سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش سوم

خدمتگزاران آتون

به زودی جهان درخواهد یافت که تمدن در نیمکره شمالی و پیش از هزاره دهم پیش از میلاد وجود داشته است, و دانشی که بشر در دوران اخیر به دست آورده چیزی جز بخشی از خرد ماقبل سیل بزرگ نیست. «متخصصین» بی تعصب و روشن ذهن در دانشگاه های سراسر دنیا ممکن است به زودی بپذیرند که عناصر اولیه تمدن در سرزمین های غربی ریشه گرفتند, و رابطه ای دورادور اما بسیار کهن بین ملل شرق و غرب وجود داشته است. ممکن است بالاخره حقایق مربوط به ریشه های یهودیت و مسیحیت را تصدیق کنند و با نور افکندن بر مافیای شرور آتون پرستان که دیرگاهی است عملیات دینها و دولتهای جهان غرب را مدیریت میکند آنها را رسوا کنند. باید امیدوار بود.

«ارسطو تایید میکند که فلسفه از یونانیان به گُل ها یا همان دروئیدها نرسید, بلکه یونانیان دریافت کننده آن بودند. نه تنها نویسندگان یونانی اعتبار فلسفه بریتانیای باستان را قدر مینهند, بلکه کسان دیگری نیز هستند که بین این فلسفه و هند باستان, جایی که جزایر بریتانیا به نام جزایر مقدس غرب نامیده میشد, و یکی از این جزایر را با نام بریتاشتان یا تختگاه و مکان وظایف دینی میشناختند, ارتباطی یافته اند. هندوها این جزایر را سرزمین پیتریس یا پدران نوع بشر مینامیدند, و مردم ولز خود را قدیمی ترین نژاد میدانند.» جان دنیل, کتاب فلسفه بریتانیای باستان, ۱۹۲۷

نسلهای متعدد از روسای آتون پرستان هیکسوس-سیتی و نوادگانشان جادوگری خود را پشت پرده سلسله ها و فرقه های شناخته شده تر ادامه داده اند. این سلسله ها و فرقه ها شامل موارد زیر میشوند:

هارونی ها

لِوی ها (یا لاوی ها)

انجمن ملچزدیک ( فرزندان زادوک یا نخبگان صدوقی)

گائونی ها (یا شاهزادگان نور)

کالج کاردینال ها (و انجمن های مربوطه مانند شوالیه های مالت, اُپوس دِئی و شوالیه های کلمبوس و غیره)

شوالیه های معبد

فراماسون ها

رزکراسی ها

انجمن سنت مایکل و سنت جرج

انجمن گارتر

و سایر سلسله های قدرتمند آسیایی, خاور میانه ای, اروپایی و بریتانیایی

معتقدم اعضای شاخه های شرقی تنها همدستان آتون پرستان نبودند. قدرت آنها به عقیده من اعضای خانواده های برجسته سرزمین های غربی  مانند وسپیان, تیتوس, کلاودیوس, پوپیا, کنستانتین, تئودوسیوس, و یوستینیان را نیز اغوا کرده بود. چندین عضو سلسله فلاویان روم برای مثال به دلیل ارتباطشان با نوادگان اخناتون به قدرت رسیدند. اعمال این افراد توسط حلقه ای از آتون پرستان تامین هزینه و مدیریت میشد که وجود و حضورشان تا دوران اخیر تا حد زیادی ناشناخته مانده بود. 

«سرپرست اعظم سازمان میترایی پاتِر پارتوم یا پاپ نامیده میشد, و در رم, ناحیه واتیکان اقامت داشت.»فلاویو باربیرو, انجمن سرّی موسی

«امپراتور تیتوس فرزند امپراتور وسپیان (۷ تا ۷۹ پس از میلاد) از سلسله فلاویان بود. بنا به برخی اسناد (واقع در نوشته های تاسیتوس, سوئتونیوس, و جوزیفوس), وسپیان با نخبگان یهودی مانند تیبروس جولیوس الکساندر گماشته, و باسیلیدس کشیش الکساندری ارتباط داشت. به نقل از بعضی محققین, وسپیان و متحدین شرقیش دینی را ایجاد کردند که بعداً تبدیل به مسیحیت شد. توطئه گران بزرگ پس از پایه گذاری دین جدید به تحقیر و از میان برداشتن آیین ها و فرقه های رقیب پرداختند. جانشین وسپیان, فرزندش تیتوس (۷۹ تا ۸۱ پس از میلاد) به غارت یهودا (سرزمین های جنوبی فلسطین-مترجم) پرداخت, اقدام به قتل عام یک میلیون تن یا بیشتر کرد, و محتویات خزانه مقدس معبد اروشلیم را تحت حفاظت به روم منتقل کرد. معتقدم فلاویان ها تنها خدمتکاران نخبگان آتون پرستی بودند که برخی فرقه های قدرتمند اسکندریه و یهودا را خطری برای سلطه خود می دیدند. آنها از ایجاد دینهای عرفانی جدید که بر پایه الهیات دروئیدی و آمون پرستی بنا میشد وحشت داشتند. با وحشت از کاهش قدرت خود, نوکران رومی و رومی-یهودی خود را به کار نگارش نوشته های پولس و سایرین گماشتند. این نسخه ها به قصد کپی برداری تقلب آمیز و تخریب اصول باستانی نوشته شد تا دین جعلی جدید که امپراتوری را تثبیت میکرد پابرجا شود. چنان که در کتاب نشان خواهم داد, رومی های طرفدار آنها همکاری نزدیکی با نخبگان پنهانکار صدوقی اهل یهودا داشتند تا قیام ها را سرکوب کنند و به گسترش یگانه پرستی و قدرت امپراتوری کمک کنند. این گروه ها توسط عالی رتبه ترین آتون پرستان بریتانیا هدایت میشدند.» ریشه های ایرلندی تمدن, جلد دوم

«مشرکان عقیده داشتند که خورشید خدای مسیحیت است, زیرا رو به جهت طلوع خورشید دعا میکنند و  روز نیایش شان یکشنبه (معنای معادل انگلیسی یکشنبه روز خورشید است-مترجم) است.»پدر ترتولیان

راهبان ایرلندی در حال نیایش خورشید

«کاهن اعظم صدوقی که به دست رومی ها به مقام خود رسیده بود به دست متعصبین به قتل رسید و کارزار ترور عظیمی علیه سایر صدوقی هایی که همداستان رومی های شده بودند به راه افتاد.» بیجنت و لِی, کتاب میراث ماسونی

«جای هیچ شکی وجود ندارد که حضور مردان تعلیم دیده در مصر که رابطه نزدیک خود را با امپراتوران حفظ میکردند به محبوبیت فرقه های مصری در دربارهای امپراتوری کمک میکرد.» دکتر مارگریتا تاچِوا

«کلادیوس نیز نسبت به دین مصری نظر مساعد داشت, همچنان که نرون…که معلمی مصری به نام کائرومون داشت. این معلم به گستردن دانش مصری در روم پرداخت… وسپاسیان مجسمه بزرگی از نیل را به روم اهدا کرد. همراه با پسرش تیتوس, شب قبل از غلبه بر یهودا (سرزمین های جنوبی فلسطین-مترجم) در سال ۷۱ میلادی را در معبد رومی ایسیس صبح کرد. احتمالاً تیتوس همان فرعون ناشناسی است که در کاتاکومب های اسکندریه مقابل «آپیس» گاو تصویر شده است.» اریک هورنانگ, کتاب افسانه سرّی مصر

امپراتور وسپاسیان تمام آثار هنری دینی یهودی را که پیش از او در انبارهای معابد نگهداری شده بود مصادره کرد. از جمله این آثار یک تورات ارزشمند نیز بود. سپس تمام قلمرو یهودی را ملک امپراتوری روم خواند و تایید سنا را برای این اقدام خود به دست آورد… جوزیفوس چنین ثبت کرده که وسپاسیان تورات فوق را نزد خود نگه داشت و این موضوع را که تورات چندین بار از خاخانم جسوس کونوبلین پس گرفته شده و مجددا به معبد بازگردانده شده بود فاش کرد… معبد بزرگ اروشلیم دیگر وجود نداشت و یهودیان از سرزمین خود, گنجینه خود و دارایی های مالی خود محروم شده بودند.» تونی بوشبی, کتاب تقلب انجی

«رومی ها هیچ نفرتی نسبت به یهودیان نداشتند و آنها را نسبت به یونانیان صاحب مبالات بیشتر در زمینه های دینی و اخلاقی می دانستند. رومی ها میدانستند که یهودیت دینی باستانی است و این نکته احترام آنها را بر می انگیخت. یهودیان میان رومیان به اخلاقمند بودن شهرت داشتند و به آنها آزادی کامل دینی داده شده بود. بسیاری از رومیان «خدا-ترس» شدند. خدا-ترس کسی بود که تمامی آداب یهودیت را به جای می آورد به جز ختنه شدن… شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از امپراتوران فلاوین احتمالاً به یهودیت گرویده بود هرچند بعدها کنستانتین به مسیحیت گروید.» ریچارد ای. گابریل, کتاب مسیح مصری

«او را به روم آورده اند, اما برخلاف سنت رایج, و به دلیل حق قانونی شان نسبت به امپراتوری, به او خوشامد گفته میشود و از تمام اتهاماتش مبرا میشود. او و خانواده اش با شکوه و جلال در روم زندگی میکنند, در قصر بریتانیایی که امپراتور به آنها داده است.» تونی بوشبی, از بخشی از کتاب تقلب انجیل که درباره رفتار با شاه بریتانیایی, کارادوک, پس از دستگیری او نوشته شده است

«نتیجه گیری منطقی چنین نشان میدهد که هدف از این استراتژی جایگزینی کامل طبقه حاکم امپراتوری روم با بازماندگان خاندان دینیی بود که از خرابی اورشلیم و معبد آن جان سالم به در برده بودند. این هدف پس از سه قرن محقق شد, سه قرنی که در پایان آن تمام دینهای باستانی حذف شده بودند و مسیحیت جایگزین آنها شده بود, و اشرافیت اولیه رومی عملاً از میان برده شده بود و اعضای خاندان اصالتاً راهبی که تمام قدرت و ثروت امپراتوری را ضبط کرده بودند جایگزین آنها شده بود.» فلاویو باربیرو, کتاب انجمن سرّی موسی

تاق تیتوس در روم برای یادبود غارت اورشلیم افراشته شد, غارتی که به دست نیروهای رومی در سال ۷۰ میلادی انجام شد و طی آن مقدس ترین مقدس ها مورد تجاوز قرار گرفته بود و شمعدان مقدس و تومارهای تورات تاراج شده و به روم منتقل شده بود. امپراتور تیتوس دستور به قتل عام بیش از یک میلیون یهودی را صادر کرد. حتی امروز نیز یهودیان معتقد از گذشتن از سر تاق سر باز میزنند. جابجایی سمبل های مقدس و باستانی یهودیت به معنای جابجایی جغرافیایی یهودیان یا آتون پرستان از خاور میانه به اروپا است.

 


پیشنهاد می گردد سایر بخش های این مقاله را نیز مطالعه فرمایید

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش اول

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش دوم

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش سوم

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش چهارم

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش پنجم

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش ششم

سمبلهای دروئیدی در ماسونری و ادیان یهودی-مسیحی – بخش هفتم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *