ایا ما یک توهم هستیم؟

ایا ما یک توهم هستیم؟
اگرمادرجهان های موازی دیگری مرده باشیم و یااگرنسل بشردرجهان های دیگر منقرض شده باشدپس انسان ها یی که دراین دنیا زندگی میکنند یک توهم هستند یا واقعا وجودخارجی ندارند؟
شایدهم مادر یک دنیای مجازی زندگی میکنیم
دیگرباور این موضوع به خودتان بستگی دارد
برخی دانشمندان براساس مطالعات و تحقیقات جدیدبه این نتیجه رسیده اند که چیزی بنام مرگ وجودندارد،مرگ یک توهم بوده و ما به زندگی دریک جهان موازی ادامه خواهیم داد.نتیجه این تحقیقات،خلاف دیدگاه ماتریالیست ها و خداناباوران که مرگ را یک پایان بر زندگی جسمی روحی می دانند،نشان می دهد. حال انکه بنابر اعتقاد اکثریت ادیان مرگ پایانی برزندگی نیست. تحقیقات جدید با این سوال شروع می شود که آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد یا ما بسادگی در یک ناکجاآباد ناپدید می شویم؟ این دانشمندان معتقدند مرگ یک حادثه ترمینالی که ما فکر می کنیم نیست.چندی پیش دانشمندان ادعا نمودند که نخستین شاهد از جهان های موازی را یافته اند. یکی از محققان بنام روبرت لانزا می گوید مرگ برخلاف آنچه بسیاری فکر می کنند پایان نیست. ما فکر می کنیم که خواهیم مرد چون چنین بما آموخته شده است. بنابر فیزیک کوانتوم برخی از مشاهدات نمی توانند بطور مطلق پیش بینی شوند، در عوض یک سلسله از مشاهدات احتمالی هرکدام با یک احتمال متفاوت وجود دارد. نظریه جهان های بسیار می گوید هر کدام از این مشاهدات احتمالی با یک جهان متفاوت انطباق دارد،چیزی که به ان چند جهانی گفته می شود.به عقیده لانزا تعداد نامحدودی از جهان ها وجود دارد و هر چیزی که قرار است احتمالا اتفاق بیفتد در برخی از جهان ها اتفاق می افتد. لذا مرگ اساسا واقعیت ندارد .اگرچه جسم از بین می رود اما احساس زنده ای که من کیستم یک فواره ۲۰ واتی از انرژی است که در مغز فعال می باشد و این انرژی با مرگ از بین نمی رود. علم نیز می گوید انرژی هرگز نمی میرد و از بین نمی رود.این انرژی از دنیایی به دنیای دیگری منتقل می شود. و اما واقعیت …. واقعیت فرایندی است که به آگاهی ما نیاز دارد. هر چیزی که شما می بینید و تجربه می کنید یک چرخش از اطلاعات است که در مغزتان اتفاق می افتد. زمان و فضا ابزارهایی هستند که همه چیز را در کنار هم قرار می دهند. هیچ تمایزی در بین زمان گذشته ،حال و آینده نیست بلکه این ها صرفا توهماتی پایدار هستند. بقول آلبرت انیشتن واقعیت صرفا یک توهم است اگرچه توهمی بسیار ماندگار است. چگونه می توانیم بگوییم چه چیزی واقعی است یا نیست؟ چگونه می توانیم با اطمینان بدانیم که مغزمان به ما توهمی از دنیای فیزیکی نمی دهد؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *