با قدرت و اهمیت زبان بدن آشنا شوید

قدرت زبان بدن

متخصصان زبان بدن، در مود این که زبان بدن تا چه حدی از ارتباط بین انسانها را تشکیل میدهد، عقاید مختلفی دارند. بعضی میگویند ۷۵ درصد، بعضی میگویند ۸۵ درصد و برخی حتی ۹۰ درصد. آنها معتقدند پیام مخابره شده توسط انسانها از طریق رفتار غیرکلامی منتقل میشود، که بستگی به شرایط محیطی و افراد مورد نظر دارد، اما عدد ثابت و یا حتی متوسطی برای آن وجود ندارد. خلاصه ی کلام این که، قدرتِ حتی بهترین ارتباط کلامی در مقایسه با قدرت زبان بدن و ارتباط غیرکلامی ناچیز است.

 قدرت و اهمیت زبان بدن

با قدرت و اهمیت زبان بدن آشنا شوید

چرا باید به زبان بدن اهمیت بدهید؟

بوی بدی که از افراد ساطع میشود، مرا خیلی اذیت میکند و همیشه هم گفته ام که «من نسبت به بو حساس هستم». حتی میتوانم به اشخاص بگویم که ناهار چه چیزی خورده اند یا این که چه چیزی نوشیده اند یا سیگار کشیده اند، از طرفی نمیتوانم به خاطر بوی بد بدنشان در چند متری آنها بایستم. بنابراین ما در سطح خودآگاه و شاید هم ناخودآگاه کم و بیش بو را حس میکنیم و بدین ترتیب در مورد افراد قضاوت میکنیم. اما گاهی اوقات تمام این چیزها در سطح ناخودآگاه ما اتفاق میافتد و گاهی اوقات نتایج پژوهش های علمی در این خصوص، کمی تأمل برانگیز است.

تکامل بشر معیارهایی را برای زنان به وجود آورده است که با این معیارها مردان را مورد سنجش قرار می دهند. حس بویایی زنان در تشخیص میزان فعالیت و تمایلات جنسی ۱۰ برابر حس بویایی مردان است. پژوهشهای نشان داده شده که زنان بیشتر به دنبال مردانی با قدرت باروری بیشتر و ژن های بهتر هستند و تمام این چیزها در سطح ناخودآگاه اتفاق می افتد.

اگر برای گذراندن زندگی مجبور به برقراری ارتباط با دیگران هستید باید بر زبان بدن و ارتباط غیرکلامی تسلط یابید. در میان مراجعانم به افرادی برخورد کردم که درباره ی تأثیر زبان بدن مشکوک هستند و قبول ندارند که بخش مهمی از زندگی شان است. حتی برخی اعتراف کردند که زبان بدن مهم است اما در فعالیت های روزانه شان از آن استفاده نمی کنند و فقط آن را به عنوان یک پس زمینه در ذهنشان دارند.

وقتی شخصی به من می گوید دوست دارم یک تمرین سریع اما قدرتمند انجام دهم، از او می خواهم تا پنج فعالیتی را که در یک روز انجام می دهد نام ببرد و به او این اطمینان را می دهم که چقدر زبان بدن میتواند در هر کدام از این پنج فعالیت تأثیر داشته باشد. هر فعالیت را روی کاغذ جداگانه ای مینویسم و فضایی خالی برای انجام تمرین روی آن کاغذ در نظر میگیرم.

اینجا شما میتوانید لیست شخصی را ببینید که به زبان بدن شکاک است؛

  • بیدار شدم
  • صبحانه خوردم
  • تا اداره پست رانندگی کردم
  • ایستادم تا چای بنوشم
  • به سمینار زبان بدن آمدم
ConfusedWoman

با قدرت و اهمیت زبان بدن آشنا شوید

کسی که این لیست را تهیه کرده حالت متکبرانه ای به خود گرفته است و انگار به من می گوید «اگر توانستی ارتباط این چیزها را با زبان بدن توضیح بده». تصور کنید وقتی من شروع به نوشتن می کنم و ارتباط تک تک این فعالیت ها را با زبان بدن توضیح می دهم، شخص مقابلم می خواهد از تعجّب شاخ دربیاورد.

حتما بخوانید :   تصویر ذهنی چیست و چه نقشی در زندگی دارد؟

شما بیدار شدید– زمانی که زنگ ساعت به صدا درآمد شما ممکن است با اخم بیدار شده و آهی سنگین و مأیوسانه کشیده باشید و با شانه های افتاده و سرتان که به سمت پایین آویزان شده بر روی تخت خود نشسته باشید. تمام این رفتارهای غیرکلامی دیگری در اتاقمان حضور داشته است رفتارهای غیرکلامی شما روی آن شخص تأثیر گذاشته و ترجیح داده تازمانی که شما آنجایید از تختش بیرون نیاید چرا که دوست نداشته با شما تعاملی داشته باشد.

شما صبحانه خوردید– شما وارد آشپزخانه شدید، ممکن است با بدنی صاف در حالی که مستقیم رو به جلو نگاه می کردید و یا در حالی که قوز کرده بودید و به پایین نگاه می کردید، وارد آشپزخانه شده باشید. زمانی که صبحانه می خوردید ممکن است با شانه ها افتاده بر روی صندلی نشسته بودید و یا این که شانه هایتان را به سمت عقب کشیده و صاف بر روی صندلی قرار گرفته بودید. ممکن است روی روزنامه تان متمرکز شده بودید و یا به پرندگان زیبای پشت پنجره که سعی داشتند توجه شما را جلب کنند هیچ اعتنایی نمی کردید و اگر افرادی دور و بر شما بودند با دیدن شما مایل نبودند که به سمتتان بیایند و با شما صحبت کنند. اما اگر صاف بر روی صندلی نشسته بودید در حالی که تماس چشمی با اطرافیان برقرار می کردید و چهره ی شادمانی داشتید آنها مشتاق بودند تا با شما صحبت کنند.

شما تا اداره ی پست رانندگی کردید– شما وارد خیابان شدید و رانندگی کردید در حالی که با دو دستتان محکم فرمان را گرفته بودید و فقط به جاده نگاه می کردید. رانندگان دیگر با دیدن شما می فهمند زمانی که شما از کنارشان عبور می کند چگونه واکنش نشان دهند. یا ممکن است در حالی که روی صندلی خود کاملاً لم داده بودید و آرنجتان را روی کنسول و یا دسته ی صندلی قرار داده بودید و سرتان را هم اندکی به یک طرف کج کرده، انگار که در رویا به سر می برید، در حال رانندگی بوده اید. شاید در حالی که لبخندی بر لب داشته اید و یا بسیار عبوس و اخمو بوده اید، با موبایل هم صحبت می کردید. زمانی که به اداره ی پست رسیدید از ماشین پیاده شدید، و در را محکم بستید و مستقیم به طرف ساختمان اداره حرکت کردید. ممکن است کسانی که نزدیک شما بوده اند و رفتارتان را مشاهده کرده اند فوراً درباره ی شما و طرز فکرتان قضاوت کرده اند و با خود فکر کرده باشند که اگر قرار بود با شما صحبت کنند چه واکنشی به آنها نشان می دادید. اگر شخص دیگری در ماشین شما بود رفتارهای غیرکلامی شما بر روی میل و رغبت او برای این که بخواهد با شما صحبت کند تأثیر می گذاشت، همچنین این رفتارها احساس امنیت و احساس این که شما از بودنش حس خوبی دارید یا نه را تحت تأثیر قرار می داد.

شما ایستادید تا چای بنوشید– شما به سمت کافه ای رانندگی کردید، شیشه را پایین کشیده به بالا نگاه کردید، لبخندی زده و صبح به خیر گفتید. شخص پشت باجه با لبخندی دوستانه و سلامی صادقانه جواب صبح بخیر شما را داده است. این شخص شما را به عنوان یک انسان خوب شناخته و برای درست کردن چای شما دست به کار می شود. شاید هم دقت بیشتری به خرج دهد، چرا که شما تأثیر مثبتی بر روی او داشته اید. در حال دیگرف شما به کافه رسیدید در حالی که اخمو بودند و زمانی که شخص پشت باجه به شما خوش آمد گفت اصلاً لبخندی نزدید و یا جواب خوش آمدگویی او را ندادید، سفارش تان را دادید و بی اعتنا سرتان را برگرداندید. شما تأثیر مثبتی روی طرف مقابل نگذاشته اید در نتیجه او شما را آدمی بداخلاق و عبوس به شمار آورده و تنها هدفش این بوده که چای شما را هر چه سریع تر و بدون هیچ دقتی آماده کند و پولش را بگیرد و از شر شما خلاص شود.

شما به سمینار زبان بدن آمدید– شما وارد سمینار شدید و دنبال جایی می گشتید تا بنشینید. به آهستگی و با بی اعتنایی در حالی که چهره تان اخمو و خسته بود قدم می زدید، زیرا نمی خواستید در این سمینار شرکت کنید. یک صندلی در انتهای سالن انتخاب کردید تا فقط از لحاظ فیزیکی حضور داشته باشید، اما هیچ مشارکتی در سمینار نمی کردید. وجود میزهای گرد به جای ردیف های صندلی شما را نگران می کرد زیرا ممکن بود شما با دیگران که بر سر میز حضور داشتند ارتباط برقرار کنید بنابراین میزی را انتخاب کردید که خالی بود سپس وسایل تان را روی آن پخش کردید. سرتان پایین بوده و حالت تمرکز به چهره ی خود داده بودید که این پیام را می رساند « شما خیلی مشغول هستید و علاقه ای برای گفتگو و اشتیاقی برای شرکت در سمینار ندارید.» یا شاید شما وارد سمینار شدید طوری که وضعیت بدنتان کاملاً صاف بوده و با اعتماد به نفس گام برمی داشتید، مکثی کوتاه کرده و به اطراف نگاه کردید در حالی که لبخند به لب داشتید و با مردمی که از کنارتان عبور می کردند احوالپرسی، کردید، به اطراف اتاق نگاه کردید و با افراد مختلف تماس چشمیبرقرار کردید، سپس یک صندلی در ردیف جلو برگزیدید. بر سر میز با دیگران دست دادید، خود را با لبخند و تکان سر به دیگران معرفی کردید و وسایل تان را نزدیک به خود، طوری که دست و پا گیر نباشد قرار دادید. با دیگران گفتگو کردید، سرتان را تکان دادید، به سمت جلو خم شدید، لبخند زدید و هنگام گفت گو از حالات چهره ی خود استفاده کردید.

حالا بیایید به سؤال اصلی مان برگردیدم که در ابتدای این مطلب مطرح شد.
چرا باید به زبان بدن تان اهمیت دهید؟
زیرا زبان بدن بخش اصلی ارتباطات است و شما به طور دائم در حال ارتباط با دیگران هستید. بنابراین، زمانی که زبان بدن شما مؤثر واقع شود ارتباط شما نیز مؤثر خواهد بود و به تدریج قادر خواهید بود تا به طور آگاهانه و نه اتفاقی بر روی دیگران تأثیر بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud