خلاصه ای از مکانیک کوانتوم

۱- الکترون(ذره کوآنتومی) هم بصورت ذره و هم بصورت موج می باشد (رفتار دوگانه).

۲- حرکت ذرات ذاتی می باشد، ذرات منفصل اند و حرکت جهشی دارند. در این فیزیک علیت نمی باشد.

۳- انسان جدا از جهان نیست، انسان جزئی از جهان است که وجودش در نحوه کار جهان رل مهمی بازی می کند. اگر انسان (آگاهی) نباشد، جهان نیست.

۴- در این فیزیک نظم جهان وقتی قابل بحث است که ذهن انسان را در نظر بگیریم.

۵-ماده و ذهن عمیقا به هم وابسته اند، بعبارتی مشاهده گر خود مورد مشاهده قرار می گیرد.

۶- تفکر کل نگری اولویت دارد، رفتار هر جزء توسط کل و از طریق ارتباطات غیر موضعی یا غیر متمرکز آن جزء تعیین می گردد، تفکر اجزاء نگری را رد نمی کند. بلکه مکمل تفکر کل نگری است. خواص رفتار کل هستند که خواص و رفتار اجزاء را تعیین می کند.

۷- اصل عدم قطعیت، به یکنواختی طبیعت اعتقاد ندارد، از وضعیت حال نمی توانیم وضعیت آینده را مشخص کنیم (آینده نامعلوم است). حقیقت آماری یا سطحی یا کثیر می باشد.

۸- در این فیزیک روابط اجزاء مهم تر از خود اجزاء می باشند. (بازی مهمتر از بازیکن) توضیح اینکه از نظر معتزله جهان مجموعه ای از اشیاء است که صورت خارجی دارند و قابل ادراک اند ولی جهان از ادراکات ما مستقل است. (دیدگاه نیوتنی)

۹- در این فیزیک، عملأ بعد زمان با مفهوم انتزاعی آن قابل تعریف نیست و آینده و گذشته در تداخلی سری قرار دارند و بدین سبب برخی اصول مانند علیت ممکن است رفتاری معکوس داشته باشند.

۱۰- در این نوع فیزیک عملأ قطعیتی وجود ندارد و پاسخ ها بگونه احتمالاتی بیان میشوند. یعنی شما تنها قادر به محاسبه احتمال حضور یک ذره کوآنتومی در یک مکان هستید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *