خطوط نازکا و فرازمینی های باستانی

از زمان کشف این خطوط فرضیه‌هایی در رابطه با شیوه‌ها و انگیزه‌های ایجاد آنها، پیشنهاد شده. توضیح باستان شناسی در مورد اینکه چه کسی آنها را ساخته: برای مثال اینکه مردم نازکا خطوط را با استفاده از وسایل ساده و تجهیزات زمین‌پیمایی و نقشه‌برداری ایجاد کرده‌اند. تیرک‌های چوبی در انتهای برخی خطوط (که برای آزمایش کربن ۱۴ مورد استفاده واقع شده) و سفال‌هایی که در برخی از مناطق نازکا پیدا شده، این فرضیه را حمایت می‌کند. علاوه بر این محققان از جمله جو نیکل با استفاده از تکنولوژی ساده که در دسترس مردم نازکا بوده، و بدون دید هوایی شکل‌ها را دوباره ایجاد کرده. با نقشه‌های دقیق و تکنولوژی ساده یک تیم از افراد توانستند حتی اشکالی بزرگ‌تر را در طی چندین روز خلق کنند.

دلایل:

مدارک موجود کمی در خصوص علت اشکال ساخته شده وجود دارد. از این رو، انگیزه مردم نازکا، ماندگارترین راز خطوط می‌باشد. بسیاری محققان عقیده دارند که انگیزه مردم نازکا، مذهبی بوده. یعنی خلق اشکالی که تنها خدایان از آسمان قادر به دیدن آنها بطور واضح هستند.

فرضیه دیگری وجود دارد که مردم نازکا می‌خواستند تا به مناطقی که در افق دور واقع شده، جایی که خورشید و دیگر اجرام آسمانی طلوع یا غروب می‌کنند، اشاره کنند. این فرضیه توسط دو مححقق ارزیابی و بررسی شد و هر دو نتیجه گرفتند که مدارک کافی برای توجیه نجومی وجود ندارد.

در سال ۱۹۸۵ یک باستان‌شناس به نام جوهان رین هارد، اطلاعات باستان شناسی، قوم شناسی و تاریخی را منتشر کرد که اثبات می‌کرد که پرستش کوه‌ها و دیگر منابع آبی نقش مهمی را در اقتصاد و مذهب نازکا از زمان قدیم تا زمان اخیر بازی می‌کرده. او تئوری را ارائه داد که در آن ستایش خدایانی در ارتباط با فراوانی آب و حاصلخیزی محصول، توجیه می‌شوند. همچنین ادعا شده که این خطوط به عنوان راه‌های مقدسی بودند که به خدایانی منتهی می‌شدند. این خدایان در آن نقطه عبادت می‌شدند. و اشکال نیز به عنوان موضوعاتی نمادین برای طلب کمک از خدایان بودند.

دیوید جوهانسون پزوهشگر دیگری بود که خطوط نازکا و ارتباط آشکار آنها را با آبراه‌های زیر زمینی مورد بررسی قرار داده. جوهانسون برای ردیابی این تونل‌های آبی، گمتنه زنی کرد و ادعا کرد که خطوط بیانگر اینست که آیا زمین دارای آب هست یا نه. مناطق با بیشترین اشکال در حدود مناطقی با بیشترین مقدار آب زیرزمینی تمرکز یافته‌اند و معمولاً نزدیک به چاه‌ها و دیگر منابع آبی هستند.

نظری که جوهانسون ابراز می‌کند اینست که ساکنانی که در یک چنین منطقه خشکی زندگی می‌کنند باید زمان زیادی را برای یافتن منابع آبی میگذراندند. به‌وسیله خلق یک نقشه با مقیاس بزرگ، می‌توانستند بطور دقیق بفهمند که کجا می‌توانند آب پیدا کنند. این خطوط بعداً اشکال مذهبی برای خدایان و یا نام‌هایی که به هر یک از منابع آبی داده شد، تبدیل شد.
همچنین بر طبق یک فرضیه از مایکل ویلانت، رساناهایی از جنس طلا یا مس روی زمین کشیده شده بود. این رسانا‌ها، به عنوان آنتن‌هایی برای جمع‌آوری فرکانس‌های بسیار پایین مگنت تلوریوم که در مناطق لرزه نگار مشخص تولید می‌شود، بوده است و این، چند روز قبل از وقوع زلزله اتفاق می‌افتاد. جنجالی ترین فرضیه مطرح شده درباره این خطوط توسط اریک فون دانیکن و در کتاب ارابه‌های خدایان می‌باشد. او ادعا کرده که این خطوط در حقیقت فرودگاهی برای سفینه‌های فضایی بیگانه بوده.

740566_BICtrrD3

Erich von Daniken

من روزهای پی در پی بر فراز نازکا پرواز کردم. با دوربین از داخل هواپیما منطقه را جستجو کردم. از اینهمه تصویر گرفتن و تصویر گرفتن چیزی در حدود ۴۰۰۰ عکس از «نازکا» تهیه کردم که حقیقتا مسحور کننده است. ببینید این یکی از آن تصاویر است که ثابت میکند این کوه به شکلی مصنوعی (و نه طبیعی) صاف شده است. در مقایسه با کوههای آن منطقه کوهها از هر دو سو کاملا صاف شده است. این کاملا باور نکردنیست. این یکی از عجیبترین عکسهاییست که من از «نازکا» تهیه کردم.

عجیبترین چیزی که هست، قطع شدگی است. آنچه که از قله کوه باقی مانده است. راس کوه، دیگر وجود ندارد! هیچ جا نیست. در ته دره‌ای فرو نغلطیده، بلکه اصلا در منطقه وجود ندارد. چه بر سرش آمده؟ چون همه کوههای آن اطراف، قله دارند و قله آنها وجود دارد! اما این کوههای بی‌سر، همه مثل سطح یک میز صافند. با آن باندها بر بالای آنها که به نظر یک معبر میرسند

سوال دیگر اینکه: چرا «ای-تی»های مهمان به چنین صحرای خشکی در پرو رفته‌اند؟

فرض کنیم که سفینه فضایی از راه میرسد، اینجا بر روی کره زمین، و شما به سرعت میخواهید بفهمید این کره از چه چیزی ساخته شده است. «نازکا» بر اساس تجربه، بهترین محل برای نمونه برداریست . چون «نازکا» امروز هم هنوز از متروکه‌ترین نقاط روی زمین است. باتوجه به مواد خام معدنی منطقه که شما میتوانید همه نوع موادی را در آن بیابید. از طلا گرفته تا اورانیوم. آنچه هست در واقع یک منطقه نمونه برداریست بر روی زمین. شما به «نازکا» میروید و بلافاصله همه چیز را در باره آنچه که سیاره ما از آن تشکیل شده است درمیابید. چرا که همه مواد خام طبیعی در این منطقه در بالاترین حد خود یافت میشوند.

چرا نباید باور کنیم که این مسئله ساده نتواند مبین یک انگیزه خردمندانه بوده باشد؟ آیا این واقعا عجیب است که باور کنیم این سازه‌ها در پرو مقیاس بزرگی از هنر اجراییست؟ با در نظر داشتن اینکه چنین سازه هنرمندانه عظیمی نمیتواند خود به خود ایجاد شده باشد؛ چرا که در ایجاد چنین امکانی علاوه بر باندهای «نازکا» که به شکلی نامتعارف وسیعند به شکلی که تنها میتوانسته برای کسانی که قابلیت پرواز دارند قابل دیدن باشد. شما به خوبی میدانید که همینها در باره دیوار بزرگ چین هم صدق میکند. و تازه دیوار بزرگ چین بر مبنای مقصودی ایجاد شده است که این مقصود کاملا سیاسی و مشخص است. اما «نازکا» را میتوان به لابیرنتی معنوی تعبیر کرد در هیئتی معنوی از موضع توتمیک در جایی که قرار است تجلی آن باشد . اما واقعیت آن است که ما هیچ نمیفهمیم که دلیل ایجاد این باندها چه بوده است. در منطقه‌ای به اندازه‌ای بسیار بسیار وسیع.

Erich von Daniken

«نازکا» و اشکال ثبت شده بر آن هیچ علامتی ندارند که از زمین قابل دیدن باشد. شما ناچارید بر فراز آن پرواز کنید تا آنها را ببینید. علامتها برای کسی ایجاد شده است که قابلیت پرواز داشته است. هیچ تصور دیگری به جز این امکان ندارد. امیدوارم که باستانشناسان هم دیر یا زود به همین نتیجه برسند.

اما اگر بازدیدکنندگانی از کراتی دیگر «خدا» قلمداد شده‌اند، آیا نباید چیزی در باره آنها در جایی نوشته شده باشد؟ احتمالا پاسخ قابل پیدا شدن است. درست مقابل روی ما. در مبهوت کننده‌ترین نقطه قابل تصور از هر جای دیگری . به شکلی ضمنی، «اریک وان دانیکِن» اشاره دارد بر اینکه زمین در گذشته توسط موجوداتی از کرات دیگر مورد بازدید قرار گرفته است. این مطلب کاملا با باورهای او به خدا و انجیل وابسته است در اینجا یک سوال اساسی قابل تفسیر است.

Erich von Daniken

سعی کنیم این را درک کنیم. من یک معتقد راسخ به خدا بودم. البته هنوز هم هستم. من هرگز خدای خودم را گم نکردم. اما برای یک مرد جوان مثل من خدا میبایستی حتما قادر مطلق میبود. خدای من هرگز نیازمند یک وسیله نیست تا به اینطرف و آنطرف برود. وسیله‌ای که او را از نقطه «آ» به نقطه «ب» ببرد.

خطوطی بغرنج بر روی زمین حک شده اند و بیش از ۸۰۰ خط مستقیم دیده میشوند و هر کسی میپرسه اینا برای چی ساخته شدند ؟

اشکالی عظیم از حیوانات و موجودات غریب که تنها از اسمان قابل دیدن است ..معمای عظیمی در ورای خطوط “نازکا” موجود است ..چرا کی این چنین خطوطی را در این عظمت خلق کرده

ایا نقوش عظیم خطوط نازکا تناه ابتکار هنر انسانی نخستین بوده ؟یا شاهدی بر حضور غریبه های باستانی در گذشته های دور ؟

جنوب پرو ..سال ۱۹۲۷ ..باستان شناسی به نام “توریبیو ماهیا سسپی” به چیزی برخورد که ظاهرا شبکه بزرگی از راه های باستانی حک شده بر روی زمین بود ..سال ها بعد وقتی پرواز هواپیماها بر فراز این منطقه بیشتر از گذشته شد باعث اشکار شدن نزدیک به ۱۰۰ طرح مشابه دیگر در این منطقه شد ..این نقوش که معروف به حکاکیهای زمینی هستند طرح هایی از حیوانات گیاهان و حتی یک موجود شبه انسان را نمایش میدهند

این خطوط و نقش ها با وسعتی بیش از ۲۰۰ مایل مربع به عنوان خطوط نازکا شناخته میشوند خطوط نازکار متشکل از طرح هایی غول پیکر و حکاکیهای عظیم روی زمین هست ..دو مساله مطرحه یکی عظمت این طرح ها دوم اینکه این طرح های بزرگ فقط و فقط از اسمان دیده میشوند

بیش از ۸۰۰ مسیر مستقیم وجود داره ..بیش از ۷۰ طرح از حیوانات دیده میشه ..بیش از ۱۵۰ فرم هندسی در اینجا موجوده !!!

برخی از این مسیر ها شبیه خطوط فرودگاه میمونند شاید یک راهنمای پروازی !

این ها همگی هزاران سال پیش ایجاد شده اند سوالی رو مطرح میکنه که انگیزه اصلی چی بوده ؟

بزرگترین نقش از میان انها وسعتی تقریبا به اندازه ۱۰۰۰ فوت دارد ! با اندازه سه برابر زمین فوتبال و این در حالیست کهه طولانی ترین خط ممتد تا حدود ۹ مایل امتداد دارد

باستان شناسان معتقدند این خطوط به وسیله “نزکاها” قومی باستانی ایحاد شده است که بین قرن ۱ و ۸ پس از میلاد در این ناحیه ساکن بوده اند

این خطوط منظم با کنار زدن دقیق سنگریزه هایی از اکسید اهن در سطح بیابان ایجاد شده اند / به محض تماس با هوا لایه های زیرین خاک که واجد مقادیر زیادی اهک هست سخت شده و در برابر فرسایش مقاوم میشه

فلات نازکا از لایه های کمرنگی از جنس سنک و خاک تشکیل شده است ..توی این بیابون به سختی بارون میاد و بادی میوزه پس طرح ها باقی میمونن

اما چرا قوم نزکا چنین مساله ای رو واجب دیدند بر زمین ایجاد کنند و این همه زحمت بی مورد به خرج بدهند ؟!

این خطوط در هوا فقط دیده میشوند و پر از خطوط هندسی و اشکال حلزونی و ذوذنقه و خیلی شکل های دیکر هستند هدف چه بوده ؟دقت بسیار بالا بدون هیچ گونه خطایی برای چنین طرح هایی !!!

چگونه میشود که انسان هایی با بدون هیچ گونه تکنولوژی و سواد ریاضی خاصی بتونن چنین اشکلی بسازند و خلق کنند که اولا از فضا دیده میشوند دوما چنان دقتی نیاز هست که انها از پسش برنمیومدند

ایا رد پای فرازمینی ها در کار بوده ؟ ایا این یک مسیر یابی پرواز بوده یک راهنمای پرواز ؟ هدف و انگیزه چه بوده ؟ ایا نوعی اموزش ؟

نزکاها یکی از اقوام اینکاها یکی از بزرگترین قوم امپراطوری باستانی کلمبیایی بودند ..بر اساس حکایات خدایان حالق اینکاها موسوم به “ویراکوچا” دستور داده بود خطوط نازکا در گذشته ای دور ساخته بشه

ریشه این خدا چه بوده ؟ ایا از چنس همان انوناکی ها در سومر باستان بوده ؟

اسرار امیز ترین طرح از مجموعه طرح های عظیم خطوط نزکا معروفه به “فضانورد ” !!!

بریم به سوییس  سال ۱۹۶۸ محقق و نویسنده به نام اریک فون دانیکن اولین کتاب خود را به نام ارابه خدایان که اکثرا خوندند منتشر نمود .. او در این کتاب ایده کاملا نوین را مطرح میکند مبنی بر اینکه خطوط نازکا به دست ساکنین نزکا و پس از برخورد با فرازمینی ها و مشاهده تکنولوژی پیشرفته و دانش و ابزار فوق تخصصی انها ایجاد شده است

اریک فون دانیکن از اولین کسانی بود که ور بالای این خطوط پرواز کرد و انها را مشاهده کرد وی میگوید : وقتی بر فراز این منطقه پرواز میکنی خطوط عظیم زمینی رو میبینید از اسمان نگاه میکنید شبیه باند فرودگاه هست !!چون ناگهان شروع میشوند و تموم میشوند و بعضی از انها متقاطع هست.

برخی نیز مخالف این مساله هستند که اینجا بان فرودگاهی باشد و معتقدند هیچ هواپیمایی نمیتونه روی چنین زمین هایی فرود بیاد بیشتر به این اعتقاد دارند که یک جور نماد هست یا شاید مسیر یاب !

بیش از ۴ دهه از انتشار کتاب ارابه خدایان میگذره ….نظریه جنجال برانگزی اریک فون دانیکن در مورد خطوط نازکا به مطالعاتی همه گیر تبدیل شده است ..برخی متخصصین پس از کشف نمودار های عجیبی در مدلهای مختلف میگویند که خطوط نازکا ممکنه از اولین مثال ها در زمینه هندسه باشد !

مدلهایی که زاویه ها و فاصله ها رعایت بی نظیری شده است .. در بین این نقوش یک نقش معروف وجود دارد به نام “رطیل ” که یکی از پاهایش کاملا بیرون کشیده شده است حالا اگر این تصویر رو برعکسش کنید (تصویر زیر ) میبینید که یک رطیل است و نماایه ای از صورت فلکلی اوریون است !!!و اون پای دراز شده اشاره ای است به ستاره شباهنگ !!

پس هر کسی این نقش ها رو بنا کرده بیشتر از انچه تمدن های باستانی دیگر زمینی میدانستند خبر داشته و ان هم اهمیت برای اوریون و شباهنگ  و رابطه انها با زمین بوده

ایا ممکنه هدف این خطوط دقیق تر از این حرف ها باشد ؟ بر خی از نظریه پردازان معتقدند که این نقوش میتونه نوعی ارتباط با خدایان بوده .. پیامهایی همچنین شامل تقاضای بازگشت انها میشه .. نظریه پردازان همچنین معتقدقند نقش “فضانورد ” در میان این نقوش میتونه رد پایی از راز نازکا باشد ! این نقش شبیه به یک ET هست با چشمان و سری درشت که یک دستش رو به اسمان دراز است و نقش بسیار عظیمی روی زمین است

ایا این نقش معروف به فضانورد شاهدی مبنی بر یک ملاقات فرازمینی بوده ؟

اریک فون دانیکن میگوید : {ما دانشمندانی از دانشگاه درسدن به نزکا فرستادیم ..اونها میدان مغناطیسی منطقه رو بررسی کردند و متوجه تغیری در میدان مغناطیسی زیر سطوح بعضی از این نقوش شدند ! ما همچنین قابلیت رسانایی جریان الکتریسیته خطوط نازکا را اندازه گرفتیم ..درست در کنار این نقوش قابلیت رسانایی هشت هزار برابر بیشتر از روی خطوط بود !!

انها فهمیدند که در هشت فوتی عمق زمین این خطوط  میدان مغناطیسی تغیر میکنه !! پس به این نتیجه میرسیم یک چیزی زیر زمین هست و نمیدانیم چیست ! }

ایا این نقطه چیزی با ارزشی داشته که توجه فرازمینی ها رو به خودش جلب کرده ؟ ایا منابع برای انها مفید بوده ؟ چون در این منطقه منبع بسیار زیادی از نیترات وجود دارد ..نیترات ها امروزه در تکنولوژی و مواردی مثل سفر های فضایی بسیار استفاده میشود

ایا فرازمینی هایی که در این منطقه نزول کردند مشغول انجام پروژه یا تحقیقی روی این سیاره بودند ؟ (که چیزی بدیهی است )

غرب بولیوی ..در ۴۰۰ مایلی شرق فلات نازکا و در نزدیکی دریاچه تیتی کاکا ..ویرانه های باستانی شهر تیوهوانکو واقع شده است … بر اساس گفته باستان شناسان این شهر باستانی پایتخت تمدن تیهواناکو بوده است که بیش از ۱۰۰۰ سال پیش به ظهور رسید..اما نظریه پردازان فضانوردان باستانی معتقدند این سایت باستانی همون مکانیست که خطوط اسرار امیز نزکا رو به ان امتداد یافته اند ..خطوط نزکا پدیده های منفردی نیستند و مفهوم هایی رو دارند

در تیوهوناکو صدها نقش پیدا میشه ..نقش چهره ..حکاکیهای از چیزهایی بسیار متوعی رو میشه در اونجا پیدا کرد

طبق حکایات تیوهوانکو به عنوان اخترام به موجوداتی به نام “قوم اسمانی ”  و تحت نظارت ویراکوچا خدای اینکایی مرتبط با نزکا بنا شده است !!

اما ایا ممکنه این قوم اسمانی همان فرازمینی هایی بوده باشند که هزاران سال پیش برای ایجاد خطوط نزکا نقش داشتند ؟

اما ایا شواهدی دیکری در این سایت باستانی تیوهوانکو وجود دارد مبنی بر وجود فرازمینی های باستانی ؟

سرتاسر منطقه امریکای مرکزی شواهدی از جمجمه ای کشیده غیر عادی در همه جا دیده میشه اما نه فقط در یک جا !

به نظر میرسد اینها سازنگان اصلی این سایت بودند…جمجمه های یافت شده در گورستان ای این مناطق دارای حجمی بالغ بر ۲۵ درصد بزرگتر از جمجمه انسان امروزی هستند ..بر خی مدعی هستند انها سر های بچه های خودشونو در پارچه یا لباسهایی میپوشوندند تا به این شکل رشد کند ..اما حتی یک سند هم وجود نداره که نشون بده تایید کنه اینکاها سرشون رو میبستند!

پس این وسط یه کشمکشی بین باستان شناسان و نظریه پردازان در نکاهشون به جمجمه های پرویی در جریانه

اریک فون دانیکن معتئقه فرازمینی هایی که امده بودند و برخی انها را دیده بودند دارای سرهای کشیده بودند و نیاکان ما فقط میخواستند از انها تقلید کنند یک جوری انها یاد و خاطره برخورد نزدیک با خدیاانشون رو زنده نگه میداشتند

اما یک تئوری دیکری موجوده که میگه ایا ممکنه وجود این جمجمعه ها دلیلی و شاهدی بر انسان های دورگه و رد پای ژن فرازمینی باشه ؟ ما با این جمجمه ها فقط در پرو مواجه نیستیم !! در افریقا در مصر نیز شواهدی زیادی از ان را میبینیم که معروف هستند

حدود هزار سال پیش مردمان نزکا و تیوهوانکو به دلیلی نامشخص ناپدید میشوند !

برای بررسی بیشتر در مورد شواهدی از هدف ساخت خطوط نازکا و ارتباطش با اسمان و موجودات فرازمینی نیاز داریم تحقیق بیشتری در خطوط مختلف زمین داشته باشیم اینبار به امریکا برویم و با یکی از این خطوط مرموز که فقط از اسمان قابل دید هست بررسی کنیم

تپه پلزنت اوهایو ۱۸۴۸ امریکا

انستیتوی اسمیتسونین ..در حال بررسی ۱۳۵۰ فوت طول و سه فوت ارتفاع نقش برجسته ای هستند که در تپه هایی به فرم یک مار پیج ساخته شده بود

اینحا معروفه به تپه مار و تنها از جایی بر فراز اسمان قابل تشخیص است…چیزی شبیه به انگیزه ساخت نازکا !!

ما در افسانه های بومیان امریکایی بهش میگیم “مار اراسته” خیلی از سرخپوستان چنین مناطقی رو برای عبادت میدونستند ..طبق گفته دانشمندان این تپه هزار سال پیش بنا نهاده شده است

چرا مردم بدوی باید چنین تپه ای که فقط از اسمان قابل دیدن است رو بسازن؟ مثل نزکا ؟

این تپه مار مانند درست بر لبه دهانه برخورد شهاب سنگی است که حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش در این منطقه برخورد کرده است

تصادفیبست ؟یا این که مجاورت این تپه با منطقه برخورد شهاب سنگ تلاشی بوده برای نشان دادن وجود ماده ای بسیار نایاب و گرانبها که اغلب در جوار شهاب سنکها یافت میشود ..ایریدیوم قابلیت رسانایی بسیار بالایی دارد یکی از نادرترین مواد روی زمینه و فقط در دو منطقه یافت میشه : در جایی که شهاب سنکی در گذشته برخورد داشته یا در مناطق اتشفشانی و جریان مواد مذاب !

تپه ی مار نوعی یادبود از حضور کسانی دز دنیای دیگر در حفاری ایریدیوم در دورانی دور یا نه چندان دور

در تپه اوهایو شاهد یک کشش غیر طبیعی مغناطیسی نیز هستیم …حال سوال بر این نیست که این منطقه چه اهمیتی برای فرازمینی ها داشته شاید برای منبع انرژی بوده اما ساخته ان توسط مردمان ان دوره به عنوان یک یادبود که فقط از اسمان دیده میشه خود دلیلی بر فرود و نزول فرازمینی هاست

شاید بتونیم مدارم بیشتری در مورد تحقیق خطوط نازکا و ارتباطش با فرازمینی ها از روی کروپ سیرکل ها بدست بیاوریم

ویلدشیر انگلستان ۱۹۸۷

اینجا دراین منطقه روستایی واقع در ۹۰ مایلی غرب لندن دوایر خرمن عجیبی در طول یک شب در مزرعه های گندم و ذرت به وجود امد

درست مثل نقوش نزکا این طرح های مهندسی نیز تنها از اسمان قابل دیدن هستند ..ایا این دوایر کروپ سیرکل ها نوعی پیام از سوی فرازمینی هاست ؟ که سعی بر ایجاد ارتباط با ما دارند و سعی میکنند پیامی رمز الود به ما بدهند ؟

جامعه دانشمندان هنوز هیچ ارتباطی بین کروپ سیرکل ها و فرازمینی ها رو اقبات و تایید نکردند !

بسیاری از این کروپ سیرکل ها به سادکی قابل توضیح نیستند ..بسیاری از انها به سرعت و دقیق  و به شکلی معجزه وارد ظرف چند ساعت  بهمراه نور عجیبی در اسمان پدیدار شدند !! ایا این مساله با مورد نزکا ارتباطی و شباهتی دارد ؟

ما در گذشته با حکاکی بر روی سنگها ارتباط برقرار میکردیم  ولی انه امروز در مزارع رخ میده در سرتاسر دنیا به خصوص در انگلیس که تعداد زیادی گزارش شده است دایره های خرمن هستند که وضعیت رو پیجیده کردند

اریک فون داانیکن اعتقاد دارد:کسانی میخواهند با ما ارتباط بگیرند اما ما در ک کافی برای دریافت پیام انها را نداریم

سال ۲۰۱۱ خاورمیانه …تصاویر هوایی ماهوار ه ای شمار زیادی از دوایر سنگی را اشکار کرد که در سوریه عربستان و اردن بر زمین نقش بسته بود ..این سنگ های مدور اولین بار در سال ۱۹۲۷ کشف شد و متعلق به ۲۰۰۰ سال پیش است

دوایری که قطری بین ۸۰-۲۰۰ فوت دارد… به نظر تئوریسین ها یک هوش پشت این جاجرا ها هستن ین مسائل یک الگوی جهانیست که در جاهای دیگه نیز مثل امریکای شمالی مرکزی و … دیده شده

برای ایجاد این دوایر  و نقش ها پیامی در انه نهفته بوده …پرو کجا خاورمیانه کجا پس چگونه در دوی این مردمان بدون تماسی با هم اشاره به چیز های یکسانی دارند و اصرار میورزند و سعی در تلاش انتقال ان بودند ؟

هدف این نقوش در نزکا و دیگر نقاط دنیا چیست ؟

ایا خطوطی راهنما بودند ؟یا شاید حاوی پیامهایی برای بشریت!

یاد سخن ارزشمند کارل ساگان میوفتیم که در سال ۱۹۷۲ این ستاره شناس معروف گفت اگر موجودات فرازمینی بخواهند ارتباطی با ما بگیرند راه ان فقط از راه ریاضی خواهد بود

ایا ممکنه فرازمینی های باستانی از همین روش های خلق  نقوش هندسی سعی در یک تماس ابتدایی با ما بوده باشند ؟

ایا این پیام ها ادامه داشته و دارد ؟

پرو امریکای جنوبی .. در ۲۵۰ مایلی جنوب لیما پایتخت این کشور یکی از خشک ترین  نقاط زمین واقع شده است سرزمینی برهوت که روزی تمدن باستانی نزکا بوده است  سرزمینی پر رونق ۱۵۰۰ پیش از میلاد

انها مردمانی عمیقا مذهبی و روحانی بودند و مرکز جشنهایشان در شهر معابد کواچی بنا کرده بودند

این مردم نزکا به شکلی اسرار امیز در حدود ۱۲۰۰ پیش ناپدید شدند ولی یک سری خطوط بسیار بزرگ در روی زمین از خود به جا گذاشتند (که فقط از اسمان قادر به دیدن انها هستید )

انها در جشنهایشان روی این خطوط راه میرفتند و هدایایی به خدایانشان تقدیم میکردند ..خطوطی که ازنقوش هندسی تا دوایر متحدالمرکز دیده میشود انهم از اسمان

این منطقه تا مایل ها پوشیده از سنگهای اکسید اهن میباشد با رنگ سیاه و سرخ که همین امر به این منطقه ظاهری تیره و قهوه ای سرخ بخشیده اما درست زیر سطح این منطقه لایه ای از خاک رس است ..اختلاف بین رنگ خاک رس و اکسید اهن باعث نمایان شدن بهتر این خطوط روی زمین میشده … اندازه عظیم این طرح ها شامل یک مرغ مگس خوار و عنکبوت ..نهنگ و یک شکل انسانی با چشمهایی شبیه جغد ..

اینها باید با مشاهده از اسمان برای راهنمایی اجرایی ان بر روی زمین ایجاد شده باشند تا توانسته باشند چنین نقوش پیچیده ای مثل عنکبوت و مرغ مگس خوار را به وجود اورده باشند

با وجود فرسایش قرون در مجاورت باد و باران این خطوط همچنان از اسمان به خوبی دیده میشوند به طوری که اولین بار توسط خلبانها در سال ۱۹۳۰ کشف  شد

اما چرا باید مردم ان دوران چنین زحمتی به خودشان بدهند و این طرح هایی را که تنها از ارتفاعی بالا قابل دیدن هست ایجاد کنند ؟

شاید بهترین جواب این باشد که مردمان ان دوران اعتقاد به خدایان باستان داشتند و در پیوندی ناگسستنی به انها یعنی خدایان فرازمینی باعث چنین مساله ای شده بود

همه این سطوح و نقوش مقدس را به چه کسی نسبت میدادند؟ به مردمان ستاره ای

در نازکا ..پرو .. کلیه مناطق امریکای جنوبی و مرکزی افسانه ها و اعتقاداتی در مورد خدایان اسمانی هست … برخی نظریه پردازان نیز میگویند مردم ان دوران با دیدن این خطوط عظیم ان را مقدس شمردند و اعقاد داشتند توسط فرازمینی ها حال به هر دلیلی کشیده شده بود

ایا ممکنه این خطوط به جا مانده از سفینه های فرازمینی های باستانی بوده باشد؟ در ظاهر و در ابتدا این مساله خنده دار به نظر میرسد و غیر منطقی مخصوصا برای کسی که مطالعه ای از تمدن این سرزمین ها نداشته باشد

نسل های بعد از ان مردم در ان دوران خطوط بیشتری را به تقلید ایجاد کردند و یه جورایی سعی داشتند با این نقوش مثلا خدایان خودشون که در اسمان بودند مطلع کنند تا بازگردند

اما هیچ بازگشتی در کار نبود همین مساله باعث شک مردم نسبت به خدایانشان شد و همین مساله باعث متروکه شدن و ویرانی تمدن نازکا شد

اما ایا ممکنه اسناد و مدارک بیشتری دال بر تماسهای بیگانگان یافت ؟

باستان شناسان در نواحی پرو جمجمه هایی یافتند که به خاطر خشکی زیاد صحرا و باقی ماندن  کامل استخوانها حیرت انگیز ترین جمجمه های درازی هستند که تا به حال دیده شدند و کاملا شبیه فرازمینی ها هستند .. بر اساس افسانه های نازکا خدایانشان دارای سرهای کشیده بودند دقیقا مثل همین جمجمه هایی که میبینیم .. و همچنین مثل جمجمه بحث برانگیز فرعون مصری توتن خامون {توت عنخ امون } و خواهرش “مریت اتون “

برخی معتقدند این جمجمه های کشیده دورگه  های انسانی بوده اند

و به نظر میرسه اجداد اینکاها بوده اند .. ایا اونها سعی کردند از چیزی تقلید کنند و جمجمه هایشان را به این شکل میکردند  ؟

مثلا خدایانشان که ادعا داشتند این شکلی بودند ؟ انها باید چیزی میدیدند که تقلید کنند انها که بودند ؟

ایا با این کار سعی داشتند خود را شبیه خدایان سازند و با انها مثلا طبق باور خودشان برخورد و ارتباط برقرار کنند  ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید