تیپ روانشناسی شخصیت یا دیسک (( DISC ))

تیپ روانشناسی شخصیت

تیپ روانشناسی شخصیت

 تیپ روانشناسی disc یکی دیگر از مدل های شناخت تیپ شخصیتی می باشد که درصورت آگاهی کامل از آن در بیشتر زمینه های زندگی و کاری موفقیت های بسیاری را شامل ما خواهد نمود…

وحتی این مدل می تواند به ما در مذاکره بسیار کمک نماید.

معمولا با شناخت تیپ شخصیتی طرف مقابلمان متوجه می شویم که باید با او چگونه برخورد نمائیم.

تیپ روانشناسی disc اولین بار در سال ۱۹۲۹ میلادی توسط #دکترمارستون معرفی گردید.

دکتر مارستون معتقد بود که افراد را می توان با ۴ سبک طبقه بندی نمود.

با شناخت به تیپ روانشناسی disc طرف مقابلمان و مدل غالب خودمان می توانیم در مذاکراتمان موفق تر و اصولی تر رفتار نمائیم.

همه ما از این چهار حالت را داریم ولی یک یا دو رفتار در هر فرد بیشتر است و به آن رفتار غالب می گویند.

با شرکت در آزمون رسمی تیپ روانشناسی disc می توانید پی ببرید که غالب رفتار شما کدام می باشد.

رفتارهایی که در سبک رفتارهای ۴گانه مشاهده می شود:

تسلط (Dominance)

این دسته از افراد تمایل شدید دارند به این که بر افراد اطرافشان تسلط و کنترل داشته باشند. با اعتماد به نفس بالایی که دارند و به دنبال نتیجه گیری هستند.

خصوصیات:

صریح الهجه هستند

بی پرده سخن می گویند و رک هستند.

بدنبال چالش هستند و از آن بشدت استقبال می کنند.

در موضوعات و بحث ها، اصل موضوع مورد توجهشان قرار می گیرد.

نفوذ (Influence)

این دسته از افراد که معمولاً اجتماعی هستند، علاقه دارند با متقاعد کردن دیگران و از تاثیر گذاری و نفوذ بر محیط تاثیر بگذارند.

خصوصیات:

با انرژی فراوان و پر شور.

معمولاً افراد خوشبینی هستند.

علاقه شدید به این که در کاری یا چیزی به مشارکت بپردازند.

حذف شدن در هر چیزی بسیار ناراحتشان می کند.

ثبات (Steadiness)

این دسته از افراد معمولاً افرادی قابل اتکا هستند و دوست دارند که خدمت کنند.

خصوصیات:

بسیار خونسرد و استرس اذیتشان می کند و از عجله فراری هستند.

افرادی بسیار آرام

اکثراً در نظر سنجی ها حمایت می کنند

بسیار فروتن و متواضع می باشند.

مو شکافی (conscientiousness)

این دسته از افراد دوست دارند که مانند استاندارد ها باشند تا با دقت به کار تضمین بدهند. به تخصص و شایستگی اهمیت فراوان می دهند.

خصوصیات:

بسار به استقلال علاقه دارند

افرادی تحلیلگر هستند

جزئی نگر هستند

به هیچ وجه نمی توانند ببینند که اشتباه می کنند

مدل دیسک و تشریح پانزده الگوی ترکیبی مزاج

(High “D”)

۱. الگوی اجرایی

مزاج صفراوی و دموی (D-I)

کسانی که گرایش آن ها اجرایی است بسیار کم صبر هستند و اغلب اوقات دیدگاه برنده/بازنده به زندگی دارند. آن ها اهل عمل بوده واز رویکردهای مستقیم استفاده می کنند تا به نتیجه هایی سریع دست پیدا کنند، ولی با این وجود علاقه مندی شان به مردم را نشان می دهند.

آن ها بسیار هدفمند و نتیجه گرا هستند و همچنین بسیار پی گیر برای به ثمر رساندن ایده های شان هستند. آنان می خواهند که مسئول باشند چرا که از اعتماد به نفس بالای خویش در توانایی تصمیم گیری آگاه هستند. آن ها از انرژی بی حد وحصر برخوردارند و نیاز به فعالیت و حصول نتیجه دارند در غیر این صورت بی علاقه و بی حوصله خواهند شد.

نیازمند چالش های روزانه هستند و دیگران نیز تمایل به شنیدن آن ها و صورت بخشیدن به ایده ها و برنامه های آن ها دارند.

این زیرکان همه کاره مشتاق، بسیار رقابتی و آماده به انجام کار هستند. برای آن که به نهایت انگیزش برسند نیاز به آزادی، فرصتی برای پیشرفت و اطلاعات برای رسیدن به هدف و نتیجه گیری دارند. داشتن قدرت و توانایی اجرایی از علایق آن هاست.

خلق صفراویی و عصبانی برای رسیدن به اهداف شان که فکر می کنند درست است کمک کننده است .

می توانند شرایط شکست را قبول کنند و تمایل به کینه توزی ندارند و به هیچ وجه ضعیف بودن را نمی پسندند.

۲. الگوی محرک (D-I)

مزاج صفراوی و دموی

محرک ها می توانند بسیار کم صبر باشند و اغلب موقعیت برنده/بازنده را برای زندگی انتخاب می کنند. آن ها اهل عمل هستند و از مسیرهای مشخص و در برخی موارد اجباری برای رسیدن هرچه زودتر به نتیجه بهره می گیرند ولی با این وجود علاقه به مردم را نشان می دهند. آن ها بسیار هدفمند و نتیجه گرا هستند و می توانند برای پیشرفت اهداف و حصول نتیجه ی دلخواه شان متوصل به جبر شوند. آن ها می خواهند که مدیر و مسئول باشند چرا که باور دارند اعتماد به نفس لازم برای تصمیم گیری در اختیار آن هاست. انرژی فراوان دارند و نیاز مبرم آن ها برای فعالیت و دستیابی به نتیجه غیرقابل انکار است و البته در غیر این صورت بی علاقه و بی حوصله خواهند شد. این خلق عصبانی مشتاق، خود شروع کننده و بسیار اهل رقابت است. برای رسیدن به اوج انگیزش نیاز به آزادی فرصتی برای پیشرفت و اطلاعات دارند. داشتن قدرت از علایق آن هاست. خلق صفراوی و عصبانی برای آنچه که فکر می کنند راهی است درست برای رسیدن به اهداف شان ولی آن ها می توانند شرایط لحظه ی شکست را قبول کنند و تمایل به کینه توزی ندارند. آن ها به هیچ وجه ضعیف بودن را نمی پسندند.

۳- الگوی هدایت کننده

مزاج صفراوی و بلغمی (D-S)

الگوی هدایت کننده ها ، این افراد ، افرادی مشخص، غیر احساساتی و فردگرا می باشد. آن ها بسیار عملگرا هستند. آن ها از راه هایی بسیار دقیق صریح و پافشاری برای رسیدن به هدف شان بهره می گیرند. آن ها می خواهند که مدیر و مسئول باشند چرا که باور دارند اعتماد به نفس لازم برای تصمیم گیری در اختیار آن هاست. معمولا آن ها اهداف شخصی عمیقی دارند و شاید اهداف شان را از هزینه ی سازمان دنبال کنند. آن ها نیاز دارند که نقشه ی راه (تصویر کلان) را قبل از شروع به کار و مثمر ثمر بودن بدانند. آن ها به دلیل ماهیت استقلال طلبانه شان اغلب تمایل به کار تیمی ندارند . برای آن که به نهایت انگیزش برسند نیاز به آزادی، فرصتی برای پیشرفت و اطلاعات برای رسیدن به هدف و نتیجه گیری دارند. داشتن قدرت و توانایی اجرایی از علایق آن هاست. آن ها به هیچ وجه ضعیف بودن را نمی پسندند.

۴. الگوی استراتژیک

مزاج صفراوی و سودایی (D-C)

استراتژیست ها نسبت به سایر الگوها بیشتر درگیر جزئیات هستند. آغازگر تغییرات هستند. آن ها معمولا از فکری بکر در طول برنامه عمل می کنند. ایده ها را خلق می کنند. آن ها معمولا از راه های مستقیم و مشخص و قوی و موکد و روش های پافشارانه برای رسیدن به ایده های شان بهره می گیرند. می خواهند که مدیر و مسئول باشند چرا که باور دارند اعتماد به نفس لازم برای تصمیم گیری در اختیار آن هاست و می توانند بهترین مسیر را بیابند. دوست دارند که مشکلات را حل کرده و تصمیم گیری کنند. و در حقیقت بسیار سریع و کامل برای رسیدن به این مهم تلاش می کنند. به خوبی روی اهداف فکر می کنند و در تلاش برای رسیدن به آن ها مستقل هستند. برای عملکردی موثر دقیقا باید بدانند که از آن ها چه انتظاراتی می رود. می توانند بسیار قوی و حساس باشند. با قدرت سخن می گویند و همیشه تولیدکننده هستند. وقتی روی پروژه ای متمرکز هستند حساسیت را به نمایش می گذارند. استراتژی که نشان می دهند ناشی از بینش نافذ آن هاست. برای آن که به نهایت انگیزش برسند نیاز به آزادی، فرصتی برای پیشرفت و اطلاعات برای رسیدن به هدف و نتیجه گیری دارند. داشتن قدرت و توانایی اجرایی از علایق آن هاست. آن ها به هیچ وجه ضعیف بودن را نمی پسندند.

۵. الگوی مذاکره کننده

(High “I”) مزاج دموی و صفراوی

خلق مذاکره کننده نسبت به دیگر خلق ها بسیار اظهار کننده تر هستند. آن ها به راحتی دیگران را دست کاری می کنند. آن ها بسیار پر انرژی بوده و به خوبی با مردم و از طریق مردم کار راه به پیش می برند. این فرد تمایل به روابط خارجی با دیگر افراد دارد و توانایی کسب احترام و اعتماد به نفس در ارتباط با افراد را دارهستند.

در تلاش هستند که کسب و کار را از راه های دوستانه انجام دهند در حالی که برنامه را به سمت جلو هل می دهند تا برد نصیب شان شود و نقطه نظرات شان به ثمر نشیند. قادر به هماهنگی حوادث و اتفاقات هستند و تمایل دارند مسئولیت ها را واگذار و تقسیم کنند.

وقار و اعتماد به نفس در اکثر موقعیت ها مخصوصا موقعیت های اجتماعی از ویژگی های آن هاست. کاهش فعالیت و فعالیت های اجتماعی آن ها را خسته و بی حوصله خواهد کرد. با جزئیات، سازماندهی و قوام و ثبات با سختی مواجه اند. ترجیح می دهند دیگران اطلاعات را در اختیارشان بگذارند تا تصمیم های شان را اتخاذ کنند جای آن که خود تحقیق و بررسی نمایند. با دیگران بسیار خوب کار می کنند و می توانند رهبران خوبی باشند. بسیار خوش بین هستند اما در پیگیری و دنبال کردن مسیر ضعیف هستند.

برای دستیابی به اوج انگیزه نیاز به آزادی بیان، به رسمیت شناخته شدن، معاشرت با مردم، پذیرفته بودن و دور بودن از جزئیات هستند.

۶. الگوی بازاریاب

مزاج دموی و صفراوی (I-D)

بازاریاب ها مشتاق تر از سایر خلق ها هستند. بسیار هیجان زده می شوند. این افراد با اعتماد به نفس و بسیار پرانرژی هستند که بسیار خوب در کنار مردم و از طریق آن ها می توانند کار کنند. این فرد تمایل به روابط خارجی با دیگر افراد دارد و توانایی کسب احترام و اعتماد به نفس در ارتباط با افراد را داراست. در تلاش هستند که کسب و کار را از راه های دوستانه انجام دهند در حالی که برنامه را به سمت جلو هل می دهند تا برد نصیب شان شود و نقطه نظرات شان به ثمر نشیند. به راحتی ایده های خود و دیگران را به پیشرفت و ترقی می رسانند. وقار و اعتماد به نفس در اکثر موقعیت ها مخصوصا موقعیت های اجتماعی از ویژگی های آن هاست. کاهش فعالیت و فعالیت های اجتماعی آن ها را خسته و بی حوصله خواهد کرد. با آگاهی از زمان ( مقید بودن به زمان )، نظم و تمرکز روی جزئیات مشکل دارند.

به جای تحقیق و تفحص برای تصمیم گیری ترجیح می دهند دیگران برای شان اطلاعات لازم را جمع آوری کنند. بسیار خوش بین هستند اما در پیگیری و دنباله ی مسیر ضعف دارند. برای دستیابی به اوج انگیزه نیاز به آزادی بیان، به رسمیت شناخته شدن، درگیری با مردم، پذیرفته بودن و آزادی از جزئیات هستند.

۷. الگوی ارتباطی

مزاج دموی و بلغمی (I-S)

این افراد ارتباط محور هستند و از بین سایر دموی مزاج ها در برقراری ارتباط قوی تر هستند. آن ها بسیار قابل دسترس هستند و بر روابط پایدار اهمیت بالایی قرار می دهند. با گرمی، همدلی و درک خود بیشتر مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.

این افراد بیشتر در ارتباطات غیر رسمی هستند. به دلیل شنوای خوب بودن و درک بالا مردم به صحبت کردن و بیان مشکلات شان با آن ها تمایل نشان می دهند.

بچه ها و کودکان به تعامل به این افراد علاقه دارند. با وجود این که جزئیات و نظم برای آن ها سختی ایجاد می کند ولی باز هم آن ها قادر به انجام اعمالی با این شرایط هستند. با دیگران به خوبی کار می کنند. بسیار خوش بین و انطباق پذیرند. برای دستیابی به اوج انگیزه به آزادی بیان، موقعیت برای ایجاد روابط و خدمت به دیگران نیازمندند.

۸. الگوی عملکرد

مزاج دموی و سودایی (I-C)

الگوی مجری نسبت به سایر دموی مزاج ها رسمی تر است. آن ها بسیار نگران این هستند که تاثیر مطلوبی روی دیگران بگذارند و اینها از طرف دیگران مورد پذیرش قرار گیرند. آن ها تمایل دارند که تصویر آگاهانه به نمایش گذارند و تلاش دارند که فعالانه دست آوردهای شان را به رسمیت بشناسند. آن ها همیشه به بهترین شکل منظم هستند اما ممکن است خیلی استوار و پیگیر و دنبال کننده نباشند. اطلاعات درباره ی شغل شان برای شان بسیار حائز اهمیت است بنابراین ممکن است بسیار سوال کنند. بهترین عملکرد از این گروه شخصیتی زمانی دیده می شود که برنامه ای شامل جزئیات دارند. برای دستیابی به اوج انگیزه نیاز به امنیت، آزادی بیان، برقراری ارتباط با مردم و فرصت برای خلاق بودن نیاز دارند. همچنین آن ها به اطلاعات، زمان برای فکر کردن قبل از فعال بودن در برنامه دارند. ممکن است برای پذیرفتن و ایفای نقش بی میل باشند تا زمانی که اعتماد به نفس کامل بیابند که شکست نخواهند خورد. اگر از این مهم مطمئن نباشند اقدام نخواهند کرد.

۹. الگوی بازرس

مزاج بلغمی بالا

مزاج بلغمی و صفراوی (S-D)

الگوی بازرس از سایر الگوها ساعی و کوشاتر، تعیین کننده تر و غیراحساساتی تر هستند. این پافشاری فردی یک روی کرد فریب آمیز شدید را به همراه دارد. این افراد ظاهری به شدت کم اثر نمایش می دهند تا دخالت آن ها در کار به وضوح دیده نشود. آن ها خونسرد هستند و پایدار هستند. .آن ها به خاطر عزم راسخ و سرسختی در تصمیم شان موفق هستند. پس از شروع کار در هر زمینه ای آن ها بسیار سرسخت هستند و برای رسیدن به مقاصدشان به سختی خواهند جنگید. آن ها بسیار مستقل، سوال کننده و کامل برای رسیدن به هدف شان هستند و مسیرشان را به درستی طی خواهند کرد. می خواهند که خودشان اقدام به کار کرده و سرعت شان را تنظیم کنند. زمانی که ذهن شان را برای چیزی برنامه ریزی کردند دیگر جایی برای اعمال تغیرات بیشتری نیست و روش عملکرد آن ها تغییری نخواهد کرد. می توانند بسیار سرسخت و لجوج و ستیزه گر باشند. به دنبال مسیرهای چالش انگیز بدون نظارت مستقیم و نزدیک هستند. انجام یک کار فنی و تکنیکی برای آن ها به کار با مردم ارجحیت دارد.

۱۰. الگوی هماهنگ

مزاج بلغمی – دموی (S-I)

الگوی هماهنگ کننده دوستانه تر از سایرین است. این ها بسیار در پذیرش دیگران هستند و آن ها را تحمل می کنند. این شخص بسیار انطباق پذیر است و به آسانی با محیط کار و همچنین فضای دوستانه همراه می شود نیاز به برخی مشارکت های اجتماعی دارند. آن ها وفادار، سازگار و بسیار قابل اعتماد هستند. اغلب وقتی که بیمار هستند کار می کنند. بسیار ذهن مستقل و رهایی دارند و می خواهند که خودشان وارد عمل شوند و سرعت را خود تنظیم کنند. با تجربه کردن می آموزند. هنگامی که ذهن شان برای عملی برنامه ریزی شد، به روی روش های نوین بسته خواهند شد. می توانند کارهای طبق روال عادی را انجام دهند اما در عین حال نیاز به فعالیتی در طی روز خواهند داشت. نه گفتن برای این گروه بسیار دشوار است و معمولا بیش از حد توان شان مسئولیت بر دوش می گیرند. صدای آرام و دلپذیر و نرم دارند.

۱۱. الگوی کمک کننده

مزاج بلغمی – سودایی (S-C)

کمک کننده ها نسبت به سایر الگو ها خلقی استوارتر و ثابت قدم تر هستند. بسیار عادی، دارای قابلیت انطباق بالا و منفعل هستند. صبر و حوصله، کنترل بر خویش و شخصیت آرام و آهسته از مشخصه های این افراد مهربان و آسان گیر است. این فرد مصمم و ثابت قدم است و برای دستیابی به هدف رویکرد فریب آمیز شدید در پیش می گیرد. با حالت شدت کم در کارها اثرات کمی از خود باقی می گذارند که به راحتی قابل دیدن نیست. آن ها آرام ، مقاوم و پایدار هستند. به خاطر پافشاری شان موفقند. همیشه کار را تمام شده بدانید اگر آن ها شروعش کرده باشند. آن ها مستقل، سوال کننده و کامل هستند و کار را به نحو احسن و کامل دنبال خواهند کرد. می خواهند که خودشان کار را انجام دهند و سرعت خود را اعمال کنند. بسیار عاشق خانواده، مادیات و دوستان هستند. هنگامی که ذهن شان برای عملی برنامه ریزی شد، به روی روش های نوین بسته خواهند شد. ترجیح می دهند که کارهای فنی و تکنیکی انجام دهند با تعداد محدودی از افراد.با اعتدال محاسبه شده به یک هدف دست پیدا می کنند. همواره دوست دارند به کسانی که به نحوی دوست آن ها هستند کمک کنند.

۱۲. الگوی آموزش دهنده

(High “C”) مزاج سودایی و صفراوی (C-D)

مربی ها بسیار موکد تر و قوی تر از سایر الگو ها هستند. آن ها سازمان یافته و متفکران دقیق هستند. و روش تولیدکنندگی را در کسب و کار و زندگی شخصی خود دنبال می کنند.آن ها توجه زیادی به جزئیات دارند و برای انجام شدن کارها به شیوه ی کاملا درست از اجبار استفاده می کنند با توجه به استانداردهایی که برای خود تعیین کرده اند. بسیار حساس و با وجدان هستند. آن ها کاملا دیپلماتیک رفتار می کنند به جز زمانی که از معیارهای شان فاصله گرفته اند و از نظر آن ها در کار تخطی شده است. در این زمان می توانند بسیار سخت گیر برای دنبال کردن راه درست شان باشند. از لحاظ اجتماعی فعال نیستند و ترجیح می دهند که در فضای خصوصی و جدای از مردم کار را دنبال کنند. در روابط با مشکل مواجه اند چرا که نرمش ندارند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران آزاردهنده اند.

آهسته تصمیم می گیرند چرا که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات به زمان نیاز دارند تا جایی که مطمئن باشند تصمیم شان بهترین راه برای رفتن است. برای رسیدن به اوج انگیزه به محیطی با زیرساخت مشخص، قوانین روشن و روش معین، زمان برای نظم بخشیدن، جمع آوری اطلاعات و تفکر و آزادی برای اتخاذ تصمیم و طرح برنامه ی خاص خود را دارند.

۱۳. الگوی آرمانگرا

مزاج سودایی، بلغمی و صفراوی (C-S-D)

آرمان گراها بسیار منحصربه فردند چرا که خلق بد تاثیر بسزایی در رفتار آن ها دارد. ترکیبی از مزاج سودایی، بلغمی و صفراوی ایده آل های آن ها را به سمت کمال مطلق سوق می دهد. آرمان گراها سیستماتیک و متفکران دقیق هستند و این شیوه را در کسب کار و زندگی شخصی خود دنبال می کنند. به جزئیات دقت دارند. و فشار می آورند تا همه چیز به طور صحیح و طبق استانداردهای آنان انجام شود. بسیار با وجدان هستند و با دقت و حراست کامل رفتار می کنند. گاهی غیر واقعی هستند. . آن ها کاملا دیپلماتیک رفتار می کنند به جز زمانی که از معیارهای شان فاصله گرفته اند و از نظر آن ها در کار تخطی شده است. می توانند بسیار سخت گیر باشند. از لحاظ اجتماعی فعال نیستند و حریم خصوصی را ترجیح می دهند. در روابط با مشکل مواجه اند چرا که نرمش ندارند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران آزار دهنده اند. آهسته تصمیم می گیرند چرا که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات به زمان نیاز دارند تا جایی که مطمئن باشند تصمیم شان بهترین راه برای رفتن است. برای رسیدن به اوج انگیزه به محیطی با زیرساخت مشخص، قوانین روشن و روش معین، زمان برای نظم بخشیدن، جمع آوری اطلاعات و تفکر و آزادی برای اتخاذ تصمیم و طرح برنامه ی خاص خود را دارند.

۱۴. الگوی دیپلماتیک

مزاج سودایی و دموی (C-I)

دیپلمات ها دوستانه تر از سایر سودایی ها هستند. جاه طلبی های شخصی بسیار زیادی دارند. یک متعادل سیستماتیک و متفکر دقیق هستند که می خواهند این شیوه را در کسب و کار و هم در زندگی خود به پیش ببرند. این افراد به جزئیات توجه دارند و دوستانه هستند.

دوست دارند همه چیز را دقیق طبق دستور از پیش تعیین شده انجام دهند. بیش از حد و بسیار با وجدانند. پس از نشستن های طولانی نیاز به تحرک دارند. این ها کار بلد و مولد هستند که با هر کسی می توانند کار کنند. می توانند بسیار حساس باشند به خصوص به هنگام انتقاد. آهسته تصمیم می گیرند چرا که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات به زمان نیاز دارند تا جایی که مطمئن باشند تصمیم شان بهترین راه برای رفتن است به خصوص زمانی که می خواهند وارد پروژه ای جدید شوند. برای رسیدن به اوج انگیزه به محیطی با زیرساخت مشخص، قوانین روشن و روش معین، زمان برای نظم بخشیدن، جمع آوری اطلاعات و تفکر و آزادی برای اتخاذ تصمیم و طرح برنامه ی خاص خود را دارند. و همچنین نیاز به برقراری رابطه های اجتماعی دارند.

۱۵. الگوی تحلیل گر

مزاج سودایی و بلغمی

تحلیل گرها وظیفه شناس تر و دارای حریم خصوصی بیشتری نسبت به سایر سودایی مزاج ها هستند. از مردم تندخو و عصبانی کناره گیری می کنند. در یک محیط سازمان یافته با توجه به جزئیات بسیار خوب عمل می کنند. یک متعادل سیستماتیک و متفکر دقیق هستند که می خواهند این شیوه را هم در کسب و کار و هم در زندگی خود به پیش ببرند.

آهسته تصمیم می گیرند چرا که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات به زمان نیاز دارند تا جایی که مطمئن باشند تصمیم شان بهترین راه برای رفتن است به خصوص زمانی که می خواهند وارد پروژه ای جدید شوند.

در پیش بینی کردن وقوع مشکلات بسیار خبره اند ولی در تصمیم گیری برای اقدام به خوبی عمل نمی کنند. به بهترین نحو عمل می کنند وقتی برنامه ای برای آنها تدوین شده باشد.

برای رسیدن به اوج انگیزه به محیطی با زیرساخت مشخص، قوانین روشن و روش معین، زمان برای نظم بخشیدن، جمع آوری اطلاعات و تفکر و آزادی برای اتخاذ تصمیم و طرح برنامه ی خاص خود را دارند که بایستی به آنها دقت نمود…

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *