آنوناکی – موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنوناکی

جزئیات از استلا Ur-Namm. Ur-Namma در برابر خدای نشسته لذت می برد

آنونا ، به عنوان آنوناکی شناخته می شود ، شخصیت های اصلی در داستان بازدیدکنندگان باستانی از فضا هستند که بر روی سیاره ما فرود آمدند ، بشریت را ایجاد کردند ، به آن تمدن دادند و در افسانه های بسیاری از کشورها آثاری از خود برجای گذاشتند. این متن های سومری و بابلی است که مملو از خدایان ، هیولاها و قهرمانان نیمه خدا است که نام این فضانوردان باستان را به جهان داده است.

Anunnaki

خدایان این اسطوره ها در آیین تمدن های باستان موقعیت های برجسته ای را اشغال می کردند ، طول و مدیحه سرایی و متون اساطیری را جشن می گرفتند و اعمال آنها را جشن می گرفتند. اما آنها واقعاً چه کسی بودند و در مورد آنها در لوحهای سفالی سومری باستان چه چیزی نوشته شده است؟

معنی پنهان کلمه Anunna

آن زمان که متن های میخی باستانی در مخزن موزه ها و ادبیات حرفه ای سخت قابل دسترسی پنهان شده بودند ، گذشته است.

امروز ، در عصر اینترنت و به لطف تلاش بسیاری از محققان ، این فرصت را داریم که به راحتی در خانه به این متون نگاه کنیم و دانش فراموش شده ای را که تمدن های باستان از ما برجای گذاشته اند ، بخوانیم.

ما می توانیم به طور خاص از سه وب سایت استفاده کنیم: مجموعه متن الکترونیکی ادبیات سومری (ETCSL) ایجاد شده توسط دانشگاه آکسفورد ، جایی که آثار مهم ادبی تألیف شده به زبان سومری منتشر می شود ،

ابتکار کتابخانه دیجیتال میخی شکل (CDLI) ، طرحی است که با همکاری چندین دانشگاه برای جمع آوری عکس ها و رونوشت های لوح های سفالی اصلی به زبان سومری و اکدی ، زبان های بابلی ها و آشوری ها و فرهنگ لغت سومری پنسیلوانیا، شامل موارد دیگر ، متن کلمات جداگانه با خط میخی است. با استفاده از این ابزارهای قدرتمند ، می توانیم ردپای آنونا ، موجودات مرموز ستارگان را دنبال کنیم.

با این حال ، اگر می خواهیم اطلاعات واقعی در مورد موجودات آنونا را در متون سومری بیابیم ، ابتدا باید در مورد چگونگی نوشتن این اصطلاح توسط کاتبان باستان بیندیشیم. این امر همچنین به ما کمک می کند تا معنای پنهان این مفهوم و ماهیت موجوداتی را که توسط آن ذکر شده اند ، آشکار کنیم.

اول از همه ، لازم به ذکر است که سومریان از علامت برای خدایان خود استفاده می کردند – AN (در این مورد بخوانید dingir) ، که شکل ستاره ای هشت پر دارد. در عین حال ، در همان زمان ، این علامت به معنای “آسمان” (بخوانید an) و همچنین نام خدای آسمان (همچنین An) ، حاکم خدایان دیگر ، که فقط به طور استثنایی در افسانه ها ظاهر می شود ، اما معمولاً بالاترین احترام به او نشان داده می شود ​​، شاید بهتر باشد که به جای خدایان ، این موجودات را “موجودات آسمانی” بنامیم.

شناخت این اصطلاح و درک معنای آن بسیار مهم است ، زیرا نماد دینگیر قبل از نام هر خدای ، خدایان محافظ پایین تر ، شیاطین ، بلکه حاکمان خدایی شده مانند گیلگمش ، نارام-سین یا شولگی ظاهر می شود. این علامت به عنوان اصطلاح تعیین کننده عمل می کند ، که خوانده نمی شود ، اما به خواننده اطلاع می دهد که کلمه زیر عبارتی برای یک موجود الهی است. از آنجا که خوانده نمی شود ، متخصصان آن را در نسخه های لاتین به عنوان نسخه برتر می نویسند. و این علامت است که قبل از تعیین “خدایان بزرگ” آنونا ظاهر می شود.

آنوناکی

الهه Ninchursag – خالق مردم

شخصیت ها

کلمه Anunna با استفاده از حروف میخی زیر نوشته می شود: dingir A-NUN-NA (شکل ۱ الف). اولین علامت از قبل برای ما شناخته شده است و موجودات آسمانی را نشان می دهد. شخصیت دیگر سومری ها کلمه آب را نوشتند ، اما به معنی اسپرم یا اصل و نسب نیز بود. معنای شخصیت زیر ، NUN ، شاهزاده یا شاهزاده است. قابل توجه است که نام شهر ارید (NUN ki) با همان نماد نوشته شده است و در افسانه ها به آن Enki نیز گفته می شود. آخرین شخصیت یک عنصر دستوری است. بنابراین واژه آنونا می تواند به عنوان “موجودات آسمانی با منشأ شاهزاده ای (دانه)” ترجمه شود و در حقیقت کاتبان متون باستانی چنین تصور می شوند ، زیرا متداول ترین لقب های مرتبط با آنونا “خدایان بزرگ” هستند. آنها مثلاً خدایان محافظ لاما یا شیاطین هستند.

اکنون ممکن است بگویید ، “اما صبر کنید ، آیا آنوناکی همانطور که سیتچین بیان می کند به معنای” کسانی که از بهشت ​​آمده اند “نیست؟” حقیقت این است که اصطلاح Anunnaki (نوشته شده ؛ dingir A-NUN-NA-KI – شکل ۱ ب) برای اولین بار در متن های اکدی متعلق به بابلی ها و آشوری ها آمده است. تا آن زمان ، فقط اصطلاح Anunna استفاده می شد ، و بعداً علامت KI ، به معنی “سرزمین” اضافه شد. مشخص نیست که چرا این کار انجام شده است ، اما به نظر می رسد در آن زمان تشخیص بین موجودات آنونا که در زمین مانده اند (آنوناکی) و کسانی که به فضا بازگشتند و شاید به عنوان ایگیگی نامیده می شوند ، همانطور که حماسه اکدی Enum Elisha پیشنهاد می شود ، لازم است. در آن آمده است که مردوک ۳۰۰ آنوناکی را به آسمان فرستاد و ۳۰۰ نفر روی زمین ماند و سیصد ایگیگی در بهشت ​​ساکن شد.

با این حال ، تعبیر اصطلاح آنونا یا آنوناکی به عنوان “کسانی که از آسمان روی زمین آمده اند” آنقدر مزخرف نیست که مخالف نظریه های فضانوردان باستان بخواهند. متن آواز سومری “اختلاف گوسفند با دانه” با این کلمات آغاز می شود: “وقتی روی تپه آسمان و زمین ، خدایان آنونا ، متولد شد …” این جمله مقدماتی را می توان درک کرد که در ابتدا آنونا از جایی آمده است (ANKI به آسمان و زمین ترجمه می شود – AN KI) و از فرزندان خدای آنا ، از این رو آسمان ها بودند. منشأ آسمانی آنونا نیز توسط متن مرثیه خوانی آرورا یا مرثیه به انکی تأیید می شود ، که در آن آمده است که آنونا در بهشت ​​، و بعداً در زمین ، توسط خدای آن به دنیا آمد. بنابراین ، این ترکیبات به وضوح به منشأ کیهانی یا آسمانی موجودات آنونا اشاره دارد.

آنها واقعاً چه کسانی بودند

با وجود روشن شدن معنای واقعی اصطلاح Anunna ، هنوز این س questionال باقی مانده است که واقعاً موجوداتی که سومری ها به آنها می گفتند چه کسانی بوده اند؟ مطالعه دقیق اسطوره ها ، سرودها و تصنیف های سومری ثابت می کند که در واقع یک تعریف جمعی از خدایان بوده است ، زیرا کلمه Anunna اغلب با نام “gal dingir” ، یعنی خدایان بزرگ دنبال می شود. متون معمولاً فرم خاص آنها را توصیف نمی کنند ، به استثنای خدایان منفرد. در توصیف خدایان منفرد ، اغلب می فهمیم که آنها توسط “درخشش وحشتناکی” احاطه شده اند ، سومری “ملام” نامیده می شود.

برخی از ترانه ها همچنین از یک نگاه تهدیدآمیز صحبت می کنند ، مانند سرود ارتفاع اینانا یا هبوط اینانا به جهان زیرین. در مورد به تصویر کشیدن خدایان سومری ، و به همین ترتیب آنونا به همین ترتیب ، آنها غالباً به صورت چهره های انسانی معمولاً بر تخت نشسته و از یک درخواست کننده (به اصطلاح مخاطب الهی) یا در صحنه های مختلف اساطیری پذیرایی می شوند. با این حال ، آنها با کلاه شاخ دار یا کلاه ایمنی از مردم متمایز می شوند.

آنونا - موجوداتی از ستاره در متون سومری

آنونا – موجوداتی از ستاره در متون سومری

موجودات

موجوداتی که کلاه هفت شاخی دارند بدون شک از بالاترین افراد بوده اند. با چنین پوششی از سر ، انکی ، انلیل ، اینانا و سایر “خدایان بزرگ” اغلب به تصویر کشیده می شوند. اینها معمولاً خواهان را به حکم معبود در حکاکی ها می کشاند. با این حال ، مجسمه هایی از محل العبجد (یا همچنین اوبید) ، که چهره های آنها دارای ویژگی های خزنده است – به ویژه شکل سر و چشم ها – نیز با آنونا مرتبط هستند. میزان توجیه این ارتباطات مورد بحث است ، اما به عنوان مثال آنتون پارک در کتاب “راز ستاره تاریک” اظهار داشت که طبق اطلاعات کانالیزه شده موجودات آنونا خزنده بودند.

این واقعیت که آنونا موجوداتی “از گوشت و خون” بودند ، و نه فقط برخی از ایده ها یا شخصیت پردازی نیروهای طبیعت ، با اشارات فراوان به نیاز به غذا نشان داده می شود. این نیز یکی از دلایل آفرینش انسان – برای تأمین معاش خدایان – بود. این را بهترین افسانه آکادایی در مورد آتراکاسیس نشان می دهد ، که در آن خدایان از گرسنگی پس از طغیان رنج می برند ، و هنگامی که آتراکاسی به آنها قربانی گوشت سوخاری می دهد ، آنها مانند مگس بر روی آن پرواز می کنند. نیاز به تأمین معاش را اسطوره انکی و آرایش دنیا نیز تأیید می کند ، طبق آن ، آنونا در میان انسانها زندگی می کند و غذای آنها را در مکانهای مقدس خود می خورد.

در این افسانه ، انکی همچنین برای آنها خانه هایی در شهرها ساخت ، زمین ها را تقسیم کرد و به آنها قدرت داد. و فقط یکی از تفریحات مورد علاقه آنها مهمانی نوشیدن و نوشیدن آبجو یا الکل دیگر بود ، که هر از گاهی خیلی خوشحال نمی شد ، همانطور که انکی و نینماچ تأکید داشتند ، که در آن خدایان مست قصد داشتند افراد معلول را پس از موفقیت اولیه با انسان ایجاد کنند خلقت ، و اینانا و انکی ، جایی که در حالت مستی انکی سخاوتمندانه تمام قدرت الهی خود را به من ، نوعی برنامه یا برنامه برای سازماندهی جهان تحویل داد ، که پس از هوشیاری به سختی پشیمان شد.

متون سومری

در متون سومری ، اصطلاح Anunna اغلب به عنوان یک تعریف جمعی استفاده می شود ، مشابه آنچه ما می گوییم “مردم”. اغلب این نام برای تأکید بر قدرت ، قدرت و عظمت یک خدای خاص نیز استفاده می شود. به عنوان مثال ، تبلیغات اینانا چنین است:

“عزیزترین بانو ، Anem محبوب ،
قلب مقدس تو بسیار بزرگ است: بگذار ساکت باشم.
همسر محبوب Usumgal-ana ،
شما معشوقه افق آسمانی و سنگ قبر هستید ،
آنونا به شما تسلیم شد ،
شما از بدو تولد یک ملکه جوان بوده اید ،
چگونه امروز شما از همه بالاتر از آنونا ، خدایان بزرگ ، برتر هستید!
آنونا زمین را با لب های جلوی تو می بوسد. ‘

به روشی مشابه ، خدایان یا موجودات مختلف اعلان می شوند ، چقدر با شکوه هستند ، و چگونه آنونا جلوی آنها خم می شود و به آنها ادای احترام می کند. اگرچه هیچ سلسله مراتبی به طور واضح و مشخص بین آنونا وجود ندارد ، اما روشن است که برخی از آنها به سادگی قدرتمندتر و تأثیرگذارتر بودند.

پادشاهان آنوناکی

اما این خدایان قدرتمندتر و تأثیرگذارتر که سرودهای سومری را خواندند چه کسانی بودند؟ بالاترین خدایان An در نظر گرفته می شود ، که همیشه به عنوان پدر و خالق آنونا عمل می کند تا حاکم آنها. می توان گفت که او به اصطلاح خدای خواب است و از رنج مشترک مردم و دسیسه های خدایان دیگر فاصله دارد. اگرچه او به طور فعال در وقایع روی زمین دخالت نمی کند ، اما در مورد سرنوشت تصمیم می گیرد و مجمع خدایان را ریاست می کند. او همیشه افتخارآمیزترین مکان را به خود اختصاص می دهد – به عنوان مثال ، در ضیافتی که توسط Enki در نیپور برگزار می شود تا جشن اتمام دفتر مرکزی E-Engura خود را برگزار کند ، او یک مکان افتخاری است.

خود انکی غالباً در متن ها “ارباب” یا “رهبر” آنونا خوانده می شود. همانطور که در بالا ذکر شد ، نماد NUN هم Enki و هم شهر Eridu (NUN ki) را نشان می داد که دور از تصادف است. به نظر می رسد کلمه NUN ، به معنی “نجیب” یا “شاهزاده” ، مترادف مستقیم Enki باشد. ۵۰ آنیدا از ارید ، و از همین رو با انکی ، مرتبط هستند که در حکم دوره Ur III ، یعنی قرن ۲۱st قبل از میلاد ذکر شده است ، که Sitchin از آنها به عنوان استعمارگران اصلی زمین که رهبرشان Enki را همراهی می کنند ، تعبیر می کند. آنها همچنین با فریاد شکوه و جلال او ، مانند ترکیب انکی و نظم جهانی ، به او احترام لازم را نشان می دهند:

“خدایان آنونا با شهریار بزرگی که به کشورش سفر کرده با مهربانی صحبت می کنند:
“خداوندی که سوار بر من بزرگ و پاک ،
کنترل شده توسط من بیشمار بزرگ ،
با آنها در کل جهان گسترده نیست ،
چه کسی در مقدس ترین و نجیب ترین ارید بالاترین ME را پذیرفت
انکی ، پروردگار آسمان و زمین (جهان) – ستایش! “

شعار دادن و خواندن شکوه فعالیت مکرر آنونا در متون سومری و همچنین اقامه نماز است. همچنین اغلب از آنها خواسته می شود که برای خواهان دعا کنند.

انلیل

یکی دیگر از بزرگان آنونا Enlil است ، که مقام قدرتمندترین خدای در آیین سنتی سومری را داشت. او نماینده خدایی بود که قدرت را اعمال می کرد. عنصری فعال که سرنوشت مردم و خدایان دیگر را تعیین می کند. او همچنین اغلب خدای فنا است. به دستور وی ، شهر اکاد ویران شد زیرا پادشاه نارام سین به زیارتگاه خود در نیپور هتک حرمت کرد و این او بود که طبق افسانه آکاداییان آتراکاسیس ، دستور سیل جهان را صادر کرد زیرا بشریت بسیار زیاد شده بود و بیش از حد پر سر و صدا بود. در نوشته های سومری ، او اغلب قدرتمندترین ، مهمترین و حتی خدای همه ، آنونا نامیده می شود. خدایان دیگر برای جشن های منظم و جلسات ویژه به عمارت E-kur Enlil می آمدند و این “سفر به نیپور” یکی از موضوعات مکرر شعرهای جشن بود.

آنونا همچنین شامل قهرمان الهی و جنگجوی نینورتا است که گفته می شود قویترین آنها بوده است. او یک جنگجوی بی امان بود که غالباً به حل موقعیت های دشوار که نظم جهان را بر هم می زد ، کمک می کرد ، مانند زمانی که پرنده آنزو سفره های سرنوشت را می دزدید یا جهان توسط هیولای Asag تهدید می شد. لیست آنونا مهم بسیار طولانی خواهد بود ، زیرا در برخی از متن ها ۶۰۰ مورد وجود دارد. از این ۶۰۰ ، ۵۰ خدای بزرگ و ۷ تعیین کننده سرنوشت بودند. با این حال ، دشوار است دقیقاً بگوییم که چه کسی به این ۵۰ یا ۷ نفر منتخب تعلق داشت.

قضات بی امان بشریت

به نظر می رسد تعیین سرنوشت و قضاوت مهمترین فعالیت آنونا بوده است. از نظر سومری ها ، کلمه سرنوشت ، نامار به معنای واقعی کلمه اندازه گیری امید به زندگی بود. اندازه گیری این طول یکی از فعالیتهایی بود که آنونا تعیین کرد ، درست همانطور که مویرا سرنوشت را در افسانه های یونان سنجید. خدایان اصلی وظیفه تعیین سرنوشت را بر عهده داشتند ، شورایی از خدایان را تشکیل می دادند که چهار یا هفت خدای در راس آنها قرار داشت و مهمترین آنها An ، Enlil ، Enki و Ninchursag بودند. آن و انلیل نقش تعیین کننده ای داشتند ، آن در انطباق با موقعیت خود فقط نماینده نوعی ضامن بدون هیچگونه قدرت اجرایی مستقیم بود.

این امر منحصراً توسط انلیل تهیه شده است که بارها و بارها در متن به عنوان اهدا کننده سرنوشت ذکر شده است. با این حال ، طبق سنت های حتی قدیمی تر ، شاید حتی پیش از تاریخ ، به نظر می رسد که این Enki بود که سرنوشت را تعیین کرد ، و جداول میخی او را “استاد سرنوشت تا هزاره دوم قبل از میلاد” نامیدند. ترکیبات Enki و Ninchursag همچنین نقش Enki در تعیین سرنوشت. در آن او سرنوشت گیاهان و متن Enki و ترتیب جهانی را که در آن نقش تعیین می کند ، تعیین می کند ، به عبارت دیگر ، او سرنوشت ها را توسط آنونا تعیین می کند. انکی همچنین در اصل مالک جداول سرنوشت و قوانین الهی EC بود.

علاوه بر تعیین سرنوشت ها ، آنونا همچنین به عنوان قاضی عمل می کند ، به ویژه در افسانه های مرتبط با “جهان زیرین” یا کشور KUR. توسط الهه Ereškigal همراه با هفت Anunna اداره می شود ، که مجمع قضات خود را تشکیل می دهند. با این حال ، فعالیت این قضات و صلاحیت های آنها مشخص نیست و از متن های برجای مانده به نظر می رسد که کیفیت زندگی پس از مرگ بر اساس اخلاق و رعایت احکام نیست ، بلکه بر این اساس است که آیا متوفی فرزندان کافی برای تأمین غذای خود و نوشیدنی های ابدی برای او دارد. در این برداشت ، قضاوت پس از مرگ غیرضروری به نظر می رسد. با این وجود احتمالاً یکی از وظایف قضات در سرزمین کور نظارت بر انطباق با قوانین محلی بوده است ، که شعر مشهور درباره هبوط اینانا به جهان زیرین گواه است. هنگامی که اینانا تلاش کرد خواهرش اریکیگال را از تخت سلطنت برکنار کند ، هفت قاضی علیه وی اقدام شدیدی انجام دادند:

“هفت آنونا ، قضات ، حکم او را صادر کردند.
آنها با دید مرگبار به او نگاه کردند ،
آنها او را با یک کلمه فلج کننده خطاب کردند ،
آنها با صدای سرزنشگری فریاد زدند.
و اینانا به زنی بیمار تبدیل شد ، جسمی شکسته.
و بدن مورد ضرب و شتم را به ناخن آویزان کردند.

پس از مرگ او ، گیلگمش به قضات جهان زیرین پیوست که به دلیل اعمال قهرمانی و خاستگاه نیمه خدایی در بین آنونا پذیرفته شد. وظیفه او برای ابدیت قضاوت درباره اعمال پادشاهان بود. در کنار او فرمانروای Ur-Namma ایستاده بود ، که به دستور ملکه جهان زیرین ، Ereškigal ، بر کسانی که توسط اسلحه کشته شده بودند یا مرتکب کار اشتباهی شده بودند ، فرمانروایی می کرد.

به نظر می رسد مفهوم معنوی آنونا به عنوان تعیین کننده های سرنوشت و قضات مردگان فراتر از توانایی موجودات جسمی باشد. با این حال ، این احتمال وجود دارد که آنونا توسط توانایی های برون حسی مانند روشن بینی ، غلبه بر ابعاد و ارتباط مستقیم با آکاش اداره شود ، که می تواند با “جداول سرنوشت” فوق الذکر شناخته شود. برنامه هایی که به آنها امکان می دهد کنترل بیشتری بر ایجاد خود داشته باشند ، یا از طریق این مهارت ها یا با استفاده از فن آوری پیشرفته. این به آنها قدرت می دهد آنچه مردم به عنوان سرنوشت تصور می کنند – سرنوشتی تغییرناپذیر ، از قبل اندازه گیری شده که نمی توان در برابر آن مقاومت کرد و باید دنبال شود. تردیدی نیست که موجوداتی که بشریت را به عنوان خادم خود آفریدند می توانستند دقیقاً از چنین ابزاری برای به دست آوردن مقام “خدای” در نظر مردم عادی استفاده کنند.

Sacred Hill – صندلی یا محل اولین فرود

در بین النهرین باستان ، ایده تپه اصلی به عنوان مکان آفرینش جهان وجود داشت. این تپه بود که برای اولین بار از آبهای بی پایان اقیانوس کیهانی بیرون آمد و بنابراین نشان دهنده نقطه ثابت اولیه در جهان بود که می توانست شکل گیری در آن صورت گیرد. ترکیب سومری Spore of the Sheep with the Grain بیان می کند که چنین تپه ای کیهانی زادگاه آنونا بوده و همچنین با الهه Ninchursag ، مادر و خالق خدایان و انسان ها نیز مرتبط است. به همین ترتیب ، شعر مرگ گیلگمش ، در لیست خدایان مختلفی که پس از مرگ گیلگمش از او هدیه گرفتند ، آنونا را به یک تپه مقدس به نام “دوکو” سومرا مرتبط می کند.

این مکان همچنین مکانی بود که در متون باستان آمده است که سرنوشت در اینجا تعیین می شود ، که یکی از فعالیتهای مشخص آنونا بود. اهمیت تپه مقدس دوک با این واقعیت تأکید می شود که هر معبد سومری ، در اصل مقر خدای ، مینیاتوری از این تپه اصلی را نشان می دهد ، و یک محور جهان را به طور مستقیم به قلمرو خدایان و زمان متصل می کند آفرینش و نظم اولیه جهانی.

س isال این است که آیا می توان تپه مقدس دوک را به کوه هرمون در لبنان متصل کرد که طبق کتاب انوخ ، فرشتگان ، نگهبانان سقوط کرده بر روی آن فرود آمدند. اندرو کالینز در مصاحبه ای با نمایش Disclosure Gaia.com اظهار داشت که Duku نماینده معبد ماندگار تاریخی پیش از تاریخ Göbekli Tepe در جنوب شرقی ترکیه است. این ارتباط قبلاً توسط کالوس اشمیت ، باستان شناسی که درباره این بنای تاریخی غیرمعمول تحقیق کرده بود ، ارائه شده بود. قابل ذکر است که در فاصله نه چندان دور از سایت Göbekli Tepe ، محلی برای اولین بار در آنجا کشاورزی شناسایی شده است.

کشور Kur

همانطور که قبلاً ذکر شد ، هفت آنونا در سرزمین کور زندگی می کردند ، جایی که آنها به عنوان قاضی عمل می کردند. کور ، همانطور که از نام این مکان به معنای کوه پیداست ، ظاهراً در کوههای زاگرس در غرب ایران ، یا در کوههای جنوب شرقی ترکیه از شمال واقع شده است. این مکان توسط ملکه Ereškigal ، خواهر اینانا اداره می شود و تعداد زیادی شیطان و موجود در آن زندگی می کنند. این کشور به طور سنتی “دنیای زیرین” یا جهان مردگان در نظر گرفته می شود ، منظره ای که از آن بازگشتی وجود ندارد. این قانون در مورد خدایان نیز صدق می کرد و خود اریکیگال نمی توانست این مکان را ترک کند. با این حال موجودات خاصی می توانند بدون محدودیت وارد و خارج شوند ، مانند Ereškigalin ، اتاق نامدار ، یا شیاطین مختلف و موجودات غیرجنسی.

گوبکلی تپه

صندلی دیگر آنونا که در لوح های سومری ذکر شده ، معابد هستند. در سرود معبد کش ، مستقیماً نوشته شده است که وی خانه آنونا بوده است. این اقامتگاه قابل توجه الهه Ninchursag ، که متن او از آسمان آمده است ، مکانی است که پادشاهان و قهرمانان در آن متولد شده و گوزن ها و حیوانات دیگر پرسه می زنند. این احتمالاً یک کشتی مادرانه بود که در آن آزمایشگاه های بیولوژیک و شبیه سازی و در آنجا انسان اول ایجاد شده بود. آخرین و نه مهمترین ، شهرکهای آنونا خود شهرهای سومری هستند. باز هم می توان به ۵۰ آنونا از ارید اشاره کرد ، اما در جداول نیز به آنونا از لاگاش و نیپور اشاره شده است. به عنوان صندلی آنونا ، نیپور موقعیت حاکمیتی را اشغال می کند ، زیرا این صندلی همچنین صندلی انلیل بود که از همه مهمتر در پانتئون سومری بود و مکانی برای تعیین سرنوشت و تصمیم گیری آن بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *