سالک حقیقی

دعا

سالک حقیقی کیست؟

سالک حقیقی به کسی گفته میشود که ناخودآگاه خود را نابود کرده و ذهن خود را از دست داده و وارد ذهن کل شده است .

ذهن کل ذهنی است که ۱۲ صورت فلکی و سیارات و ماتریکس سیارات بر آن (ذهن سالک)اثر گذار هستندو او باید ۷ عالم ذهنی را طی کند تا به مقصد برسد و هر کدام از این عوالم جایگاه یکی از پیامبران است و مرتبه و رتبه ای روحی است . سالک در هر کدام از این عوالم توسط استاد باطنی خود عوالم را طی میکند و ارتقاء پیدا میکند ، تا به مرحله ی آخر که جایگاه خضر است  دست پیدا کند.

خضر در  لایه هفتم ذهنی است،او نگهبان است که بعد از آزمایش کردن سالک،کلید و اجازه ورود او به عالم روح را به سالک میدهد.

جایگاه انسان کامل در لایه ۷ است  و عبور از خضر آخرین و سخت ترین مرحله  است و فقط سالکانی خاص به آن دست پیدا می کنند . به این مرحله،  عالم روح گفته می شود و این سالک  به مقام “انسان کامل”خواهد رسید .

سالک حقیقی که از طرف خضر زمان انتخاب شده است بعداز  ۷ مرتبه و ۷ بار به مقام استادی یکی از ۷ عالم ذهنی خواهد رسید و فنا میشود و ۷ بار خراب میشود و از نو ساخته میشود. گذشتن از این ۷ مرحله فقط ویژه سالکانی است که از طرف خضر انتخاب شده اند. او در هر مرحله در هر جهان ذهنی،۷ استادی را که در این عوالم بر کرسی قدرت نشسته اند را ملاقات می کند و در آن عوالم تکامل پیدا میکند و باز خراب میشود.

 ۷ بار این اتفاق برای او خواهد افتاد.

فقط سالکانی که بتوانند این مراحل را طی کنند به خضر زمانه خود دست پیدا کرده اند. هر کدام از این عوالم،شامل موجوداتی هستند که بر ضد او عمل می کنند و با او مقابله میکنند.

سالک حقیقی یک جنگو مبارز است که بر همه این عوالم پیروز میشود و اجازه میدهد خضر زمان ۷ بار او را بکشد و زنده کند.

به این خراب شدن ها “خرابات” میگویند که فقط برای سالکان ویژه اتفاق خواهد افتاد.

این سالکان را جنگجو و مبارز مینامند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *