آیا فضا سرد است؟

انرژی و اقلیم

اصلا چیزی مجزا به عنوان سرما به عنوان یک چیز مجزا وجود ندارد! این نیاز به کمی توجه درک بیشتری دارد،ما به کمتر گرم میگوییم سرد ، گرم واقعی است و سرد واژه ای برای صدا زدن “کمتر گرم” است .یا ساده تر بگوییم حتی یخ هم گرما دارد، اما گرمای کمی دارد به این گرمای کم میگوییم سرد. پس به صورت عادی و عامیانیه میگوییم یخ سرد(کمتر گرم) است .این قضیه در مورد تاریکی هم صدق میکند یعنی تارییکی به خودی خود به عنوان یک چیز مجزا وجود ندارد.درواقع ما به کم بودن نور میگوییم تاریک. فرض کنید شبی بیرون هستید جایی را نمیبینید چرا چون نور کم است (مقدار نور ۰ نیست) هوا روشن است ولی نه انقدر که من و شما ببینیم پس یه واژه برای نور کمتر اختراع میکنیم به نام تاریک. تاریکی مطلق وجود ندارد که بگوییم تاریکی مطلقا وجود دارد چون هیچ سیستمی وجود ندارد که در آن نوری نباشد.

آن بالا سرد نیست، ماهواره ها و شاتل های فضایی در واقع در ارتفاعات بالا(نرسیده به جو) سرد می شوند، اما علت این امر آن نیست که آنجا سرد است. سرد مفهومی زبانی و زبان شناختی و انتزاعی است، و نه مفهومی علمی. نیاکان غار نشین ما به واژه ی « گرم نیست» نیاز داشتند و کلمه «سرد» همان واژه ای است که به آن رسیدند. درواقع وقتی شما میگویید اه چقدر هوا سرد است ۳ درجه زیر ۰ است، این جمله ما در علم به این معنیست اه چقدر گرما کم شده است .سرما به عنوان یک چیز مجزا و خارجی وجود ندارد در اصل گرماست که کم و زیاد میشود.(ایرادی ندارد اگر متوجه این قضیه نمیشوید چون بسیاری از دانشجویان و حتی اساتید نیز متوجه این قضیه نیستند )مثلا دمای ۱۰۰درجه زیر صفر یعنی جسم مقدار زیادی گرمای خود را از دست داده ولی هنوز هم مقدار اندکی گرما دارد .گرما انرژی است که مولکولهای هر شی به اعتبار این واقعیت آن را دارند که در حال حرکتند. چرا این مولکولها در حرکتند؟

زیرا حدود ۱۳٫۷ میلیارد سال قبل مقدار تصور ناپذیری انرژی در خلا و بیگ بنگ به وجود آمد و تمامی اتم ها هنوز هم از بابت آن انفجار در جنبش و حرکتند. بعضی از آنها، اتم های داغتر، نسبت به اتم های دیگر جنبش و حرکت بیشتری دارند، این اتم های دیگر را اتم های سردتر (کمتر گرم) می نامیم. در محیط خلا گرمای قابل قیاس با چیزی دیگر وجود ندارد زیرا در آنجا مولکولهایی وجود ندارد ( یا معدودی انگشت شمار مولکول یافت می شود ) که به حرکت و جنبش در آیند، و کلمه « سرد » در آنجا حتی بی معنی تر است. فضا در هر یک از معانی کلمات «سرد » و « گرم» نمی تواند هیچکدام از آنها باشد، زیرا از ماده تهی است.
خورشید و ستارگان تمام انواع تابش، امواج انرژی خالص، هم مرئی برای چشم آدمی ( نور مرئی ) و هم نامرئی ( فرابنفش، فرو سرخ و امواجی دیگر ) را گسیل و منتشر می کند. این تابش بدون تضعیف شدن تمام فضا را طی می کند زیرا در فضا چیزی ( ماده ) وجود ندارد که به آن جذب شود. اما وقتی این تابش به جسمی، مثلا شاتل فضایی ، برخورد می کند قسمتی از آن باز می تابد و در جهت دیگری به راه خود ادامه می دهد. اما پاره ای از آن جذب می شود و انرژی اش به صورت گرما تلف می شود. از این رو، شاتل فضایی گرمای تابیده شده از خورشید و ستارگان را دریافت می کند، البته خورشید تابشگر عمده ی گرما به شمار می آید زیرا نسبت به سایر ستارگان به شاتل فضایی مورد نظر ما نزدیکتر است.
اما در عین حال این شاتل، که هنوز هم بخش عمده ی گرمای زمینی اش را با خود حمل می کند، قسمتی از انرژی خودش را به بیرون می تاباند. زیرا هر چیزی که گرمایی داشته باشد تابش فرو سرخ ( تابش گرمایی ) گسیل می کند. به علت است که ابزار دید در شب می توانند آدم ها را در تاریکی ببیند: این آدم ها از طریق تابش فرو سرخی که گسیل می کنند دیده می شوند.
به این ترتیب، شاتل مقادیر زیادی گرمایی را که به سطح رو به خورشید آن تابیده شده را دریافت می کند در حالی که از طرف دیگرش گرما را به سرعت به خارج گسیل می دهد، که در این صورت فوق العاده سردفوق العاده گرمای خود را از دست میدهند ) می شود.
پس، توجه داشته باشید که می توان گفت شاتل سرد (کمتر گرم )است زیرا یک شی واقعی است، اما محیطی که در آن دارد پرواز می کند، سرد(کمتر گرم) نیست، چه از لحاظ معناشناسی و چه از نظر فیزیکی.
نکته: فضای خارج از جو زمین سرد نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *