هاله انرژی چیست ؟

هاله انرژی

 شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه تولد تا لحظه مرگ است و همچنین شامل همه خاطرات گذشته زندگی ما است که از طریق  کارما معین شده است.

هاله کالبد زنده وچند بعدی آگاهی ما است که افکار واحساسات واقعی را نشان میدهدزیرا همواره به واقعیت درون ما پاسخ میدهد.در واقع وضعیت کالبد های نامرئی-لایه های هاله ای وچاکراها میتواند به واسطه تجربیات ما ونحوه پاسخ ما به آنها هر روز با روز پیش متفاوت باشد.
با مشاهده رنگهای هاله میتوانیم اطلاعات مهمی در باره سلامت جسمی و عاطفی وروحی فرد کسب کنیم . رنگها باز تاب سلامت کلی هاله هستند. یک هاله سالم دارای رنگهای شفاف ودرخشان است.رنگهای کدر در هاله نشانه مشکل یا بیماری هستند محل وشدت گرفتگی و عدم کارایی انرژی میتواند شدت ومرحله بیماری را نشان دهد.

رنگها همچنان بازتاب وضعیت ذهنی وعاطفی ما هستند.مثلا رنگ غالب زرد در هاله نشان دهنده تمایل به زندگی –تجربه-وتفکر است.همچنین هاله دارای هفت لایه مجزای انرژی است که به نحو بنیادی با آنچه سیستم چاکرا مینامیم ودر طول نخاع قرار گرفته است در ارتباط است.

هفت سطح هاله انرژی

لایه اتری: (لایه اول)

کالبد اتری حالتی بین ماده وانرژی است. از خطوط ظریف انرژی تشکیل شده است .که مانند یک شبکه درخشان از پرتوهای سفید و آبی است. ساختار شبکه مانند آن در حرکت مداوم است. این لایه حدود ۵- ۶ سانتیمتر از بدن وسعت دارد . رنگ لایه اول از آبی روشن تا آبی تیره متغیر است. ساختار این لایه با کالبد فیزیکی یکسان بوده وتمام جزییات وآناتومی بدن را در بر میگیرد.

لایه عاطفی(لایه دوم)

لایه احساسات ساختار آن سیال تر از لایه اتری است وبا کالبد فیزیکی یکسان نیست. این لایه بصورت ابرهای رنگین از جنسی ظریف با حرکت سیال ومداوم دیده میشودکه نشان دهنده طیف کامل عواطف ماست.فاصله این لایه از کالبد فیزیکی ۵/۲الی ۵/۷سانتیمتر است.له

لایه ذهنی (لایه سوم)

جنسی ظریفتر از کالبد عاطفی دارد. این لایه به صورت نوری به رنگ زرد روشن که اطراف سر و شانه میتابد واطراف کل بدن وسعت پیدا میکند,دیده میشود. حاشیه این لایه ۵/۷تا ۲۰سانتیمتر از کالبد فیزیکی فاصله دارد…..شکلهای افکار در این لایه قابل مشاهده اند.

لایه اثیری(لایه چهارم)

کالبد اثیری فاقد شکل ثابت است.واز ابرهایی از رنگ تشکیل شده است. وسعت آن تا فاصله ای حدود ۱۵الی ۳۰سانتی متر از کالبد فیزیکی است.این کالبد ما را با بعدهای بالاتری از واقعیت ارتباط میدهند.

لایه کلیشه ای اتری (لایه پنجم)

این لایه حاوی طرح کلیشه ای تمام اشکال موجود در سطح فیزیکی است . این لایه الگوی کاملی برای لایه اتری است. وسعت آن تا فاصله ۴۵الی ۶۰ ساتیمتر از کالبد فیزیکی است.

لایه آسمانی(لایه ششم)

سطح ششم کالبد آسمانی نام دارد. وسعت آن حدود ۶۰الی ۱۰۵ ساتیمتر از کالبد فیزیکی است.در این سطح است که ما وجد و شعف معنوی را تجربه میکنیم. از طریق کالبد آسمانی است که ما عشق بدون قید و شرط را میاموزیم. کالبد آسمانی بصورت نوری دیده میشود که از رنگهای روشن وملایم تشکیل شده است و درخشش و زیبایی دارد. این نور درخشش طلایی- نقره ای وکیفیت رنگ به رنگ شونده دارد.

لایه کلیشه ای کتری کالبد علی(لایه هفتم)

وسعت آن حدود ۷۵الی ۱۰۵ ساتیمتر از کالبد فیزیکی است. در بر گیرنده تمام کالبدهای هاله همراه با کالبد فیزیکی است. کالبد کتری از رشته های ظریف نور طلایی ونقره ای تشکیل شده که فرم کلی هاله را حفظ میکند. کالبد کتری حاوی یک ساختار شبکه ای طلایی از کالبد فیزیکی وتمام چاکراهاست.

لمس هاله

کسانی که میخواهند با روش زیر هاله را لمس نمایند.باید به تعداد دفعات زیاد تمرین نمایند.وبیاد داشته باشند که همه چیز آسان بدست نمیآید وباید برای آن زحمت کشید.
برای بدست آوردن معنویت بایست تلاش زیادی بخرج داد.وذره ذره آنرا جمع آوری نمود ولی بیاد داشته باشید.که چیزی را که با زحمت بدست آوردید.بر اثر ندانم کاری به یکباره از دست ندهید.
کسانی که مایلند این کار را شروع کنند بخاطر داشته باشند.که از کنجکاوی ودخالت در زندگی شخصی دیگران بشدت دوری نمایند.وفقط در صورت اجازه دیگران به لمس ودیدن هاله آنها بپردازند.

برای شروع

محیط آرامی را انتخاب کنید.سعی کنید محیط را نیمه تاریک کرده و بر روی صندلی راحتی بنشینید.بطوری که بدن و سر و گردن را رها کنید.
چشمان خود را ببندید. و با تنفس عمیق چهار مرحله ای کار خود را شروع کنید.
۱) تنفس عمیق شکمی دم از بینی(منظور این است هنگام تنفس هوا را به شکم خود سرازیر کنید.بدون اینکه قفسه سینه شما رفلکس داشته باشد)
۲) ایست دم به مدت دوثانیه
۳) باز دم عمیق از بینی
۴) ایست تنفس به مدت دو ثانیه
۱۴الی ۲۰تنفس

به این صورت شما را آرام خواهد نمود.سعی کنید بعد از این حالت بدن خود را ریلکس و وانهاده نمایید.برای این کار شما میتوانید با اعضای بدن خود به ترتیب صحبت کرده وبا انتقال فکر عضوهای بدن خود را ستوده و از آنها بخواهید که ریلکس و وانهاده  شوند.

بعد از این کار با همه وجود به فرق سر خود تمرکز کنید.در هنگام توجه به چاکرای هفت.۴۰مرتبه ذکر خدا را تکرار کنید.این ذکر در هنگام تمرکزسبب باز شدن تدریجی چاکرای هفتم شما خواهد شد.از نشانه های باز شدن چاکرای هفت احساس سنگینی و فشار بر روی فرق سر شما است.

برای بهتر باز شدن چاکرای هفت خود میتوانید از نگین عقیق که بروی فرق سر خود بگذارید نیز استفاده نمایید.

حالاکف دستان خود را با تمرکز بروی هم بگذارید. وبه کف دستان خود فکر کنید.به آرامی ۲۰ساتیمتر هر دو کف دستان را از هم دور کنید.وبعد به آهستگی هر چه تمامتر آنها را به هم نزدیک کنید.به اولین مانعی که برخورد کردید دستان خود را نگه دارید وبه آرامی با جلو عقب کردن دستان آن مانع را لمس نمایید.شما احساس خواهید کرد که انگار بادکنک نرمی را در میان دستان داریدوبه آرامی آنرا لمس میکنید.میتوانید این هاله را با حرکتهای چرخشی آرامی که به دستان میدهید بهتر احساس کنید.

کل تمرین را بمدت حداکثر نیم ساعت ادامه دهید.بعد از تمرین چشمان خود را بلافاصله باز نکنید.وبا شمارش تا ۵ شماره وسه تنفس عمیق چشمان خود را باز کرده وازخدای خود تشکر کنید.این تمرین را تا ده روز انجام دهید تا دستان شما به لمس کردن هاله عادت کند. تا بتوانیم تمرینهای دیگری در این زمینه را انجام دهیم

تمرین بالا بنای تمام تمرینهای دیگر میباشد. و اما تمرین دیگری در باب لمس هاله.

باز هم به ترتیبی که گفته شد در حالت آرامش قرار گیرید. بر روی چاکرای ۷ خود تمرکز کنید.این بار به لمس چاکراهای خود اقدام نمایید.
محل چاکراها را در نظر بگیرید.دستان خود رابه ترتیب از چاکرای دوم تا چاکرای هفتم بروی آنها قرار دهید.به آرامی دستان خود را حدود ۲۰ساتیمتر از چاکراها دور کنید. بعد از آن به آرامی دستان خود را به طرف چاکراها ببرید.هر جا دستانتان به مانعی برخورد کرد.آنها را نگه دارید.وبه آرامی به لمس آنها اقدام کنید.برخی انرژی زیادی را زیر دستان خود حس خواهید نمود.بعضی دیگر که حس لامسه حساستری دارند.چاکرا را بصورت جامد مثلا یک تکه چوب حس خواهند کرد.این دسته از افراد چاکراها را بطور کامل حس کرده اند . هر چاکرا را بمدت ۳ دقیقه لمس نمایید. این کار سبب تحریک چاکراها واحیانا دردناک شدن آنها میگردد. واین نشانه باز شدن تدریجی آنها خواهد بود. لازم به ذکر است که این تمرینها را با چشم بسته انجام دهید.

تمرینی دیگر :

چند میوه را به دلخواه انتخاب کنید.مثلا سیب…موز….پرتقال…
آنان را بترتیب بروی میز بگذارید. در حالت آرامش قرار گرفته وبا ترتیبی که گفته شد شروع به لمس هاله آنان نمایید.
هاله آنها چه تفاوتی با هم دارد.

شما میتوانید به همین صورت وبا چشمان باز بعد از مدتی تمرین به لمس هاله دیگران بپردازید.وبا تجربه ای که به دست میآورید فرق بین یک هاله سالم و مریض را در یابید. نکته قابل توجه این است که بعد از لمس هاله دیگران(با اجازه خودشان)باید دستان خود را با آب بمدت ۱ دقیقه بشویید.

دیدن هاله:

اصولا دیدن هاله به دو صورت ممکن است .
الف) دیدن هاله با چشم سوم (مربوط به چاکرای ششم)
ب)دیدن هاله با چشم که این مقوله نیز به دو صورت ممکن میباشد.

۱)با چشم مسلح
۲)با چشم غیر مسلح که به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهم کرد.

اصولا دیدن هاله با چشم سوم اصولی ترین روش برای دیدن هاله خود و دیگران است . شخص در این حالت میتواند کلیه لایه های هاله را دیده وبا دانشی که معمولا از طریق چشم سوم به آنها منتقل میشود آنرا تجزیه وتحلیل نماید.
باز شدن چشم سوم یکی از مقوله های معرفتی است که احتیاج به خود سازی وخودشناسی ویژه ای دارد. ( در این مورد در پست های بعد به تفصیل توضیح خواهم داد . )

دیدن هاله با چشم مسلح:

کلیه علاقمندان به دیدن هاله میتوانند از عینکی به نام کرلیان استفاده کرده وموفق به دیدن هاله گردند . البته این را در نظر داشته باشید که استفاده زیاد از این عینک باعث آسیب به چشم خواهد شد. راه دیگری نیز برای دیدن هاله خودتان به شما پیشنهاد میدهم وآن اینکه به وسیله
دوربین عکاسی به همین نام(کرلیان)شما میتوانید از هاله خود عکسبرداری کرده ونتیجه را مشاهده نمایید. این دوربین در تهران موجود است وقیمت عکسبرداری آن ۱۵۰۰۰ تومان است.

در نظر داشته باشید که در این روش فقط به دیدن هاله اکتفا نکنید با روشی که شرح آنرا بطور کامل برای شما خواهم داد علاوه بر دیدن هاله شما قادر خواهید بود انرژیهای اطرافتان را بخوبی مشاهده نمایید.
واگر کمی بیشتر تمرین نمایید قادر خواهید بود کلیه رنگهای اصلی را در اسمان وزمین مشاهده کنید.
انسان میتواند با تعقل به موجودات مادی وطبعیی بنگرد وخدا را در آن مشاهده کند و قدرت خالق را در یابد . ولی متاسفانه انسان بقدری شکاک شده که بدیهیات را درک نکرده ودنبال نشانه ای
غیر مادی است تا عظمت خالق رادریابد.
امیدوارم که تمرین وانهادگی ورفتن در سطح آلفا را انجام داده باشید . با تمرین در سطح آلفا به تدریج سمت راست مغز شما فعال خواهد شد .واین فعالیت به شما اجازه خواهد داد که حتی بعضی از پیامهای معنوی را در این حالت دریافت نمایید. این تذکر را به شما عزیزان بدهم کلیه کسانی که به نوعی ارتباط با ارواح یا اجنه دارند از این روش استفاده ننمایند.واین را ذکر نمایم که این ارتباطات به ضرر این عزیزان خواهد بود ارواح سرگردان انرژی سنگین زیادی به شما منتقل خواهند نمود . وباعث مشکل در سیستم وبدن پرانیک وانرژیک شخص خواهد شد. اجنه نیز با قرار گرفتن در چاکراهای مختلف  ، از انرژیهای شخص استفاده خواهند کر د و ایندو باعث بیماری ومشکل جهت شخص خواهد شد.

تمرین دیدن هاله تک رنگها:

جای مناسب وراحتی را انتخاب نمایید.
چند کاغذ رنگی انتخاب نمایید. (اگر براق باشد بهتر است) برای شروع از رنگ قرمز استفاده نمایید. دیدن هاله رنگ قرمز ساده تراز بقیه رنگها میباشد.
جهت راحتی کار کتاب قطوری را انتخاب کنیدوکاغذ را دور آن بپیچید.
آنرا به فاصله ۵/۱متری خود بروی میز قرار دهید. سعی کنید که از نور یک لامپ ۱۰۰وات معمولی در این تمرین استفاده کنید بطوری که نور از پشت سر شما بروی سوژه بتابد. زمینه پشت سوژه را به رنگ سفید انتخاب کنید. اکنون به حالت وانهادگی به شرحی که گفته شد بروید. بعداز رفتن به حالت آلفا به آهستگی چشمان خود را باز کنید و با دید محیطی به سوژه نگاه کنید یعنی به ۲ساتیمتری اطراف ومحیط پشت سوژه نظر کنید. واز خیره شدن مستقیم به آن خوداری نمایید. هاله تک رنگ بعد از مدتی ظاهر خواهد شد. توجه داشته باشید اگر موفق نشدید باز هم تمرین کنید واز تلاش خسته نشوید. روئیت هاله در افراد مختلف یکسان نیست . امکان دارد افرادی زودتر موفق به دیدن آن گردند.
کسانی که عینکی هستند به نسبت سریعتر از افراد دیگر انرژیها را روئیت خواهند نمود واین به دلیل استفاده از سلولهای کناری چشم هنگام دید توسط آنان است.
توجه داشته باشید برای دیدن هاله موجودات زنده که بسیار ظریفتر وسیالتر از ماده هستند حتما باید تمرین فوق را انجام داده باشید.

روش دیدن هاله گیاهان ودیدن انرژی در فضا:

دیدن هاله موجودات زنده به سبب ظریف بودن میدان انرژی اطراف آنها مقداری مشکلتر است. قبل از هر کار از خداوند بزرگ درخواست کمک وموفقیت روز افزون در امور معنوی ومادی در زندگی خودو دیگران نمایید.
جایگاه ساکت وخلوتی را انتخاب کنید. همیشه از رنگ قرمز به سبب سادگی دیدن هاله آن استفاده نمایید. یک یا دو شاخه گل سرخ انتخاب کنید. آنرا در فاصله ۵/۱ متری خود قرار دهید. سعی کنید پشت زمینه سوژه برنگ سفید باشد. اکنون بروی صندلی راحتی قرار بگیرید و بشرحی که قبلا داده شدبه حالت وانهادگی بروید.بعد از قرار گرفتن در سطح آلفا به آهستگی چشمان خود را باز کنیدوباز هم بادید محیطی سوژه را بنگرید. اگر تمرینهای قبل را بخوبی انجام داده باشید بسادگی چتر هاله گل را تشخیص خواهید داد. حال میتوانید از انواع واقسام گیاهان با رنگهای مختلف استفاده نمایید.

برای دیدن انرژی در فضا محیط ساکتی را در طبیعت انتخاب کنید.طاق باز دراز بکشید.بطوریکه سر شما در سایه قرار بگیرد.
اکنون به حالت آلفا برویدوبه آهستگی چشمان خود را باز کنیدوبه آسمان بنگرید.انرژیها را بعد از کمی دقت رویت خواهید کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *