آیا ما شاهد ظهور زمین نو پا هستیم !!!

ظهور زمین نو پا

 

آیا ما شاهد ظهور زمین نو پا هستیم !!!

ساختار و چیدمان جهان هستی بر اساس اصولی خاصی پایدار هست که در حال سادگی پیچیدگی خاص خودش را دارد. با ورود زمین به بعد پنچم و رشد و ارتقاع زمین به بعد های بالاتر وقایع و تغییراتی بسیاری در ساختار جهان هستی رخ می دهد . حرکت های که در جهان هستی و طبقه های عالم وجود دارد همچو حرکت الکترون ها به دور هستی دارای ناپایداری نیست .

همان طور که سیاره ها در حال چرخش به دور خود و در مقابل به دور خورشید و کل منظومه شمسی در حال گردش به دور مرکز کهکشان و کهکشان در حال حرکت پهنای بیکران هستی هست.

در ببین ابعاد هستی نیست چنین اصولی به شکل متفاوتی پایدار هست
در هر بعد که منظومه ای یا حتی کهشکان در خود جای داد گردشگر انتخاب گری وجود دارد که بحث می شود که مجموعه ای به ابعاد بالاتر وارد شود برعکس چیزی که می شه تصویر کرد ساختار ابعاد پایدار نیست و همچو حبابی در حال بزرگ کوچک شدن و در هم وارد شدن هست.

گاهی شاهد ان هستیم سیاره ای هم زمان تحت حباب چند ابعاد وجود دارد و حتی در منظومه های شمسی و کهکشانی شاهد ان هستیم که مرکزیتی وجود دارد که دارای مرز مشترک با اعضای مشترک با چند حباب را دارا می باشد که این پدید باعث پدید امدن چند بعد هم زمان در یک سیاره یا کهکشان می شود.
جهان یک بعدی هنگام برخورد با بعد دوم ترکیبی از دو بعد دارد هم دارای حجم می شود و….
تا بعد چهارم تاثیر ابعاد روی بعد فیزیکی نمایان تر می شود ولی بعد بعد چهارم تاثیرات بر روی بعد روحی فرد بیشتر می شود .
روح انسان ترکیبی از هفت بعد و حتی گاهی اشاره به نه و یازده بعد می شود ولی انسان به دلیل قرار گیری اش در یک جهان چهار بعدی تنها چهار بعد را توانای درک می باشد.
هنگامی که سیاره ما از بعد چهارم وارد بعد پنچم می شود سیاره دیگر جای گیزین او می شود و ما شاهد به وجود امدن یک تمدن و اجتماع موجودات هوشمند جدید هستیم. این پدید در هر دور تکرار می شود .
نظریه شماره ۱-تمدن های گذشته از روی زمین به اسمان کوچ نکرده اند بلکه کل سیاره زمین به بعد دیگر انتقال یافته و سیاره جدید در جایگاه زمین قرار گرفته ولی ساکنین این سیاره جدید تمام خاطرات و تاثیرات باقی مانده از اون سیاره قبلی را ازان خود می داند و در همان قالب و خاطرات زندگی می کند.
نظریه شماره ۲ – بر این باور هست ماهیت فیزیکی زمین پایدار هست ولی تمام ماهیت های موجود بر روی زمین که توانای ورود به بعد بالاتر دارند از زمین محو می شودند و از زمین خارج می شود یا حتی غیب می شوند بر روی زمین
نظریه ۳- بر این باور هست که هیچ پیش امدی رخ نمی دهد و ما نیز بر روی این سیاره ادامه زندگی هستیم و تنها شاهد تغییرات گونه های گیاهی و حیوانی می شویم و حتی تغییرات ژنتیکی خودمان که شاهدش بودیم در این چند سال و منظومه ما جایگاه خود را تغییر می دهد و وارد بعد جدید می شود و سیاره نو پا جایگزین سیاره ما.
بر اساس این نظریه ها احتمال این را وجود دارد که منشع حیات فیزیکی روی زمین که ما در ان وجود داریم باشد و با ورود زمین به بعد جدید ورود فرازمینی ها به دامنه گینی شروع می شود و شاهد پراکنده شدن نژاد انسان ها بر تمام گیتی می شویم
و این احتمال وجود دارد که فرازمینی های که در تغییرات این دوران به ما یاری می رساند در اصل همان ساکنین قبلی زمین بودن که این چرخه را گذارنده اند در حال اماده کردن ورود ما به بعد جدید در حال اماده کردن نسل نو پا به جای ما هستن .

 

نوشته:آرش فیلی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *