ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی

proverb

بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news

line

شتر دیدى , ندیدى
You see nothing, You hear nothing

line

عجله کار شیطان است
Haste is from the Devil

line

کاچى به از هیچى
Somthing is better than nothing

line

گذشتها گذشته
Let bygones be bygones

line

مستى و راستى
There is truth in wine

line

نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new

line

هر فرازى را نشیبى است
High places have their precipices

line

هرکه ترسید مرد ,هرکه نترسید برد
Nothing venture , nothing have

line

همه کاره و هیچکاره
Jack of all trades and master of none

line

ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap

line

آشپز که دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمک

Too many cooks spoil the broth

line

انگار آسمون به زمین افتاده
It is not as if the sky is falling

line

اندکى جمال به از بسیارى مال
Beauty opens locked doors

line

آدم عجول کار را دوباره میکنه
Hasty work, Double work

line

آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools

line

آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live

line

آدم ترسو هزار بار مى میره
Cowards die Many times Before Their Death

line

کس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself

line

آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone

line

آب از سرش گذشته
It is all up with him

line

آب ریخته جمع شدنى نیست
Dont cry over the spilled milk

line

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
we seek water in the sea

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *