آنوناکی ها از طریق علوم خاص «دوایر حک شده در مزارع با رمز فرکانس ۴۳۲ » در حال برقراری ارتباط هستند.

آنوناکی ها از طریق علوم خاص «دوایری حک شده در مزارع با رمز فرکانس ۴۳۲ » در حال برقراری ارتباط هستند.
برای ۲۵۰۰۰۰ هزار سال حقیقت سیستم نجومی این جهان در دسترس مردم نبود اما سرانجام آن را در این سیاره بدست آوردیم. جستجوگران حقیقت با ذهن هایی روشن آماده گرفتن آن هستند.
در سراسر تاریخ سرنخ های بیشمار و اشارات برجسته ای راجع به هندسه و فرکانس می باشد که ما را دعوت می کند و منتظر ماست تا آن را در محل درست خود قرار دهیم درست مثل یک پازل بزرگ که باید آن را حل کنیم . در زمان حال پازل سماعی-هندسی در آستانه کامل شدن است . ساختمان بلوک هایی بر پایه‌ی زبانی از انرژی و فرکانس در حال آشکار شدن است .

enki-annunaki-ancient-crop-circles

چطور از آن استفاده خواهیم کرد؟ به وسیله‌ی چه کسی مخابره شده است؟ از تمام دنیا برای هزاران سال بشر دنباله هایی از اعداد مشخص ۱۰۸، ۱۴۴، ۳۶۰، ۴۲۲، ۱۰۸۰، ۲۱۶۰ احترام می گذاشته است اما چرا؟
چه چیزی در مورد این اعداد و خیلی از اعداد دیگر وجود دارد که در عمق وجود ما رخنه می‌کند و باعث می‌شود این اعداد را در ریاضیات و عقاید روحانیمان قرار دهیم جواب شاید فرکانس متوازن است ما بسامد صدا را در سیکل های نوسان در هر ثانیه اندازه گیری می‌کنیم(تعریف فرکانس -بَسامَد، تَواتُر یا فرکانس ( frequency) به اندازه‌گیری تعداد دفعاتی گویند که یک رویداد تناوبی در واحد زمان اتفاق می‌افتد. برای محاسبه بسامد باید یک بازه زمانی را مشخص کرده، تعداد رخ دادن یک رویداد را در آن بازه زمانی شمرده و سپس این شماره را بر مدت آن بازه زمانی تقسیم کرد. فرکانس امواج در اندازه گیری فرکانس صدا، امواج الکترومغناطیسی مانند امواج رادیویی یا نور ، سیگنال‌های الکتریکی یا دیگر امواج، فرکانس بر حسب هرتز، تعداد سیکل‌های شکل موج تکراری است. اگر موج یک صدا باشد، فرکانس آن چیزی است که زیر و بمی این موج را مشخص می‌کند.)
اعداد لیست شده در بالا وقتی به عنوان فرکانس ها ظاهر می‌شوند بازتاب درست الگوی متوازن کشف شده در طبیعت است. این چیزها در واقع واحد اندازه گیری زمان شناخته شده ثانیه است اخیرا در تاریخمان وارد شده و وجود خارجی نداشته پس چطور اجدادمان در مورد این توازن می‌دانستند.
Kz 4322 میزان سازی تناوبی که ثابتی ریاضی در جهان است پایین تر از آن قدرت پنهان فرکانس جهان می‌باشد تنظیم موزیک بر پایه‌ی Kz 440 در هر لوِلی رابطه‌ی مستقیم با گردش کیهانی ، ریتم، بسامد طبیعی دارد . Kz 440 فرکانس متوازنی غیر استاندارد متعارض با فرکانس موزیک انرژی انسان است ، در اینجا اسرار عمیق تر می‌شود سیستم ریاضیات منجر به منشاء ثانیه چند هزار سال قدمت ندارد، احتمالا این هدیه‌ای برای بشریت از طرف مهمانان آسمانی است.

 منبع : http://ufosightingshotspot.blogspot.com

ترجمه : آناهیتا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *