دسته: صنایع خودرویی

ساخت خودروی بدون فرمان

جنرال موتورز برای عرضه عمومی اولین سری از ماشین‌های خودرانش در سال ۲۰۱۹ از دولت تقاضای مجوز کرده است. این کارخانه هفته