سیکل ضد خشم

راه‌های کنترل خشم
خشم یکی از واکنش های طبیعی انسان است، ولی اغلب به عنوان احساسی منفی از آن یاد می شود. خشم منشاء بسیاری از بیماری-ها مانند سکته های قلبی و مغزی، انواع بیماری های گوارشی وانواع سرطانها است، برای همین گفته می شود که باید سعی کنیم تا حد امکان خشمگین نشویم. خشم مثل ترس احساسی است که ممکن است ناگهانی و ناخواسته بوجود بیاید، آنچه خطرناک است ماندن و توقف زیاد درخشم است. خوشبختانه خشم و دیگر احساس های منفی قابل کنترل هستند و می توان از بروزیا ادامه ی آنها جلوگیری کرد. تمرین های یوگا یکی از بهترین راه حل ها برای کنترل خشم است. تمام حرکات یوگا موجب افزایش آرامش شده و به ما کمک می کند که ازبروز احساسات منفی پیش گیری کنیم.

ارزانسری آراایشی

در اینجا یک سیکل ضد خشم را به شما معرفی می کنیم که می توانید هر روز آنرا انجام دهید. بهترین زمان برای انجام این سیکل صبحها قبل از صرف صبحانه است، بدین ترتیب آماده می شوید تا روزی آرام و شاد را آغاز کنید و از حوادث ناگهانی که امکان دارد باعث خشم شما شوند در امان بمانید.

سیکل ضد خشم

شروع- دروضعیت دو زانوروی زمین می نشینیم. کف دست ها را روی ران ها می گذاریم. یک دم و بازدم عمیق می گیریم و حدود یک دقیقه در این حالت می مانیم.

وضعیت دو زانوروی زمین

وضعیت سجده- آهسته از حالت نشسته به وضعیت سجده می رویم. به جلو خم شده کف دست ها و ساعدها و پیشانی را روی زمین می گذاریم. پاها ثابت، در حالت دو زانو باقی بمانند. ۱۰ ثانیه با تنفس طبیعی در این وضعیت توقف می کنیم.

وضعیت سجده

یوگا بالاسانا

یوگا

وضعیت گاو- در حالی که کف دست ها و زانوهایمان روی زمین است بلند می شویم طوری که دست ها و ران ها عمود بر زمین باشند. دم عمیق می گیریم و سروگردن را به سمت بالا می کشیم. پشت را به داخل قوس می دهیم. در این وضعیت ۱۰ ثانیه با تنفس طبیعی توقف می کنیم.

وضعیت گاو

یوگا

وضعیت گربه- از وضعیت گاو به وضعیت گربه می رویم. در حالی که دست ها و ران هایمان همچنان ثابت و عمود بر زمین است دم عمیق می گیریم و همراه بازدم عمیق سر را به داخل آورده و پشتمان را به خارج قوس می دهیم. در این وضعیت ۱۰ ثانیه با تنفس طبیعی توقف می کنیم.

وضعیت گربه

وضعیت دم گربه- از وضعیت گربه، به وضعیت دم گربه می رویم. دست چپ را همراه پای راست از زمین بلند می کنیم و صاف وکشیده در بالا نگه می داریم. سر روبه رو، پای چپ و دست راست عمود بر زمین باشند، با تنفس طبیعی ۱۰ ثانیه در این وضعیت می مانیم.

وضعیت دم گربه

وضعیت سگ سرپایین- از وضعیت دم گربه، به وضعیت سگ سرپایین می رویم. کف هر دو دست و کف هردوپا روی زمین باشد. کفل را بالا می کشیم. زانوها و آرنج ها کاملا صاف و کشیده باشند. با تنفس طبیعی ۱۰ ثانیه در این وضعیت توقف می کنیم.

وضعیت سگ سرپایین

یوگا

سیکل را مجددا تکرار می کنیم. دردوردوم، در حرکت دم گربه، جای دست ها و پاها در سمت چپ و راست عوض می شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *