خدایان سومری باستان و استارگیت های

خدایان سومری باستان و استارگیت های

خدایان سومری باستان و استارگیت های

الیزابت وُگ کتاب های متعددی درباره خدایان سومری باستان و پادشاهان و استارگیت های آن دوران نوشته است. یکی از نتیجه گیری های اصلی او این است که در رود فرات استارگیتی هست که در خرابه های شهر « اِریدو» در بین النهرینِ هزاران سال پیش، مدفون و گم شده است. او همچنین می گوید که در اشعار بابِلی کتاب الهامات، ابیاتی در باره یک استارگیت وجود دارد!

سپس پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره ای را دیدم که از آسمان فرو افتاد و کلید مغاک به او داده شد. ستاره، آن مغاک را گشود و دود برخاست، دودی با فوران عظیم که آسمان را تیره ساخت. و بیرون از دود، ملخ ها بر زمین فرو ریختند!

اگر چه بیشتر محققان توافق دارند که واژه مغاک، به جریان بزرگی از آب بر می گردد، « وُگ» می گوید که این واژه به کاررفته در متون باستانی، احتمالا به معنای پورتال می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *