برچسب: SAP

SAP، از نرم‌افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان تا تحلیل فوتبال

SAP، از نرم‌افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان تا تحلیل فوتبال

شرکت آلمانی SAP یا اِس اِی پی را باید تجلی قدرت مهندسی نرم‌افزار خواند که نه‌تنها در حوزه‌ی سازمانی، بلکه در حوزه‌ای