ضرب المثل های قدیمی

۱ با آل علی هر که در افتاد ، ور افتاد .

۲ با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت !

۳ با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

۴ با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه !

۵ با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

۶ باد آورده را باد میبرد !

۷ با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !

۸ بادنجان بم آفت ندارد !

۹ بارون آمد، ترکها بهم رفت !

۱۰ بار کج به منزل نمیرسد !

۱۱ با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو !

۱۲ بازی اشکنک داره ، سر شکستنک داره !

۱۳ بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

۱۴ با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

۱۵ با کدخدا بساز، ده را بچاپ !

۱۶ با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه !

۱۷ بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

۱۸ بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

۱۹ با مردم زمانه سلامی و والسلام .

۲۰ تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !

۲۱ با نردبان به آسمون نمیشه رفت !

۲۲ با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟

۲۳ باید گذاشت در کوزه آبش را خورد !

۲۴ با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت !

۲۵ با یک گل بهار نمیشه !

۲۶ به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !

۲۷ به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !

۲۸ بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد !

۲۹ بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !

۳۰ بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

۳۱ بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه !

۳۲ بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد — یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید !

۳۳ به درویشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش !

۳۴ بدعای گربه کوره بارون نمیاد !

۳۵ بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه !

۳۶ برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند !

۳۷ برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

۳۸ خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش!

۳۹ برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار !

۴۰ برای کسی بمیر که برات تب کنه !

۴۱ برای همه مادره، برای ما زن بابا !

۴۲ برای یک بی نماز، در مسجد و نمی بندند !

۴۳ برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !

۴۴ بر عکس نهند نام زنگی کافور !

۴۵ به روباهه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت: دمبم !

۴۶ بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !

۴۷ بزک نمیر بهار میاد — کنبزه با خیار میاد !

۴۸ بز گر از سر چشمه آب میخوره !

۴۹ به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

۵۰ بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده !

۵۱ بعد از هفت کره، ادعای بکارت !

۵۲ بقاطر گفتند بابات کیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !

۵۳ به کیشی آمدند به فیشی رفتند !

۵۴ به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشید روش !

۵۵ به کچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !

۵۶ به کک بنده که رقاص خداست !

۵۷ بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !

۵۸ بگیر و ببند بده دست پهلوون !

۵۹ بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سره ، یکیش بلبل !

۶۰ بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده !

۶۱ بماه میگه تو در نیا من در میام !

۶۲ بمرغشان کیش نمیشه گفت !

۶۳ بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

۶۴ بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !

۶۵ بهر کجا که روی آسمان همین رنگه !

۶۶ به یکی گفتند : سرکه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !

۶۷ به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

۶۸ بمیر و بدم !

۶۹ به گاو و گوسفند کسی کاری نداره !

۷۰ بیله دیگ، بیله چغندر !

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *