تمدنهای ماقبل طوفان . (طوفان نوح)

تمدنهای ماقبل طوفان . (طوفان نوح)

گفته میشود تمدنهای ماقبل طوفان ، مثل آتلانتیس، تیول ، و هایپربورین تکنولوژیهای بسیار پیشرفته ایی داشتند، درحالی که با جهان فعلی و آنچه درحال وقوع است نیز، ارتباطات مستقیمی دارند.

برای درک بهتر ارتباط میان تمدنهای پیش از طوفان ، مثل آتلانتیس یا تیول، و تاریخ مدرن، لازم است تا درمورد کسانی که این تمدنها را بنا نهاده اند تحقیق و بررسی داشته باشیم.

گفته شده ، درزمان قبل از طوفان نوح ،میان گونه های مشابه هم درمیان «فرزندان خدا»، یا «بینای» های الوهیم و، زن فانی زمینی وجود داشت. کارشناسان مذهبی (خاخام)، باوردارند که موضوع «فرزندان خدا» مشخصاٌ معطوف به فرشتگان سقوط کرده بوده است و درواقع این جزء آموزه های کلیسای نوین درطی چند صد سال اخیر میباشد.

محصول تولید مثل این فرشتگان سقوط کرده با زنان زمینی ، نفیلیم نامیده شده است. بسیاری از این داستانها ازقرنها پیش از انجیلهای کنون حذف شده بود، ولی اخیراٌ دوباره کشف ! شده است. برای مثال از لابلای نوشته های کتاب اینوخ.

Nephilim-DeviantArt

از زمان پیش از طوفان اسطوره های زیادی درمورد تمدنهای موجود در سطح جهان وجود دارد که اذعان میکنند که این «انسان-خدا» یان، که از ستارگان «فضا»، آمده و تمدنهای انسانی را بذرافشانی کردند.

«وقتی تمدن انسانی درحال رشد بود، زمانی که دختران بیشتر و بیشتری بدنیا میامدند، :فرزندان خدا: متوجه شدند که دختران انسان زیبا هستند.آنها را نگریستند، و از ایشان زنانی برای خویش برگرفتند. سپس «خدا»! گفت: قصد ندارم زندگی ابدی را برای مرد و زن زمینی درنظر بگیرم. آنها زود و دفعتاٌ میمیرند. از الان آنها میتوانند به حساب زمین، دورۀ زندۀ ۱۲۰ ساله را انتظار داشته باشند.این به زمانی برمیگردد که غولها بر روی زمین زندگی میکردند. آنها از آمیزش فرشتگان سقوط کرده و دختران زمینی بوجود آمده بودند. اینها مردان قدرتمند افسانه های باستانی بودند، مردانی معروف».

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *