ذره و آگاهی

?بسیاری از نتایج شگفت انگیز مکانیک کوانتوم از آزمایش دوشکاف نتیجه میشود. برای مثال تأثیر آینده بر وضعیت ذره کوانتومی در گذشته. اما چیزی که باید اینجا مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا علت این پدیده هایی که در اصطلاح با عقل سلیم در تضاد است مشخص شود، ماهیت ذره، آگاهی و زمان است.

 ذره

?اصطلاحأ به کوچکترین جز سازنده ماده ذره گوییم اما این را باید دانست که خود هر ذره از چه فرمایی پیروی میکند و یا بعبارتی ماهیت اصلی خود ذره چیست؟
فیزیکدانان بر این اساس ذرات را به دودسته بنیادی و غیر بنیادی تقسیم بندی کرده اند.(برای مطالعه کامل مطلب مربوط به تقسیم بندی ذرات، عبارت «آشنایی مختصر با ذرات سازنده ماده» را جستجو کنید). الکترون که در آزمایش دوشکاف در دسته ذرات بنیادی(جز اصلی ماده) تقسیم بندی میشود، دارای ویژگی هاییست که آن را از سایر ذرات بنیادی متمایز میکند. اما آیا این ویژگی ها میتواند علت برخی پدیده های نامعقول کوآنتومی را توضیح دهد؟

? در نظریه ریسمان چنین فرض میشود که عمیق ترین جز ذره، ریسمان هایی مرتعش اند که این ریسمان ها ویژگی های هر ذره را تعیین میکنند.

آگاهی

?مورد دیگری که میتواند در این موارد غیر معقول مکانیک کوآنتوم مورد کنکاش قرار گیرد، موضوع آگاهیست. باید بدانیم ماهیت واقعی آگاهی چیست و چطور است که یک موجود زنده دارای چنین درکی از خویشتن است؟!
تعریف آگاهی از پرسش «من کیستم؟» استنباط میشود اما واقعأ آگاهی بدین معناست که شخص یا موجود بداند چیست و کیست و قرار است چه کند و یا ماهیتی فرابعدی دارد؟

?بوهم، فیزیکدان آمریکایی در بسیاری از اظهارات خود موضوع آگاهی را مطرح ساخته و او آگاهی را ناشی از هماهنگی و الگوسازی منظم ذرات میدانست. یعنی از نظر او هر ذره دارای «جز» آگاه است که این جز ها وقتی در یک ساختار منظم و هماهنگ قرار گیرند، «کل» خود را میسازند. و این کل همان موجود خود اگاه است.

?اگر بتوان چنین تصور فلسفی را پذیرفت، میتوان چنین بیان کرد که علت تأثیرات آگاهی بر ذرات کوآنتومی و پدیده هایی مانند دوربرد یا تله پاتی هماهنگی موج گونه ذرات یا جز های آگاه است. از نظر بوهم حتی یک قطعه سنگ نیز آگاه است و تنها این جز های آگاه هماهنگ نیستند. براستی ماهیت واقعی خودآگاهی و ارتباط آن با این پدیده های نامعقول چیست؟!

زمان

?در موضوعات مختلف به وفور به ماهیت زمان و ارتباط آن با آگاهی و همچنین ارتباط زمان و نسبیت پرداختیم. شاید بتوان گفت موضوع زمان در حقیقت بزرگترین موضوع حل نشده در علوم تجربی همچون فیزیک میباشد بطوریکه با تمام موضوعات و کمیت ها قابل ارتباط است اما هنوز هیچگونه تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد.

?آیا زمان ناشی از نسبی بودن پدیده ها و ارتباط جز با کل خود است؟(میتوانید برای مطالعه بیشتر این موضوع، مطلب «زمان و آگاهی» را جستجو کنید). و یا زمان تنها ناشی از بی نظمی و نظم مستتر و نامستتر جهان است؟ یا حتی بتوان گفت آیا زمان ممکن است تنها توهمی بیش نباشد؟!

?در اینصورت دیدیم برای تشریح برخی از پدیده های نامعقول در دنیای ذرات، نیاز داریم تا بیشتر خود را با برخی موضوعات وفق دهیم و پیش از جستجو برای پاسخ به این موضوعات، سعی کنیم تا این نتایج پایه را بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم. یا بهتر است بگویم، چیز عجیبی در دنیای ذرات نمیگذرد، و این تنها مشکلی از سوی ماست که به برخی پدیده ها مانند زمان یا مکان نگاه درست و کاملی نداریم!

نگارش: ادمین کانال فیزیک کوانتوم – @Physics3p

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *