اهرام مصر و ستارگان

نقشه ستارگان مقدسی که در این متن بدان پرداخته می شود صورت فلکی خوشه پروین و شبه خورشید نزدیک آن است. مجموعه ای از ستارگان که همواره مورد بررسی تمدن های باستانی بوده است.

وین هرشل می گوید پنجاه هرم در مصر سفلی در واقع تکرار ستاره های نخستین در یک سمت راه شیری هستند. او همچنین با نظریه رابرت بایوال درباره اینکه سه هرم بزرگ گیزا در مکان هایی منطبق بر صورت فلکی جبار ساخته شده اند موافق است. البته جزئیات نظریه او با نظر بایوال متفاوت است. اگر روی این موضوع متمرکز شویم که چرا مصریان باستان تنها روی یک سمت از راه شیری کار کرده اند، اولین موضوعی که درمیابیم این است تمامی این ستارگان بجز یکی به خورشید شبیه نیستند. از سوی دیگرتمام مقبره ها بجز یکی آنچنان هرم های برجسته ای نیستند. این مورد ستونی هرمی شکی معبدی در نزدیکی ابوسیر است. تطبیق نقشه این دو شاید نشان دهنده کل نقشه ستارگان مصر باشد. با رجوع به نظریه رابرت بایوال میتوانید جزئیات بیشتری را در این رابطه ببینید.

انطباق ستاره های صورت فلکی جبار با مقبره های حوزه نیل در تصویر بالا مشخص است. در شمال ستاره شعرای یمانی (Sirius) با مقبره ناحیه ابورواش، در مرکز هرم های گیزا با ستاره های جبار (Orion) و در جنوب اهرام مصر سفلی با خوشه پروین (Pleiades).

معبد خورشید را در ابوسیر کل محدوده اهرام را در حوزه رودخانه نیل به دو بخش تقسیم میکند. هر کدام از این دو بخش طراحی رمزی زیرکانه ای دارد. خود معبد قلب نقشه ستارگان اهرام است. نقشه ستارگان و محل مقبره ها طرح یکسانی را از خود نشان میدهند که در بررسی های نقاط متناظر نیز دقت مناسبی دارد.

نقشه بزرگ شده مقابر مصر سفلی و تطابق آن با خوشه پروین. تنها هرم این ناحیه منطبق با شبه خورشید خوشه پروین است.

انطباق مقبره ها با خوشه پروین نیز ما را شبه خورشید نزدیک آن رهنمون میکند. ستاره خدایان مصر یا نیای انسان ها!

740566_oCEsqDyp

چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ عجیب و غریب | چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ مصریان، بیگانگان فضایی یا موجودات غیر اورگانیک؟ کدام یک سازندگان اهرام مصر بودند؟ چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ قدمت اهرام مصر بنا به گفته مورخین به ۴۵۰۰ سال می رسد اما ممکن است قدمت آنها هزاران سال پیش از این باشد. اما حتی با وجود هلیکوپتر و جرثقیل ساختن آن بسیار تعجب آور است و هزینه نزدیک به ۵ بیلیون دلار را در پی دارد. هر ضلع هرم بزرگ جیزه ۲۳۰ متر و ارتفاع آن ۱۴۶ متر است. این هرم از ۲٫۳ میلیون قطعه سنگ هر کدام به وزن ۳ تن تشکیل شده و وزن کل هرم ۶٫۵ میلیون تن است……..

740566_ItXsUXD8

بر طبق داستان، هرم در طول ۲۰ سال ساخته شده است. این یعنی که در هر پنج دقیقه از هر روز و هر شب، یک قطعه سنگ باید در جای خود قرار می گرفته است که این کار نیاز به هزاران برده داشته است. بر اساس نظریه ی قدیمی، هرم به وسیله ی یک سطح شیب دار بسیار بلند ساخته شده است. برای این که همچین سطح شیب داری برای بالا بردن سنگ ها مناسب باشد، حداقل باید ۱٫۶ کیلومتر طول داشته باشد و وزن آن هم دو برابر وزن خود هرم خواهد بود. در حال حاضر می توان با استفاده از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کارگر و در طول ۵ سال و به وسیله ی هلی کوپتر، کامیون و جرثقیل و ۵ بیلیون دلار هرم را ساخت. نکته جالب دیگر این است که آن سنگهای مورد نیاز در مصر وجود نداشته اند و باید از جاهای دیگر به مصر حمل می شدند کشور مصر به اندازه کافی نیز درخت برای تامین چوب مورد نیاز ساخت اهرام نداشت. علاوه بر آن مصریان در آن زمان ابزار آلات لازم را برای حمل چوب و سنگهایی به آن بزرگی از کشور های دیگر در اختیار نداشتند. نکات جالب دیگر در مورد اهرام مصر این است که که اگر ارتفاع هرم خئوپس را در عدد یک میلیارد ضرب کنیم برابر با ۱۴۹۵۰۴۰۰۰ یعنی فاصله زمین تا ماه می شود. نصف النهاری که از هرم خئوپس می گذرد، قاره ها و اقیانوس ها را دقیقاً به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. اگر محیط قاعده ی هرم را بر دو برابر ارتفاع آن تقسیم کنیم دقیقاً عدد پی یعنی ۱۴۱۶/۳ حاصل می گردد. در هرم بزرک ۲۶۰۰۰۰۰ بلوک سنگی به کار رفته است، اگر این کارگران سخت کوش موفق می شدند در هر روز ده بلوک بیست تنی را به بالای هرم برسانند ودر محل خود نصب کنند باز هم برای نصب ۵/۲ میلیون بلوک سنگی به ۲۵۰۰۰۰ روز یعنی ۶۶۴ سال زمان نیاز داشتند که البته این زمان در مقایسه با ۲۰ سالی که همه ی تاریخ نویسان برای ساختمان هرم قائلند به یک شوخی بامزه بیشتر شبیه است. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ بر طبق محاسبات کارشناسان نیروی لازم برای ساخت اهرام در آن زمان ۵۰ میلیون نفر بوده است در حالی که جمعیت آن روز کره زمین ۲۰ میلیون نفر بوده است. اما در آن زمان حداقل صدها هزار نفر باید بروی اهرام مصر کار می کردند تا اهرام ساخته شود ولی کشور مصر در آن زمان توانایی تامین غذای این تعداد کارگر را نداشته است. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟ اما افرادی که به ساخت اهرام مصر توسط نیروهایی غیر از انسان یا با کمک آنها اعتقاد دارند، به دو نظریه معتقد هستند: ۱-ساخت اهرام یا کمک به ساخت اهرام توسط خدایان باستان یا موجودات غیر ارگانیک نظیر جن ساخته شده اند که این نظریه نیز برای خود محتمل است زیرا در افسانه های یهودی نیز موجودات غیر ارگانیک به سلیمان نبی برای ساختن کاخش کمک کردند. چه کسانی سازندگان اصلی اهرام مصر بودند؟

این معماران نه تنها برای صور فلکی و ریاضیات احترام ویژه ای قائل بودند بلکه دقت عمل فوق العاده ای نیز داشتند. در دیواره های هرم سوراخ هایی وجود داشته که در زمان هایی خاص با ستارگان خاصی در صور فلکی مشخص در ارتباط بوده، برخی از ستارگان مرتبط عبارتند از : Sirus-Alnitak-Kochab-Thuban

وین هرشل (Wayen Herschel) ، نویسنده ای که در زمینه نجوم و باستان تحقیق می کند به یافته های اسرار آمیز و در عین حال قابل تاملی در سال های اخیر دست یافت. او کشف کرد که زاویه ای که ابوالهل در اثر تلاقی با سه هرم صحرای جیزه به وجود می آورد درحقیقت همان زاویه ای است که درخشان ترین ستاره صور فلکی شیر (اسد) با ردیف ستارگان مجموع در کمربند شکارچی به وجود آورده است

740566_HyKypnBD

به عقیده هرشل همه اهرام در مصر سفلی بیانگر ستارگانی است که هر یک الهام بخش از قدیمی ترین خدایان شناخته شده اند, او همچنین متعاقبا آزمایشی را به انجام رساند تا اثبات کند همه اهرام در مصر سفلی نماینده ستارگان هستند. او یک صفحه شفاف ترنسپارنت را از موقعیت ستارگان بر روی بر روی نقشه اهرام قرار داد, نتیجه نفس گیر بود.

همه ستارگان درخشان در صور فلکی شناخته شده در یک دایره ۳۶۰ درجه کامل در طول راه شیری بودند که در اطراف زمین قرار داشتند. همه ستارگان درخشان، بر اهرام روی زمین منطبق بودند. نقشه ستارگان با درخشان ترین ستاره در آسمان شب آغاز می شد.
نقشه ستارگان با درخشان ترین ستاره در آسمان شب

نقشه ستارگان با درخشان ترین ستاره در آسمان شب

مصریان باستان احترام ویژه ای برای خورشید قائل بوده اند. امّا این خورشید، خورشید ما نیست! فضا نوردان می توانند تائید کنند که ستون هرمی شکل معبد خورشید تنها بنای مقدس در کل اهرام در رقابت با ستاره ای شبه خورشید است (HD28327’G’spectrum ) و نسبتاً در فاصله نزدیکی است. این همبستگی تنها در دقیقترین موقعیت ، ۱۷۲۵۰ سال پیش رخ داده و شاید نوعی سند سازی از طلوع بشریت باشد.
مصریان باستان احترام ویژه ای برای خورشید قائل بوده اند

مصریان باستان احترام ویژه ای برای خورشید قائل بوده اند

اگر دو خط عمود برهم از دو منتهی الیه شرقی-غربی و شمالی-جنوبی زمین رسم بشود محل تلاقی آن دو دقیقا در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود. ابعاد و اندازه های اهرام به لحاظ هندسی به فواصل و نسبت های نجومی متناسب است.

مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد به مثلث قائم مصری یا Egyptian Triangle معروف هست و جالب اینجاست که بدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا” ۱٫۶۱۸۰۴ می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدودیک صد هزارم. اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادله ای مانند phi2=phi+b2خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد معروف طلایی خواهد بود. (معمولا” عدد طلایی را با phi نمایش می دهند) طول وتر برای هرم واقعی حدود ۳۵۶ متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا” معادل ۴۴۰متر می باشد بنابر این نسبت ۳۵۶ بر ۲۲۰ (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد ۱٫۶۱۸ خواهدشد.
همه ستارگان درخشان، بر اهرام روی زمین منطبق بودند

همه ستارگان درخشان، بر اهرام روی زمین منطبق بودند

کپلر منجم معروف نیز علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت : “هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی از آنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد”. تحقیقاتی که کپلر راجع به مثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد به حدی بود که امروزه این مثلث به مثلث کپلر نیز معروف می باشد. کپلر پی به روابط بسیار زیبایی میان اجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.
اهرام ثلاثه مصر

اهرام ثلاثه مصر

انسان ۴۵۰۰ سال پیش چگونه بدون دسترسی به هیچ امکانات رصدی توانست این محاسبات نجومی پیشرفته رو انجام دهد؟
چرا روی زمین اسراری به چنین بزرگی با چنین ساختار عظیم و اشاراتی به سمت آسمان است؟
چرا آنها فقط زمانی میتوانند به طور کامل کشف رمز شوند شوند که از ماهواره مشاهده شوند؟
هنوز هم دانشمندان در نحوه چگونگی معماری و ساخت این بنا با سوالات بیشماری روبرو هستند

در ۶۰۰کیلومتری جنوب فلات گیزه معبد hathor قرار دارد در مصر

تالارهای این بنای تقریبا ۴۰۰۰ ساله با تصاویر عجیبی مزین شده است
اما یکی از نقش برجسته های ان تصویری را نشان میدهد که بسیاری از دوریسینهای فضانوردان باستای اعتقاد دارند گواه بر استفاده از نیروی برق است ((عکس زیر رو میبینیم ))

ان را لامپ دندارا مینامند

نکته قابل تامل در این باره که روی دیوار این عکس وجود داره اینه که بنظر میرسه که حباب به چیزی وصل شده باشه
ظاهرا یک منبع نیرو
این تکنولوژی احتمالا در بعضی از معابد بوده است
سوال دیگر اینه که مردم باستان بدون اتش و نور درست حسابی چجوری دیوار های این معابد به این مرتفعی رو نقاشی های فوق العاده میکردند ؟
جواب ساده فعلا اینه که انها از سیستم نوررسانی و الکتریسیته استفاده میکردند
ایا اجداد ما هزاران سال پیش از بشر مدرن با تکنولوژی برق اشنایی داشته ؟
ایا چنین مساله ای همونطور که نظریه پردازان معتقدند از طریق علم فرازمینی به بشر رسیده ؟
اگر انها از الکتریسیته استفاده میکردند که شواهدی هم ازش داریم این اطلاعات رو از کجا بدست اورده بودند /؟
مردم ۴۰۰۰ سال پیش …

ما داستان ها و افسانه های زیادی مواجه هستیم ..که خدایان فرازمینی خیلی از تکنولوژی ها و انرژی ها حال به شکل انرژی یا نور به انسان هدیه کردند

برای مثال : وقتی خدا در عهد عتیق میگوید اجازه بده در انجا اتش روشن شود ..
یا وقتی تیتان ((فرزند پایتوس )) اتش را به انسان هدیه میکنه!!

احتمالا منظور از بوته اتش ابدی و یا بوته شعله ور در معبد اپولو همگی نوعی انرژی و تکنولوژی بوده اند ..

سوال این نیست که اینا چجوری استفاده میکردند از این انرژی ها و تکنولوژی ها ..سوال اینه کی بهشون چنین چیزی یاد داده ؟

اونم به انسانهایی که در ذهن ما شاید با برگ خودشونو میپوشوندن اما این چنین نیست

ایا واقعا مدارکی در خرابه های تمدنهای باستانی دال بر اینکه انسان به تکنولوژی های پیشرفته و پیچیده ای که با نیروی برق کار میکردند دسترسی داشته وجود دارد ؟
اگر جواب مثبت باشد نیروگاه های شگفت انگیزی که این نیرو را تولید میکردند کجا هستند

در اهرام سه گانه مصر در سال ۱۹۹۸ گروهی از هندسین در تلاش برای کشف عملکرد واقعی انچه اعتقاد بر این اسن که هواکشی که خوابگاه فرضی ملکه در هرم بزرگ را به فضای بیرون متصل میکند از یک دوربین کنترل از راه دور استفاده میکردند
باستان شناسان مدتها اعتقاد داشتند این تونل ها ی باریک که نخستین بار در سال ۱۸۷۲ کشف شدند مجاری تهویه هوا هستند
رباط دانشمندان تمام مسیر هواکشهای کوچک هرم را که باریک تر از ان بود که انسان یا هر گونه تجهیزات دیگیری از ان عبور کند پیمود و ناگهان به دری بسته رسی که دو بست گیره فلزی …
بر طبق نظری داانشمندان این در و دستگیره های فلزی روی ان در نقش گذرگاهی نمادین ساخته شده است
که ملکه از طریق ان به دنیای پس از مرگ خواهد رفت
اما محققین گفتند اگر چنین باشد پس چرا عمدا مسدود شده است /؟

چرا در صحرایی بزرگ مملو از اهرام تاریخی و بزرگ فقط در هرم بزگ این چنین چیزی دیده شده ؟
در ماه می سال ۲۰۱۱ گروه جدیدی از محققان گرد هم امدند تا به بررسی بیشتر و دقیق تری هواکش مسدود خوابگاه ملکه بپردازند
گروه اینبار از رباطی مجهز به دوربینی خاص استفاده میکرد که میتونست مثل مار در کف حفره و حتی پشت در مسدود شده را به محققان نشان بده
و در نهایت موفق شد پشت در بسته را هم مشاهده کند
متوجه اطاقی پنهان در داخل هرم شدند
انچه انها یافتند اتصالاتی مسی یا اتصالاتی فلزی بوده
یکی دیگر ای زافته ها این بود که یک سمت حلقه دریچه خورده شده بود
دوربین همچنان از کف هواکش هم تصویری برداری کرد و مشاهده کرد علائمی قرمز رنگ بر روی ان ترسیم شده
که برخی معتقدند این علائم الکتریکی هستند
اما براستی چرا باید چنین علائمی در چنین جای مسدودی شکل گرفته باشه ؟
ایا جریان الکتریسیته در این سازه جریان داشته ؟
و در این صورت ایا هرم بزرگ که هیچ نشانه ای از مقبره بودن نداره و حتی یک جسد هم در ان پیدا نشده ایا ممکنه انگیزه ای فراتر از یک سمبل داشته باشه /
ایا ممکنه بنا به شواهد یک نیروگاه برق بوده باشه ؟
انچه که با ان روبه رو هستیم یک سازه بسیار دقیق و حرفه ای و مهندسی شده است
با دقت کسری از اینچ ساخته شده
پس فرهنگی ساده و کشاورز نمیتونه از پس این سازه ها بر بیاد حتی امروزه هم به سختی و با هزینه های هنگفت و ماشین الات و صدها مهندس به زحمت میتونن چنین سازه ای رو باز باز یابی کنند
چیزی شبیه به ماشین روبه رو هستیم تا یک هرم ساده !
که به شکل بسیار عجیبی تولید انرژی را داشته است
اما چگونه کار میکرده ؟ طرح اولیه کجاست ؟
در سال ۲۰۰۰ مهندس دریایی به نام جان کدمن این نظریه را ارائه کرد که مصری ها اب را از رود نیل به تالار کوچکی در زیر هرم بزرگ پمپاژ میکردند ..پمپ چنان فشار هیدرولیکی رو ایجاد میکرده که باعث لرزش و نوسان کل سازه هرم میشده
در تالار زیر زمینی هرم بزرگ شواهدی مشهود است که نشون میده زمانی اب در ان وجود و جریان داشته است
فرسایش ناشی از اب نیز در کف تالار دیده و همچنان ناحیه باریک فوقانی ان و قسمتهای دیگر مشاهده میشوند
چرا که در این قسمت یک ژنراتور ضربه ای هیدرولیکی قبلا بوده است !!!!!
پس یک موج رقیق داریم که موجی با فشار بی نهایت کم است
میتونسته با سقف این تالار برخورد داشته باشه و بدین منظور سقف تالار دچار خراشیدگی میشده
اگر این نظریه اقای کدمن درست باشه که خیلی محتمل به نظر میاد ..هدف از ایجاد این ضربات پالس هیدرولیکی چی بوده /
مهندس کریس دان اعتقاد داره پاسخ را میتوان با بررسی بیشتر در مورد محورها ی موجود در انچه اصطلاحا خوابگاه ملکه مینامند یافت
جاییکه در ان نشانه هایی از فلز روی و اسید هیدرولیک (جوهر نمک) یافت شده !!!!
چنین موادی وارد محفظه شده و باعث احتراق میشده !!!

مصریان باستان در هر چیزی که در طی دوران پادشاهی قدیم ساخته اند سطح مهارت استثنایی از خود نشان داده اند .

کلیه نکات و نوشته های زیر برگرفته شده از حرف های نظریه پردازان و دانشمندان است و همچنین برگرفته شده از مستند ما و فرازمینی ها که از شبکه هیستوری امریکا و شبکه منوتو پخش میشود و هیچ گونه نظریه شخصی در ان وجود ندارد ..

اما این سوال مطرح هست ایا تمام کارهایی که انجام داده اند را خود انجام دادند یا به نحوی به اطلاعات و تکنولوژی که متعلق به زمین نیست دسترسی داشتند ؟
اگر فلات جیزه و اهرام در اصل یک نیروگاه بوده ایا همانطور که بعضی از نظریه پردازان فضانوردان باستاینی عقیده دارند این امکان وجود دارد که انرژی ان برای اهدافی فرازمینی بوده باشه ؟

اگر نیرویی که در جیزه تولیده میشده انقدر زیاد بوده ایا میتوانسته به مکانهای غیر از مصر بر روی زمین ارتباطی داشته باشه و انتقال پیدا کنه ؟
ممکن است پاسخ این سوال رو در ماده ای یافمت که در قلات گیزه و در محدوده اهرام مصر پیدا شده
یک نوع ستون خاص یکپارچه که در تمام قاره ها یافت میشه نمونش

معبد خورشید …در ابوغرب در نزدیکی شهر ممفیس مصر
در سال ۱۸۹۸ یک تیم حفاری از موزه برلین موفق به کشف پایه سستون نوک تیز عظیم را یافتند که تخمین زده شد ۴۴٫۷۷ متر ارتفاع داشته باشد

بر طبق دست نوشته های تاریخی این منطقه ابوغرب را جایگاه خدایان میدانستند !!!
مردم باستانی مصر اینجا را جایی برای برپایی ارتباط انرژی های الهی برقرار میکردند !

گفته شده اینجا همون جاهایی است که فراعنه مصر و روحانیون مصر بواسطه استفاده از ارتعاشات ساطع شده از این ستون عظیم توانسته به سطح اگاهی بالاتری دست پیدا کند
در واقع منبعی از انرژی بوده !
شاید انرژی معنوی نبوده بلکه در واقع انرژی فیزیکی بوده که در انها قادر به کنترل بوده اند

در سراسر دنیا ستونهایی اینچنینی وجود دارد
در صدها گونه مختلف .. ایا ممکنه این ستونهای خاص یا ابلسیک ها برای منظوری خاص استفاده شده باشند ؟
شواهدی موجود است که نشون میده این ستون ها میتونسته این انرژی را که بخشی از زمین است را مهار کنه

فرضیه اصلی اینه که این انرژی های طبیعیه زمین راگرفته و تحت اختیار خود در بیاریم
هر چند این یک انرژی مرموز است اما برای انها که ابزار و تکنولوژی مناسب برای مشاهده و سنجش ان در اختیار دارند چیزی است که میتوان از ان استفاده کرد
در واقع این ستون ها میتونسته به عنوان سوزن طبی زمین محسوب بشه که میتونسته میدان های انرژی زمین را که متوازن نبودند متمرکز کنه حتی تقویت کنه

هر چی بوده تمدنهای باستانی از ان اگاهی کامل داشتند
بسیاری از این ستونهای ابلیسک از کرانیت ساخته شده است
سنگی که حاوی غلظت بالایی از کریستال کوارتز هست که نسبت به انرژی واکنش نشون میده
کوارتز به خاطر ساختار کریستالیش و خصوصیتی که پیزو الکتریک نامیده میشه دارای توانایی تبدیل ارتعاشات الکتریکی زمین به انرژی قابل استفاده است

در تمام طول تاریخ از کریستال ها برای ساخت وسایل اختراعات و تکنولوژی ها استفاده میشده
مثلا ساعت مچی روی دستتان
ایا ممکنه فرهنگ های باستانی که این ستونهای عجیب را برپا کردند در کی از خصوصیات کوارتز داشتند که از این جنس انتخاب کردند ؟
و اگرر اینچنین بوده ایا از اینها برای ارسال انرژی در فواصل طولانی استفاده میکردند ؟
تئوریسین های فضانوردان باستانی اعتقاد دارند پاسخ مثبت است و برای خود دلایلی دارند که در کارهای تسلا میتوان ان را مشاهده کرد

ایا نظریه انقلابی تسلا یک ابداع علمی مدرن بود یا وی تنها اقدام یه کشف دو باره یک تکنولوژی بیگانه کرد ؟
بعضی از محققان اعتقاد دارند که معماران باستانی هم مثل تسلا توانسته بودند تا توانایی مهار و انتظار نیروی زمین را کشف کنند و ممکن است هرم بزرگ گیزه معادل باستانی برجی که تسلا ساخت باشد

دیوارهای هرم بزرگ حاوی مقادیر بسیار زیادی کریستال کوارتز هستش که در قسمت قبل توضیح دادیم چیه ..
و برخی اعتقاد دارند هرم بزرگ به اظافه سستونهای عجیب یا همون ابلیسک ها که بازم در قسمت قبل گقتیم چیزی شبیه یک شبکه انرژی جهانی بیسیم را ساخته بودند

محققان معتقدند اهرام در واقع ابزارهای ژئو مکانیکی بودند
بعبارتی انها روی زمین متصل بوده و طوری تنظیم شده بودند که با فرکانس های زمین مرتعش شوند
انها انرژی های زمین را به انرژی الکترومغناطیسی تبدیل میکردند
ابلیسک ها به خصوص انهایی که در مصر پیدا شدند در اصل انتنهای کریستالی عظیم بودند و میتونستند به همان روش که مخترع بزرگ امریکایی یعنی نیکولا تسلا نیرو را منتظر میکرد اقدام به انتشار نیرو بنماید
ایا ابلیسک ها در اصل به عنوان رسانای انرژی باستانی استفاده میشده ؟
و مهمتر از همه اینکه “ایا این مهارتواقعا دست اورد انسان اون دوران بوده یا همونطور که نظریه پردازان براساس شواهد و اسناد میگویند از هوش فرازمینی بدست اومده است ؟ ”
این ابلیسک ها نمادی از قدرت خدایان یا همون فرازمینی ها بوده اند
بالای هر ابلیسک همونطور که در تصویر میبینید یک هرم کوچک شده قرار دارد
که یک سنگ ban-ban میباشد که همین سنگ گفته میشه در باستان دستگاه ارتباطی با خدایان بوده
فون دیکن میگوید : ممکن است داخل بعضی از اهرام نوعی انرژی باشد یا بهتر است بگوییم نوعی تجهیزات قرار داشته که تولید موج میکرده پس من میتونم تصور کنم که خدایانی واقعا نوعی از انرژی و تکنولوژی رو در اهرام باقی گذاشته باشند
و این تکنولوژی بسیار قوی و فوق مدرن بوده ….

ایا ممکنه ابلیسک های متعددی که در اقسا نقاط دنیا هستند در واقع بازمانده های یک سیستم نیرو باشند ؟
و ایا ممکنه نیاکان ما در هزاران سال پیش نیروگاه هایی در اختیار داشتند که حتی فراتر از استانداردهایقرن ۲۱ بوده اند ؟

عجایب ریاضیاتی اهرام مصر

ایا میدانید اگر ارتفاع هرم خئوپس مصر را ۱۵۰ میلیون برابر کنیم اندازه فاصله زمین تا خورشید بدست میاید ؟!!!
ایا میدانستند مداری که از راس هرم میگذرد قاره ها و اقیانوس ها را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند ؟!!!!
فاصله هرم بزرگ تا مرکز زمین دقیقا برابر فاصله ان تا قطب شمال است و بنابراین متناسب با قطع جنوب فاصله دارد !!!
طول قاعده مربعی شکل هرم بزرگ معادل ۳۶۵٫۲۴۲ذراع مصری است …درست به اندازه تعداد روزهای سال شمسی!!!
نسبت اظلاع و سطوح اهرام سه گانه مانند تناسب مثلثاتی فیثاغورث است یعنی نسبیت ۳:۴:۵
مداری که از قطب شمال شروع شده و هرم رو رد میکنه و به قطب جنوب میرسد طولانی ترین مسیر خشکی به حساب میاید !!
فهرست چنین معادلاتی که در بالا گفتیم بسیار زیاد است و کتابهای بسیار زیادی در باره ان نوشته شده است .
مثلا کتاب ۶۰۰ صفحه میراث ما در هرم بزرگ اثر چارلز پیازی اسمیت که در سال ۱۸۶۴ نوشته شده و مملو از این محاسبات میباشد
به نظر شما همه این دقت ها و علوم اتفاقی است ؟یا به قول بعضی ها تخیلی است ؟اون هم چنین چیزهای مستند و واقعی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *