برچسب: Openshift

راه اندازی وب اپ روی Openshift

از ابتدای راه وب سرویس ها تا امروز برای ساخت یک وب سایت یا یک اپلیکیشن تحت وب می بایست میهمان میزبان هایی