ادگار دین میچل (فضا نورد آپولو ۱۴):ما درکاینات تنها نیستیم(کشفیاتی که به باور این مطلب می انجامد.)

mitchell_edgar_1

ادگار دین » اد » میچل ، متولد ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۰ درهرتفورد تکزاس یک فضانورد است. او ششمین نفری است که برروی کره ماه قدم گذاشته است… >>عجب که سفر درفضا همه چیزرا عوض می کند، وقتی من روی سطح ماه فرود می امدم، احساسی طاقت فرسا برمن حکمفرما بود.این احساس که ، حتی کائنات خود به تنهایی یک وجود با شعور است…این به این معنی است که همه اشکال حیات ، خواه روی زمین یا جزاین درجای دیگر،بخشی ازیک کل اند…من شکی ندارم که موجودات فرازمینی ملاقاتی ازسیاره ما(زمین) داشته اند… دولتها هزاران سند درباره دیده شدن یوفوها را ممکن می دانند…بعنوان یک دانشمند، برای من منطقی است که تعدادی از اینها را گزارشاتی مبتنی برضعف بینایی مشاهده کنندگان درمورد اشیای پرنده فرازمینی تلقی کنم ، برمبنای ادای دین و وظیفه آموزشی ارتش آماده بود بامن صحبت کند تا با مردمی که دیوانه خوانده می شدند.

وآنها (مردم) به من می گویند :شک نکن، قبلا زمین توسط فرازمینینان ملاقات شده است… ۵۰۰ سال پیش، کپرنیک ، ستاره شناس مشهوردر بخاطر اینکه اعتقاد نداشت زمین مرکز عالم است ، به عنوان یک مرتد ، مجرم شناخته شد…وامروزاکثریت ما هنوز اعتقاد داریم که نژاد انسان، نقطه مرکزی زیست درکاینات است…ما حیات هوشمند خارج زمینی را باور نخواهیم کرد مگروقتی که بیگانه ای رادرحال خرید ازسوپرمارکتی ببینیم…! «<<

پرندگان، حشرات،ماهی،خزنده،…یا فضاپیما…!؟

staffel

این تکه های طلاو جواهرات  بدینگونه نباید وجود داشته باشند ،زیراوجود آنها  بدین شکل بانظریه باستان شناسی کلاسیک مطابقت نمی کنند…!

 هواپیماها ، ،برای دانشمندان قبل ازسده ما، درحکم موضوعات تابو(ممنوعه) بود.

این بخشها که به عنوان هیبرید(موجودات پیوندی) یا موجودات مرکب توجیه وتفسیر می شوند، درقرنهای کهن درغارهای Muisca, Calima, Tairona ،Tolima  سرخپوستان امروزی کلمبیا یافت شده اند.

داستان/اسطوره Phaeton:

فاتون ، پسر خدای خورشید هلیوس، آرزویی ازپدرش داشت. فاتون آرزو داشت بر سفینه بهشتی/آسمانی پدرش سوار شود .پدربرآشفته شده بود زیرا، سفینه آسمانی فقط میتوانست توسط خدای خورشید مورداستفاده قرار گیرد… آن به قدری پرقدرت وسریع السیر بود که نمیتوانست توسط کس دیگری هدایت شود… هلیوس ،از چیزی هراسان بود که اشتباهی روی دهد ازهمین رو به پسرش چنین اظهار کرد: » توهرگز نمی توانی آنرا هدایت کنی وبرانی « اما فاتون به این آرزو جامه ی عمل پوشاند ، واهمه ای که پدرداشت ، تحقق پیدا کرد و سفینه با سرعت سرسام آورش به سمت عرش آسمان (فلک برتر) حرکت کرد وسقوط نمود….

sakkara

آنها کیستندکه درابرها همانند کبوتران پرواز می کنند؟» (کتاب Isaiah فصل ۶۰ /بخش ۸) اشیای پرنده ناشناس حتی در اکوادور ، کستاریکا، اردن ، وساکارای مصر یافت شده اند… آیا طلاسازان آنچه راکه می دیدند خلق می کردند ویا زاده تخیلشان درطی قرون و اعصاربوده است؟ واقعا آن چه بوده است؟ هیولای زمینی – آتش پرتاب کننده که می توانست همچون پرنده ای با صدایی کر کننده در هوا پرواز کند ویا چنان سریع وچالاک باشد همچون ماهی دردریا ویا بسیار وحشتناک تر ازآن مثل کروکودیل؟

goldplanes

«…کنترل سفینه پرنده امتیاز ویژه ای است …دانش پرواز ،بخشی از کهنترین میراث ما محسوب می شود… پیشکشی ازشخصی مافوق …ما آنرابه عنوان یک TOOLTO» » دریافت کردیم وازچند زندگانی پیشین تا کنون ذخیره نموده ایم …» (برگرفته از لوح Hakahtaقوانین بابلیان ) ساکنان اولیه آمریکای شمالی ، چگونه به شکلی کارازموده وحرفه ای آنچه که می دیدند با دانش وزبان خودشان شرح داده وتوصیف کرده اند؟ کلماتی مثل » » thunderbird مرغ افسانه ای مولد رعد وبرق ، Firewater» » آب آتشین «steel steed»,وسیله نقلیه پولادین وغیره به زبان وفرهنگ لغات آنان اضافه شده است…

4.2.7

همچنین مدلهای پرنده ای تطبیقی با سرنشیینان وخدمه درغارها کشف شده است. در بخش اشیای طلایی موزه ی بوگوتا ، نیویورک ، برلین ،برمن ، شخص ازدیدن این آثار دچارحیرت وشگفتی می شود… متاسفانه هزاران آثار عتیقه طلا یی وطومار نوشته وکتیبه ساکنان اولیه آمریکای جنوبی توسط کشورگشایان اسپانیایی و مبلغین مذهبی به نام کلیسای کاتولیک ذوب شد و سوزانده شد وازبین رفت…

Kathedrale

امروزه طلا تقریبا یک چیزی پیش پا افتاده ومعمولی به حساب می آید ، اما کلیساهای جامع سراسر جهان با آن جلوه گر شده وتظاهرو خودنمایی می کنند…. این عمل متظاهرانه کلیسای جامع ، خود یک دلیلی است که چرا فقط بخش کوچکی از «دانش باورنکردنی پیشنیان فضایی» از تمدن پیشرفته ی آمریکای جنوبی به عنوان مثال درستاره شناسی شناخته شده است…

sternwarte

چچن ایتزا» رصد خانه مایا ها » واقع درمکزیکو (که بارها درکتابهای فن دانیکن ازان اسم برده شده است. م)

ballspieler
تصویر فوق براساس دانش مشاهده ای امروزی ، یک بازیکن با توپ را نشان می دهد.. .چیز شگفت آور این است که چرا یک بازیکن باید کلاهخودی چون ماسک ایمنی برسربگذارد ولوله ای برای تنفس دردهانش باشد…!!

astronautstele

موجود ماورایی دیگر با لوله تنفسی دردهان ، درستون سنگی یادبود پیش ازتاریخ TIKAL نقش بسته است.. درآنسوی زمین ودرهندوستان رب النوع » گانشا » (با همین شکل وشمایل) مورد پرستش قرار می گیرد…وحتی آن با یک خرطوم نمایش داده شده است. Ganesha ،همچنین به عنوان Vinayaka و ,Ganapathi,پسر شیوا و شاکتی شناخته شده است…جالب است که نام او به معنی :» محافظ خلقت » است.! او فاتح بزرگ تمامی موانع و» فرمانروای تمامی اولین ها» است… (تعدد بیگ بنگ به عنوان آغازهای متعدد کاینات .م)

444

mayaastro

astro04

astrogott2

astro03

astro2

تصاویر فوق مجسمه هایی از» با توپ بازی کنندگان» ورزشکار زمان مایا را نشان می دهد با لباس مضحکی که بی شباهت به لباس فضایی نیست…

katsina1

kiev

یک عروسک Katchina متعلق به سرخپوستان هوپی(تصویر اول)که با کلاه خودی نشان داده شده است. طبق تاریخ وفرهنگ قبیله هوپی ،کاتچینا ها یا» آموزگاران کاینات» به زمین آمدند وبشر راتعلیم دادند… وتصویر دومی موجودی خدایی است که در نزدیکی کیف روسیه کشف شده است. «»چهارمین فرشته Penemue نامیده شده است. او فرق بین چیزهای تلخ وشیرین رابرای بچه ها شرح می داد ودرضمن اسرار دانش اش را برایشان بازگو می کرد. او به بشر آموخت چگونه با قلم وکاغذ بنویسد…که به موجب ان ، آنها به خودشان گناه ورزیدند ازازلیت جاودانی تا ابدیت جاودانه ،…ازآنروز تا به انجام… (Book of Henoch)

columbian

اینها دو مجسمه ای هستند که متعلق به  کشور کلمبیا می باشند.. آن شکل فرضی ، حقیقتا خلبانی را درحال پرواز نشان می دهد.

chacmolkl

آیا تصاویری ازسراسر جهان ، به ما موجودات خداگونه ای که از عرش کاینات آمده را نشان میدهند که با تجهیزات وسازوبرگ فن آورانه غیرقابل فهم توام اند؟

«تیکال» بزرگترین پایتخت مدرن(متروپولیس) مایاها به شمار میرود که تاکنون کشف شده است، این شهرمقدس توسط ساکنان بومی واولیه آن بنا شده است. که این موضوع به موجب کتیبه /پلاک رمزگشایی شده سنگی زیراستنباط می شود: «اینجا جایگاه خدایان برآمده ازستارگان در روی زمین است «

sumerer

۳۰۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح ،براساس متون سومری ، اولین پادشاهی عرش آسمانی درشهر اریدو استقرار یافت . «چون «پادشاهی عرش آسمانی» به زمین آمد ،آن خودش را به صورت «اریدو» آشکار کرد…» (مطلبی درلیست شاهان سومری) این مطلب ادامه دارد….TO BE CONTINUED «»نویسنده مقاله پژوهشی فوق ، به شیوه ای بدیع ومبتنی براستدلال قیاسی وروش تطبیقی به همراه توضیحات مختصر ودرعین حال قانع کننده ومفید ، خواننده را باخود به زمانهای بسیار کهنی می برد….با میراثی از چهارگوشه جهان اشنا می شویم که تا کنون اینچنین واز دیدگاه علم » باستان شناسی فضایی » یا نگرش باستان شناسانی چون فون دنیکن ، دیوید رول و… نگریسته نشده است …. شاید این سری مطالب ، فتح بابی شود برای محققین وپزوهشگران جوان کشورمان که با نگاهی علمی ودقیق وموشکافانه » اساطیر » را واکاوی کنند وبه حقیقتی که همیشه درجلوی چشمان ما بوده ولی ما بدلیل وجود پرده ها وحجابهای ذهنی ، مادی، غرض ورزی های کورکورانه و… ازدیدن آن غافل بوده ایم برسیم .

با تشکر ازرامتین وتمامی دوستان یوفولاو.

فرهاد ۲۰۱۲

 منبع مقاله:

http://www.pacal.de/startseite_en.htm

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *