راه های ورود انرژی

ذهنی آرام

نیروی انرژی جهانی همه جا هست و بر همگان پرتو می اندازد. بخشی داخل می شود و از راه های ورودی توزیع و شبکه بندی می شود و از شخصی به شخص دیگر و از جسمی به جسم دیگر و از جزئی به جزئی دیگر سرایت می کند.

آنچه در ما وارد می شود آن است که شخص را می سازد. انرژی جهانی همواره بازسازی می شود و مانند انرژی حاصل از سوخت و ساز بدن نیست که تمام شدنی باشد و از هر جایی به جای دیگر منتشر و گسترده می شود و تمام شدنی نیست.

لایه های انرژی به صورت موج و دایره و گاهی به صورت خط و پرتو مستقیم منتقل می شود. گاهی ساکن است و گاهی حرکات ویژه به خود می گیرد. همه این دگرگونی ها در نگهداری بهداشت بدن انسان راه گشایی است و سلاامت را با خود می آورد یا سلامت از شخص می گیرد. راه های ورود انرژی محیط به ما اصلی و فرعی، کوچک و بزرگ دارد و همانند نقاط حساس پزشکی سوزنی هستند.

این کانال های ورود انرژی کار آنتن را می کنند که امواج را به خود فرا می خواند و با دریافت انرژی های سازنده سلامت و بهداشت بدن را تامین می کنند اگر این راه های ورودی بسته شود همین طوری که عروق قلب بسته می شود و قلب از طپش می ایستد تمامی بدن هم از کار می افتد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *