جهان های موازی

جهان های موازی
بنابر نظریات علمی تخیلی تا علمی محض نظریه ای وجود دارد که می گوید در کنار دنیایی که ما در ان زندگی می کنیم دنیاهای دیگری در واقع دنیاهای بیشمار دیگری وجود دارند و تمام انتخاب ها و تصمیمات که یک فرد می گیرد و احتمالاتی که بر او حادث می توانند بشوند در این دنیاهای بیشمار اتفاق می افتد. به این دنیاها ، جهان های موازی گفته می شود. انها کاملا شبیه دنیای ما هستند با یکسری تفاوت های جزیی یا کلی و همانطور که گفتم تعدادشان بیشمار است. نکته جالب این دنیاها اینست که از شما و دیگران نسخه ها یا کپی های بیشماری در انها وجود دارند و هرکدام از شما در هرکدام از این دنیاها یک احتمال از سرنوشت و افعال شما را اجرا خواهد کرد.

اما این یعنی چه ؟

بنظر من این یعنی از شما نسخه های بیشماری در این دنیاها وجود دارد و تمام سناریوهای ممکن و احتمالات در این دنیاها برای شما اتفاق خواهد افتاد. برای مثال، امروز صبح من ساعت شش از خواب بر می خیزم، ممکن است ساعت شش و یک دقیقه برخیزم یا شش و دو قیقه یا شش و ده دقیقه ، ممکن است صبحانه پنیر با کره بخورم ممکن است تخم مرغ یا سوسیس بخورمف ممکن است تی شرت آبیم را بپوشم ممکن است قرمز یا نارنجی ام را بپوشم. ممکن است ساعت هفت از خانه خارج شوم ممکن است ساعت هفت و یک دقیقه یا هفت و دو دقیقه یا هفتو ده دقیقه خارج شوم. ممکن است با تاکسی بروم،ممکن است با اتوبوس بروم.ممکن است در خیابان دوستم را ببینم یا معلمم را یا هیچکدامشان را.من بر خلاف تمام ان احتمالات سرانجام یکی را در هر زمان در این دنیا انتخاب خواهم کرد یا بر من اتفاق خواهد افتاد اما تمام احتمالات دیگر در جهان های موازی بیشمار روی خواهد داد. یکی از تئوری های مرتبط با جهان های موازی اینست که کیهان های حبابی بیشماری در حال ظهور و سقوط می باشند. این یعنی آغاز کیهان ما یعنی بیگ بنگ تنها فقط یک حباب در دریای متورم کیهان ها می باشد و هرکدام که بی ثبات شود خواهد ترکید.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *