دانشمندان می گویند:ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان،توانایی های فرا زمینی در اصلاح DNA

ژنهای بیگانگان فضایی در DNA انسان

جمعی از محققان که بر روی پروژه ی ژنوم انسان کار می کنند اعلام کردند که کشف علمی بسیار متحیر کننده ای کرده اند. آن ها بر این باورند که ۹۷ درصد از توالی ها ی DNA کد نشده در انسان ، تقریبا مطابق با کد ژنتیکی اشکال حیات فرازمینی است.

توالی های کد نشده برای تمام گونه های در حال زندگی بر روی زمین ، از کپک ها گرفته تا ماهی تا انسان ، مشترک است.

پروفسور سام چانگ ،رهبر گروه می گوید :

در DNA  انسان ، توالی های کد نشده قسمت بیشتری از کل ژنوم را تشکیل می دهند.

توالی های کد نشده سال ها پیش کشف شد و وظیفه ی آن ها به عنوان یک راز باقی ماند. اسم اصلی آن ها “DNA های دور ریختنی یا بی مصرف” است.

اکثریت DNA  انسان منشا غیر دنیایی دارد. ” ژن های بی مصرف فرا زمینی ““انحصارا” و به همراه ژن های پر کار نسل به نسل منتقل شد.

شهادت مستقیم ” اسکت” و انسان زنی فرا زمینی

شهادت مستقیم ” اسکت” و انسان زنی فرا زمینی

بعد از تجزیه و تحلیل های وسیع و با همکاری دانشمندانی از علوم مختلف ، برنامه نویسان کامپیوتر، ریاضیدانان و دانش پژوهان دیگر ، پروفسور چانگ بیان کرد که ظاهرا DNA های بی مصرف انسان، توسط نوعی گونه های فرازمینی برنامه نویسی شده است.

تکه های بزرگ بیگانه به همراه DNA انسان . پروفسور چانگ می گوید: ” رگ ها و شاهرگ های مخصوص به خود را دارد ، و سیستم دفاعی و ایمنی مخصوص به خود که بسیار نیرومند است و در برابر دارو های ضد سرطان ما مقاومت می کند.”

پروفسور چانگ تصریح می کند: ” فرضیه ی ما بر این است که گونه ی بالاتری از حیات فرا زمینی در خلقت حیات جدید دست داشته است و بذر آن را در گونه های مختلف سیارات پراکنده و کاشته است.زمین فقط یکی از آن ها است.شاید ، بعد از برنامه نویسی ،خالقان ما ،ما را همانند پرورش باکتری درون ظرف کشت میکروب ، پرورش دادند و بزرگ کردند.

ما نمی توانیم انگیزه های آن ها را بدانیم.شاید این یک آزمایش علمی بود ، یا ، مسیر و راهی برای آماده کردن سیاره های جدید برای  استعمار یا مهاجرت و یا کاشتن بذر حیات در جهان ، کاری مداوم و عادی و در حال پیشرفت است.

پروفسور چانگ به این نکته اشاره کرد که : ” اگر ما به این موضوع در موقعیت و شرایط انسانی خود نگاه کنیم ، برنامه نویسان فرازمینی حتمی ، محتملا داشته اند بر روی “یک کد بزرگ” کار می کرده اند ، که شامل پروژه های مختلفی بود و پروژه ها محتملا اشکال حیات مختلفی برای سیارات گوناگون به وجود آورده اند.آن ها هم چنین راه حل های گوناگونی را بررسی کرده اند.آن ها “کد بزرگ” را نوشتند ، آن را از بین بردند ، از بعضی کارکرد ها خوششان نیامد ، آن ها را عوض کردند یا یکی دیگر اضافه کردند ، آن را دوباره از بین بردند ، پیشرفت های بیشتری دادند ، دوباره و دوباره تلاش کردند.

تیم محققان  پروفسور چانگ علاوه بر این نتیجه گرفتند : برنامه نویسان فرازمینی همچنین شاید به دلیل لزوم تمرکز بر روی ” پروژه ی کره ی زمین ، تمام برنامه های ایده آل خود برای آینده را قطع کردند تا شاهد ضرب العجل جمعیت باشند.به احتمال بسیار زیاد این برنامه نویسان فرازمینی با اشتیاق و به طور شدید بر روی ” کد بزرگ ” تقلیل کردند و برنامه ابتدایی برای زمین تحویل دادند. پروفسور چانگ فقط یکی از دانشمندان و محققان بسیاری است که منشا فر زمینی در بشریت یافته اند.

پروفسورچانگ می گوید : آن چه که ما در DNA  مان می بینیم برنامه ای است شامل دو نسخه یا ورژن است : یک کد بزرگ ، و کد پایه و ابتدایی .آقای چانگ تایید می کند که حقیقت این است که برنامه (program) اصلی روی زمین نوشته نشده است.این الان یک حقیقت شناخته شده است.حقیقت دوم این است که ژن ها ، خود به تنهایی نمی توانند تئوری تکامل را توضیح دهند ، حتما باید چیز بیشتری در ” بازی” وجود داشته باشد.

پروفسور چانگ می گوید: ” دیر یا زود ، ما باید با این مفهوم کنار بیاییم که همه ی حیات بر روی زمین کد ژنتیکی به اصطلاح ” پسر خاله” فرا زمینی خود را حمل می کند و ” تکامل” آن چیزی که ما فکر می کنیم نیست.

پروژه ی ژنوم انسان دلالت و هم بستگی ” فرا زمینیان شبه انسانی” را کشف می کند.

ادعا می شود که فرا زمینیان شبه انسانی بعضی از مواد و مصالح برای تکامل انسان را تهیه کرده اند و این که بسیاری از این فرازمینیان به پرسنل و همکاران خود اجازه دادند که به عنوان ” بذر های ستاره ” ای در خانواده های انسان ها که صورت جسمانی   و خارجی (انسانی) بگیرند

براد و فرانکل استیگر این ” بذر های ستاره ای ” یا ” فرزندان ستاره ای ” یا “مردم ستاره ای ” را بدین گونه توضیح داده اند که آن ها منحصر به فردانی هستند که “روح های ” آن ها در جهان های منظومه های ستاره ای دیگر مجسم شد و فرم و شکل مادی به خود گرفت و سپس به زمین سفر کردند و تصمیم گرفتند و به این وظیفه آمدند که تکامل و پیشرفت های روحی انسانی را ترقی و پیشرفت بخشند.اکثر بشریت این گروه فرازمینیان را خیر اندیش و نیکخواه تصور کرده اند که به عنوان ” ارتباط گیرنده ها ” توضیح داده می شوند مانند کسانی چون : جورج آدامسکی ، اورفئو آنگلوچی ، جورج     ون تاسل ، هووارد مانگر ، پائول ویلا، بیلی می یر و الکس کلیر که هر کدام از آن ها طبیعت داوطلبانگی خود را با این فرازمینیان شبه انسانی توضیح داده اند.

این  ” ارتباط گیرنده ها ” یا ” ارتباطی” ها اغلب مدرک فیزیکی در اشکال مختلف مانند عکس ها ، فیلم و یا شواهد ارتباط هایشان با نژاد و نسل فرازمینیان را ارائه می کنند.قوی ترین مدارک را ” ارتباطی ” ای به نام ادوراد بیلی می یر ( (Edward Billy Meier

با ارائه شواهد و مدارک فیزیکی بسیاری ارائه کرده است.

ژنهای بیگانگان فضایی

نمایندگان مربوط به “فضانوردان باستان”

در واقع نویسندگان ” فضانوردان باستان” بر این باورند که نژاد و تباری فرا زمینی زمین را در گذشته های دور ملاقات و یا مورد مهاجرت و استعمار قرار دادند.

و انسان اولیه یا همان هومو ارکتوس را با استفاده از مهندسی ژنتیک را برای خلق نژاد و نسل انسان های هوشمند یا همان هومو ساپینس تغییر دادند.مدرک این فکر یا ایده پدیداری غیر محتمل و ناگهانی هوموساپینس ها بر اساس قانون و قواعد داروینیسم است و در افسانه های تمدن های باستانی که خدایان انسان نمایی را توضیح می دهند که از بهشت پایین می آیند و نوع بشر را با تصور خودشان خلق می کنند.هومو ساپینس ها بدین گونه موجوداتی دو رگه شناخته شدند ، ترکیبی از ژن های زمینی از هوموارکتوس و ژن های فرازمینی ” از نژاد خدایان.

قبل از عصر مدرن سفر های فضایی و ژنتیک ، این فرضیه ی منشا نوع بشر نمی توانست باور شود و حتی الان ، در قرن بیست و یکم ، بسیاری از مردم هستند که این را به عنوان داستان علمی تخیلی تلقی می کنند.اگر چه ، در روشنایی مسائل نظریه ی درست و صحیح تکامل انسان، ایده ی مداخله ی ژنتیکی توسط شبه انسان هایی هوشمند به عنوان کلیدی برای معما جدی گرفته می شود.از این بین معروف ترین آن ها اریک ون دانیکن و زکریا سیچین هستند.

نمایندگانی از جانب ” گروه های سیاسی یک طرفه”

دکتر مایکل ای سالا یکی از بنیان گذاران حرکتی یک طرفه ی سیاسی است که طرفدار عقیده ی برخورد باز و خوشرو با فرازمینیان ، برای ” دموکراسی جهانی” و کیفیت زندگی نوع بشر در جهان است.او می گوید : تعداد بسیار زیادی از نژاد فرا زمینیان هستند که هم اکنون با جمعیت انسانی و زمین در تماس و برخورد هستند.

در یک مصاحبه در سال ۱۹۹۸ ، کلیفورد استون ، پزشک باز نشسته ی ارتش آمریکا که در بخش تصادم ها و برخورد های سفینه های فرازمینی با زمین و موجودات بیولوژیکی فرا زمینی فعالیت داشته است می گوید که نژاد ها وتبار های شناخته شده ی فرازمینی مختلفی بودند.

“باب دین”  که ۲۷ سال در بخش ها و سطوح ارشد ارتش آمریکا فعالیت داشته است می گوید یک ” گروه فرازمینی” بسیار شبیه به ما هستند.آن ها می توانند در یک هواپیما کنار شما بنشینند یا در یک رستوران ، و شما هیچ گاه به تفاوت آن ها پی نبرید.

الکس کولیر که ادعا می کند یک ” ارتباط گیرنده ” یا (contactee)  است می گوید که انواع نژاد های فرا زمینی مواد و مصالح ژنتیکی را برای ” آزمایش انسان” (آزمایش منظور آزمایش علمی است.م)  تهیه کرده اند.او اشاره می کند که “انسان های زمین” حاصل دستکاری ژنتیکی فرا زمینی هستند.ترکیب نژادی شامل ۲۲ طا یفه و تبار مختلف.

آلکس کولیر ادعا می کند که فرازمینیان سعی در متعالی کردن آگاهی انسان و ترویج یگانگی در دین را دارند.

فرازمینیان در تلاشند تا به انسانیت در راه پیدا کردن آزادی از ساختار ها ی ناراحت کننده  به سوی آموزش و بالا بردن آگاهی کمک کنند.

“معنای رویایی و برخورد های فرا زمینیان شبه انسانی بر روی زمین”

دکتر ” سالا” در کتاب خود به نام ” فرازمینیان در میان ما” ، می گوید: مدارک بسیاری وجود دارد که ثابت می کند شماری بازدید کننده ی فرا زمینی شبه انسانی در میان جمعیت ما از گذشته تا کنون در حال زندگی هستند.

شماری از ادعا هایی از برخورد با فرازمینیانی که خود را شهروند معمولی در شهر های بزرگ در سراسر زمین معرفی می کنند وجود دارد.

آن ها می توانند مانند ما کار بگیرند ، رانندگی کنند و به راحتی با جامعه ی انسانی اخت بگیرند.

“جورج آدامسکی” اولین کسی است که درباره ی زندگی مخفیانه ی فرازمینیان در مورد ما کتابی به نام ” درون بشقاب های پرنده” نوشته است.او در این کتاب تجربیات ارتباط های خود را نوشته است.ملاقات های او مدارک بسیاری از جمله شاهدان ، فیلم ها و عکس ها و …بسیاری را دارا است.یکی از ملاقات های او با فرازمینیان توسط شش شاهد عینی در سال ۱۹۵۲ انجام شد.

او در یکی از ملاقات های خود به همراه دو فرازمینی که کاملا شبیه انسان و در شغل تجارت مشغول بودند ، سوار خودروی آن ها می شود و آن ها او را به خارج از شهر می برند.

او می نویسد: آن ها انگلیسی سلیس و روان حرف می زدند و این نشان می دهد که چگونه آن ها در بین ما نفوذ کرده اند و همه چیز ما را یاد گرفته اند.یکی از آن فرازمینیان به او گفته بود:ما این جا زندگی و کار می کنیم.زیرا همان طور که می دانی ، بر روی زمین مهم است که برای غذا ،لباس و … درآمد کسب کنیم.ما بر روی سیاره ی شما سال ها است که زندگی کرده ایم.

ما ابتدا لهجه ی ناچیزی داشتیم اما اکنون کاملا غیر قابل شناسایی در مقایسه با مردم شده ایم و کاملا با مردم زمین آمیخته شده ایم.بدون این که بفهمند ما ساکنان دنیاهای دیگریم.چون همان طور که می دانی، دانستن این برای مردم خطرناک خواهد بود.ما شما را بهتر از خودتان می شناسیم و به طور آشکار دلیل ناراحتی ها و مشکلاتی که شما را احاطه کرده را می دانیم.

آدامسکی تنها ارتباط گیرنده نیست.بسیاری از آن ها بر روی زمین زندگی می کنند.

نمایندگانی بر روی زمین ، خویشاوند با انسان های غیرنژاد زمین

آلکس کولیر می گوید که فرازمینیان برای او فاش کرده اند که بیش از ۱۳۵ میلیارد آفریده از نوع انسان در ۸ تا از نزدیکترین کهکشان ها ی به ما وجود دارند.

او می گوید:ما ، انسان های زمینی، شهرت خیلی بدی برای آن ها داریم.چون ما تنها نژادی از انسان  در کهکشان هستیم که خودشان را می کشند. ما تنها نژادی هستیم که به خود اجازه می دهد تا در فقر زندگی کند. ما تنها کسانی هستیم که به مردم خود اجازه می دهد تا در گرسنگی شدید و مردن از قحطی زندگی کنند ، اجازه می دهیم تا بی خانمان باشد ، برده شود.آن ها ( فرازمینیان) نمی فهمند که ما چرا این کار ها را می کنیم.

پروژه ی ژنوم روس ها

دانشمندان روس پس از آزمایش دریافتند که DNA انسان قابل برنامه ریزی دوباره است.آن ها به همراه زبان شناسان پی بردند که کد ژنتیکی قوانین مشابهی مانند زبان های ارتباطی ما دنبال می کنند.زبان ما بازتابی از DNA ما است.این بدین معنا است که با فرکانس ها و زبان می توان DNA را دوباره برنامه ریزی کرد.

این به ما کمک می کند که متن های باستانی را برای پیدا کردن اصلمان دوره کنیم.

تحقیقات DNA روس ها نشان داد که اگر انسان ها با منحصر به فردی کامل ، آگاهی گروهی خود را دوباره کسب کنند ، آن ها قدرتی خدا گونه برای خلق، دگرگونی و شکل دادن به چیز های روی زمین خواهند داشت.

چیز جدیدی در حال وقوع است. بچه های روشن بین بیشتری در حال متولد شدن هستند.چیزی در آن ها وجود دارد که به سوی آگاهی دسته جمعی است.

در سال ۲۰۰۵ ، مردم در هیمالیا رفتار های عجیبی را در کودکانشان گزارش کردند.کودکان آن ها در حال استفاده کردن نوعی زبان اشاره بین خودشان هستند که بزرگسالان آن را نمی فهمند.حتی خود آن ها نمی دانند که از کجا این زبان را آموخته اند و هم چنین آن ها اشیاء مثلثی شکلی در حال پرواز در آسمان نقاشی می کنند.بعضی ها بر این باورند که این کودکان معمولا با فرازمینیانی که فقط برای آن ها مرئی هستند به وسیله ی تله پاتی در ارتباط هستند.

بعد از گزارش های زیاد از مشاهده ی یوفو در مکزیک ، برخی کودکان آن جا نیز رفتار مشابهی نشان دادند.به گفته ی برخی معلمان آن جا ، کودکان این روز ها فرا مستعد شده اند. محلیان آن جا بر این باورند که یوفو ها هزاران سال است که این مکان را ملاقات کرده اند.و بعد از مدتی توقف ، این امر دوباره شروع شده است.

خانواده های بسیاری از سراسر جهان ، استرالیا ، اروپا ، آمریکا و … پیشرفت های روانی و فیزیکی در کودکان گزارش کرده اند.در مکزیکو سیتی ، هزار بچه وجود دارد که می توانند با قسمت های مختلف بدنشان ببینند.دولت چین این قضیه را بسیار جدی گرفته و در حال تحقیق و بررسی بر روی چنین بچه هایی با این توانایی ها است.

آن ها رفتار مشابهی با کودکان ایندیگو یا ستاره ای دارند.بعضی از آن ها می توانند با تفکر غنچه ی یک گل را باز کنند.

تکه های بیشتری از معما

فرانسیس کریک ، برنده ی جایزه ی نوبل می گوید بذر حیات توسط تمدنی پیشرفته به زمین انتقال داده شده است.انسان شناسی هنوز نتوانسته است حلقه ی گم شده در نظریه ی داروین و تغییر سریع ما از نئاندرتال ، به هومو ساپینس ها را توضیح دهد.از قول زکریا سیچین ، پاسخ این سوال ها می تواند در متون کهن مقدس نهفته باشد.از نظر او ، انجیل ارائه و ترجمه  مختصری از متون سومری و اکادی است.او در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که ما اصلاح شده ی ژنتیکی توسط فرازمینیانی به نام “  نفیلیم  “  در ۴۵۰،۰۰۰ سال پیش هستیم.

قبیله های بومی در سراسر دنیا از دوگون در آفریقا گرفته تا وانرجینا در استرالیا ، در تاریخ  خود از خدایانی سخن می گویند که آمدند و در ژنتیک انسان ها اصلاح و پیشرفت به وجود آوردند.

پسری ۴ ساله در انگلیس به مادرش گفته بود:   “    چیزی به نام مرگ ، بدین معنا که فکرش را می کنید وجود ندارد.جهان به سمت ابدیت و جاودانی و ازلیت می رود.و این درست نیست که ما نقش بیشتری در کیهان بازی نمی کنیم.ما بر می گردیم  ( آن پسر الان می گوید من آن زمان لغت تناسخ را نمی دانستم.)  بعد او گفته است شما پدر و مادر واقعی من نیستید.آن ها در فضا هستند و چیز مهم و شگفت انگیزی در این سیاره رخ خواهد داد و آن بر روی تمام سطوح آگاهی تاثیر خواهد گذاشت.این اتفاق در زمان تو (مادر) اتفاق نخواهد افتاد ، ولی در زمان زندگی من چرا.

کولین ویلسون می گوید: شما نمی دانید که چقدر از این بچه ها این جا ، این بیرون هستند.من ، فقط ده ها نفر از آن ها را می شناسم و احتمالا هزاران از آن ها وجود دارند.من در ظن و شکم که این آغاز تغییری باشد که یوفو ها در حال کار بر روی آن هستند.

با جمله ای از کودکی ۸ ساله از استرالیای غربی پایان می بریم:

“  اگر تئوری کوانتوم درست باشد ، علم نمی تواند با این مخالفت کند که ما در واقع با همه چیز در ارتباط هستیم.حتی با ملاقات کنندگان فرازمینیمان.  برای آن ها ما بیگانگان فضایی هستیم!  “

و تیلور که می گوید:  “   انسان ها این جا هستند تا خودشان را به یاد بیاورند ، با آگاهی و هوشیاری و فهم کامل لاینفک و جدا ناپذیر بودنشان با جهان.  “

منبع :   http://humansarefree.com/2011/05/scientists-alien-genes-in-human-dna.html

 ترجمه : احمد

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. Meysam گفت:

  امکان ارتباط با نویسنده وجود دارد

 2. Baran گفت:

  می‌خوام با کسی که این مقاله را نوشته صحبت کنم

 3. Baran گفت:

  من دختر ستاره ی هستم همه نشانه های آن را دارم

 4. hhaseli گفت:

  از امام محمدباقر(ع) در مورد چگونگی شراکت شیطان در آیه «وشارکهم فی الاموال و الاولاد …؛ و در ثروت و فرزندان‌شان شرکت جوی …» پرسیده شد؛ فرمود: «آن‌چه از مال حرام باشد شیطان در آن شریک است … وقتی که شخص با همسر خویش نزدیکی می‎کند شیطان با او همراهی می‎کند و اگرمال از حرام باشد، قسمتی از فرزند از نطفه شیطان و قسمتی، از نطفه شخص خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *