برچسب: CI Marek

کمپانی سازنده بازی Sniper Ghost Warrior 3به خطاها و اشتباهات بازی اعتراف کردن

Sniper Ghost Warrior 3 Dev اذعان می کند که اشتباهات بازی را با بازی بعدی حل می کند. Sniper Ghost Warrior 3 توسعه دهنده بازی های CI اعلام کرده است که در طول توسعه...