باران چگونه تشکیل می شود؟

 

بعضی وقت ها آب به صورت بخارآب نامرئی در هوا یا قطرات ریز آب در میان تودۀ ابرها می باشد. و بعضی وقت ها این اب به صورت باران، برف یا تگرگ بر روی زمین می بارد. اما بخش اعظم آب موجود بر روی کرۀ زمین در اقیانوس عظیم، دریاها و دریاچه ها قرار دارند یا این که به صورت قطعات یخ و یخچال می باشند. مقدار آب در زمین هرگز تغییر نمی کند. حتی اگر ما قادر به دیدن بخشی از آن نباشیم. اما چرخۀ آب یک فرایند جهانی است که در آن تغییرات جوی نظیر باران خیلی سریع شکل می گیرد و از این رو پیش بینی این تغییرات خیلی مشکل است.

بارش باران بر روی زمین، باران و برف، تبخیر از طریق تعرق گیاهان، تبخیر سطح دریاچه ها و برکه های آب، تبخیر آب رودخانه ها، بارش باران در اقیانوس ها، تبخیر آب اقیانوس ها، باران روی خاک و گیاهان می بارد. آب های زیرزمینی دوباره به اقیانوس ها، دریاچه ها و رودخانه ها برمی گردند.

وقتی ابر بالاتر می رود. تدریجاً به نواحی سردتر در جوزمین می رسد. بخار آب و قطرات ریز آب موجود در داخل ابر سرد شده و متراکم می شوند وبه شکل قطرات درشت آب درمی آیند. کم کم این قطرات آب، سنگین می شوند و سرانجام به صورت باران روی زمین می بارند. ابرها از مناطق مرتفع کوهستانی و دامنه های کوه ها بالا می روند و پیش از رسیدن به آن سوی بلندی ها به صورت باران فرو می ریزند.

باران از سراشیبی کوه ها جاری می شود و از تجمع آنها جویبارها شکل می گیرند. این جویبارها در رودخانه ها می ریزند و رودخانه ها نیز وارد دریاها و این چرخه مجدداً از سر گرفته می شود. موجود بر روی کره زمین صورت قطعات یخ و یخچال می باشند. مقدار آب در زمین هرگز تغییر نمی کند، حتی اگر ما قادر به دیدن بخشی از آن نباشیم. اما چرخۀ آب یک فرایند جهانی است که در آن تغییرات جوی نظیر باران خیلی سریع شکل می گیرد و از این رو پیش بینی این تغییرات خیلی مشکل است.

خورشید، باد و باران

وقتی خورشید می تابد و باد بر فراز اقیانوس ها و دریاچه ها می وزد، آب از سطح آنها تبخیر می شود. اگر هوای نزدیک به سطح آب گرم باشد می تواند مقدار زیادی بخار آب را در خود نگه دارد چون هوای گرم در مقایسۀ با هوای سرد مقدار رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد. در ضمن هوای گرم کم چگال تر از هوای سرد است؛ یعنی آن که مولکول های آن از هم فاصله بیشتر دارند و در نتیجه موجب سبک تر شدن هوای گرم می شوند. هوای گرم و مرطوب به سمت بالا صعود می کند و در ارتفاعات بخار آب متراکم می شود و به صورت قطرات بسیار ریز آب در می آید که در نهایت ابرها را تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *