باور ها و اعتقادات لایت ورکر ها و رزم آوران نور بیدار شده

کشف ابرسازه هایی در مدار یک ستاره بسیار دورباور های لایت ورکر ها و رزم آوران نور

لایت ورک مذهب یا دین نیست و فقط به معنی عشق بی قید و شرط به همه است و در اینجا به یک سری از باور واعتقاداتی که لایت ورکر ها و رزم آوران نور بعد از بیداری و در حین آن به آنها میرسند را در اینجا آوردیم.

یک لایت وُرکر معتقد است که چیزی به نام منشا وجود دارد که تمام انرژی ها و نیروهای دیگر از آنجا سرچشمه می گیرند ( این معادل همان چیزیست که خداوند و… می نامیم).

یک لایت وُرکر معتقد است که از منشا تا ما و مادون ما ، سلسله مراتب مختلف انرژی و آگاهی و ابعاد مختلف وجود دارد.

یک لایت وُرکر معتقد است که هر بُعد دارای راهنمایان و یاری رسانان مختلف نور می باشد که ما بعضی از آنها را با عنوان ، اساتید معراج یافته، فرشتگان اعظم و… می شناسیم.

یک لایت وُرکر معتقد است فرایندی به نام معراج وجود دارد که در آن شعور و روح انسانی سلسله مراتبی را به سمت منشا برای تعالی طی کرده و ابعاد مختلف را درک می کند و از آن فرا تر می رود، و هر بعد درسهای فراوانی برای یاد گیری دارد.

یک لایت وُرکر معتقد است هر کس می تواند با این راهنمایان ارتباط برقرار کند ( حال چه بتواند به صورت خود آگاه پیام آنها را دریافت کنید یا خیر )

یک لایت وُرکر معتقد است هر انسان برای به انجام رساندن هدف خاصی ، شخصی یا جمعی، به دنیا می آید.

یک لایت وُرکر معتقد است داشتن عشق و خیر خواهی بی قید شرط والاترین صفت متعال و راه معراج است.

یک لایت وُرکر به قانون کارما یا عمل و عکس العمل معتقد است.

یک لایت وُرکر معتقد است ریشه های عمیق بیماری ها و مشکلات می توانند با انرژی عشق الهی شفا یابند.

یک لایت وُرکر معتقد است “کارما” می تواند با نیروی عشق الهی دگرگون شود .

یک لایت وُرکر به وحدت تمام موجودات و هستی معتقد است.

یک لایت وُرکر معتقد است بخشی از وجود ما با عنوان خود برتر یا خود والاتر وجود دارد که برای تعالی می باید آگاهی و انرژی خود را با آن متحد کنیم. خود والاتر در حقیقت خود ما هستیم ولی در اثر جهل، خود را با خود پست یعنی بدن و شخصیت شناسایی می کنیم.

یک لایت وُرکر معتقد است ریشه رنج و بیماری در جدایی از خود والاتر است.

یک لایت وُرکر معتقد است برای رسیدن به هر هدف و حل کردن هر مشکلی راه حلی در عالم معنوی وجو دارد.

یک لایت وُرکر معتقد است که همانطور که شفای شخصی مهم است تلاش برای شفای زمین و ساکنان آن نیز مهم است.

اگر میخواهید به یک لایت وکر تبدیل شوید مراجعه کنید به: به یک لایت ورکر یا رزم آور نور تبدیل شوید!چگونه لایت ورکر شویم و لایت ورکر ها چه کار هایی میکنند؟

یک لایت وُرکر معتقد است با وارد کردن دائم نور به بخشهای مختلف وجود انسان می توان تمام تاریکی ها و چیزهای منفی را دگرگون کرد.

یک لایت وُرکر معتقد است همیشه نیاز به رنج و ریاضت برای تعالی معنوی نیست.

یک لایت وُرکر معتقد است افکار و رفتار مثبت موجب ایجاد انرژی مثبت و سازنده برای تعالی می شود و همینطور کار کردن با انرژی مثبت موجب ایجاد افکار و رفتار مثبت می شود. به همین دلیل افکار و الگوهای ذهنی / احساسی منفی می توانند با لایت وُرک دگرگون شوند.

یک لایت وُرکر معتقد است موجودات نور در تلاش فراوان برای کمک به ساکنان زمین می باشند.

یک لایت وُرکر معتقد است صرف نظر از هر تفاوت اسمی ، روش ، اعتقاد و از این قبیل تمام اساتید معنوی و پیامبران تمام زمانها برای کمک کردن به انسان جهت نزدیک شدن به منشا کوشش کرده اند.

یک لایت وُرکر معتقد است انرژی رها از تمام محدودیت های زمان و مکان است.

یک لایت وُرکر معتقد است انرژی نا محدود و بی پایان است.

یک لایت وُرکر معتقد است همه چیز در هستی از انرژی خلق شده.

یک لایت وُرکر معتقد است هر فرمی از انرژی یک خصوصیت ارتعاشی و ویژگی منحصر به فرد دارد.

یک لایت وُرکر معتقد است با تغییر خصوصیت ارتعاشی انرژی یک چیز ماهیت آن می تواند به کلی تغییر کند.

یک لایت وُرکر معتقد است زمان و مکان فقط توهم هستند.

یک لایت وُرکر معتقد است عشق و خیر خواهی والاترین صفت الهی و والاترین انرژیست.

باورهای گفته شده خلاصه ای کوتاه از کلیت چیزهایی است که لایت وُرکرها به آن معتقند ، و ممکن است ۱۰۰% دقیق نباشند

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *