شیطان حقیقی را بشناسید

عابد و ابلیس

شیطان حقیقی را بشناسید !

” شیطان حقیقی، همان وجود و هوشیاری مجزا شده و خودخواهانه ای است که بازی زیبا و هماهنگ و یکپارچه ی خلقت را به سود منافع خود، مجزا و خراب میکند ! شیطان حقیقی دقیقا مانند همان بازیکن فوتبالی است که وقتی توپ به پایش میرسد، به هیچکس پاس نمیدهد ! “

شیطان و کار شیطانی چیست !؟

تمام هستی، یک هوشیاری و هوشمندی واحد، و وجودی هماهنگ و یکپارچه است که در اوج بینقصی خود، در جریان است و به شکل های مختلف تجلی میکند. در هستی ذاتا مجزا بودن معنایی ندارد. در روزهای اول تولدتان، شما یک “من” خودخواه و مجزا نداشتید و چون با تمام آفرینش یکی بودید، همه خلقت بدون اینکه بدانید چگونه، از شما مواظبت میکرد. در حقیقت یک هوشیاری واحد در تمام جهان در جریان است که تا زمانی که شما آنرا با تشکیل دادن یک “من” مجزا با سایر هستی، مجزا نکرده باشید، با تمام هوشمندی خود از شما مراقبت کرده و بهترین جهت را به زندگی شما میدهد.

اما به محض اینکه شما هستی را جدا و تکه تکه میکنید، به محض اینکه یک هوشیاری و من مجزا در وجود خود تشکیل میدهید و یکپارچگی خلقت را تخریب میکنید، آنجاست که عملا درحال ساخت شیطان حقیقی در وجود خود هستید ! شیطان چیزی نیست جز یک هوشیاری مجزا شده، که بازی هماهنگ و یکپارچه خلقت را خراب میکند ! شیطان مانند همان بازیکن فوتبالی است که وقتی توپ به پایش میرسد، به هیچکس پاس نمیدهد !

دقت کنید که مشکلی در مجزا بودن وجود ندارد. هوشیاری بینهایت جهانی میتواند به شکل های مجزا در هستی بروز کند، اما اینکه یک تجلی را مجزا و اختصاصی برای خود، و از باقی جهان مجزا کنید، همان شیطان حقیقی و کار شیطانی واقعی است !! اگر با همه جهان یکی شوید و خود را واحد بدانید، حتی نیاز نیست کسی به شما بگوید چه کار بکنید و چه کار نکنید ! حتی لازم نیست به شما گفته شود که دزدی نکنید ! این، قدرت بینهایت یکی شدن با تمام هستی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *