میکروسکوپ گوگل،میکروسکوپ وریلی

میکروسکوپ پوشیدنی

میکروسکوپ پوشیدنی Verily می‌تواند اتفاقات زیر پوست شما را نیز ببیند

تیمی تحقیقاتی متشکل از محققین دانشگاه کالیفرنیا و شرکت Verily (بخش علوم حیاتی گوگلآلفابت) میکروسکوپی پوشیدنی را طراحی کردند که در آینده‌ای نزدیک