تمرین های عملی خوزه سیلوا برای رفتن به حالت الفا

ذهن

تمرینات ریلاکس و رفتن به سطح آلفای مغز

تمرین ریلاکس نقطه آغازین متد سیلوا به شمار می رود.

? اگر شما آماده باشید، می توانید به ترتیب زیر تمریناتتان را شروع کنید:

۱ـ فردا صبح پس از بیداری از خواب به حمام بروید و پس از استحمام، دوباره به بسترتان باز گردید.

⏱ ساعت خود را طوری تنظیم کنید که پس از ۱۵ دقیقه زنگ بزند.

۲ـ چشمانتان را ببندید و زاویه نگاهتان را به آهستگی رو به بالا به طرف ابروهایتان(پرده نمایش ذهنی) تغییر دهید.

۳ـ به صورت شمرده، از شماره ۱۰۰ تا ۱ از بالا به پایین بشمارید.

این شمارش می باید بدون سر و صدا و ذهنی انجام یابد.مابین شماره ها حدود یک ثانیه مکث کنید.

۴ـ هنگامی که به شماره یک رسیدید، تصویری سرزنده، بشاش، تندرست و جذاب از خودتان در ذهنتان بسازید.

۵ ـ ذهناً چند بار تکرار کنید «جسم و روان من همیشه کاملاً سالم خواهند بود».

۶ ـ در ذهنتان به خود بگویید «می خواهم از شماره ۱ تا ۵ بشمارم. با شماره ۵ چشمانم را باز خواهم نمود و در آن موقع احساس عالی و توام با تندرستی و سلامتی خواهم داشت – احساسی بسیار بهتر از گذشته».

۷ـ شروع به شمارش نمایید.وقتی به شماره ۳ رسیدید، تکرار کنید «هنگامی که با شماره ۵ چشمانم را باز کنم در آن موقع احساس عالی و توام با تندرستی و سلامتی خواهم داشت – احساسی بسیار بهتر از گذشته».

۸ ـ شمارش را تا ۴ و۵ ادامه دهید با شماره ۵ چشمانتان را باز و ذهناً تاکید کنید«من کاملاً بیدار و هوشیار هستم، احساس عالی و توام با سلامتی و تندرستی دارم ـ احساسیی بسیار بهتر از گذشته».

چهل روزی که زندگی شما را دگرگون خواهد ساخت.

● اکنون که از برنامه تمرینی فردای خود آگاه شدید، تمریناتتان را در روزهای بعد با چشمان بسته و رو به بالا:

۱ـ به مدت ده روز از ۱۰۰ تا ۱ از بالا به پایین بشمارید.

۲- به مدت ده روز از ۵۰ تا ۱ از بالا به پایین بشمارید.

۳ـ به مدت ده روز از ۲۵ تا ۱ از بالا به پایین بشمارید.

۴ـ به مدت ده روز از ۱۰ تا ۱ از بالا به پایین بشمارید.

●شما، پس از چهل روز تمرینات ریلاکس توام با شمارس معکوس، فقط با شمارش معکوس از ۵ تا ۱ به سطح امواج آلفا خواهید رسید.

●اگر شما به مدت چهل روز صبحها به تمرین بپردازید، خیلی زود توانایی کنترل ذهنتان را در سطح آلفا کسب خواهید کرد.ممکن است در آغاز، دراز کشیدن و به صورت معکوس شمردن، از نظر شما کمی بچگانه به نظر برسد ولی با ادامه تمرینات، اثرات معجزه آسای آنها را بر روی خود، به عینه مشاهده خواهید کرد.

در طی چهل روز تمرین ،زمان، مکان و مراحل تمرینات شما، ثابت و بدون تغییر خواهد بود و تنها چیزی که تغییر پیدا خواهد کرد، کاهش شمارش معکوس از ۱۰۰ به ۵۰ سپس به ۲۵ و بعد به ۱۰ و سرانجام به ۵ می باشد که هر ده روز یک بار صورت خواهد گرفت.

✅ پس از پایان تمرینات چهل روزه، شما در حالی که روی صندلی نشسته و چشمان بسته تان را به سمت پرده نمایش ذهنی گردانیده اید، با شمارش معکوس از ۵ تا ۱ خواهید توانست در جهت رسیدن به انرژی بیشتر، شادمانی افزونتر، تندرستی و خوش بینی زیادتر و داشتن یک روز پرثمر، برنامه ریزی کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *