ظهور ناجی موعود

عیسی مسیح و دوازده حواریدرباره ی زمان ظهور منجی موعود که در تمامی ادیان وعده داده شده است، روایات بسیاری وجود دارد. از آنجایی که اکنون در حال گذار به عصر آکوآریوس یا دلو و یا یازدهمین برج از منطقه البروج هستیم، صحبت از این ظهور نیز گسترش پیدا کرده است. درباره ی تاریخ دقیق ورود به عصر دلو اتفاق نظر وجود ندارد، اما به طور تقریبی تاریخ پایان عصر پیشین را اواخر دهه ی ۱۹۸۰ یا اوایل ۱۹۹۰ و شروع عصر جدید را اواخر ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ اعلام کرده اند.  سرخپوستان نیز معتقدند که فاصله زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۲ به نوعی شبیه به برزخ است، بدین معنا که نه در عصر قبل هستیم و نه کاملاً وارد عصر جدید شده ایم. در زیر پیشگویی های صورت گرفته درباره ی زمان ظهور ناجی را می خوانید:

 ادگار کیسی

کیسی پیشگویی کرد که ظهور دوباره ی مسیح سال ۱۹۹۸ خواهد بود. نقادانی که زیاد با نوشتجات کیسی آشنا نیستند خاطرنشان می کنند که سال ۱۹۹۸ آمد و رفت و این اتفاق نیفتاد. آنها اشتباهاً تصور می کنند مسیح باید به همراه گروهی از فرشتگان در آسمان ظاهر می شد در حالیکه جبرئیل در شیپوری می دمید و اجساد مردگان از قبرها برمی خواستند.

منطقی تر و واقع بینانه تر این است که مسیح مانند زندگی قبلیش به این دنیا بیاید یعنی تولد دوباره. به اعتقاد من (near-death.com)، همانطور که کیسی گفت، مسیح به این دنیا آمده است. اگر فرض من درست باشد به این معناست که مسیح اکنون روی زمین حضور دارد و دوره ی نوجوانی را می گذراند. دلایل من برای این فرضیه :

۱) کیسی سابقه ی خوبی در پیشگویی هایش دارد. به ویژه در زمینه ی تغییرات عمده ی زمین.

۲) کیسی فردی بسیار معنوی و مذهبی بود که به مسیح عشق می ورزید. در حقیقت او در چند مورد در قلمروی دیگر با مسیح ملاقات داشته و رابطه ی شخصی قوی با او دارد.

۳) به عنوان یک “پیام آور” مسیحی، پیشگویی ظهور دوباره ی عیسی شاید مهم ترین پیشگویی کیسی باشد. بسیار غیرمحتمل است که سایر پیشگویی های او خالی از اشتباه باشند اما در مورد رویدادی که بیش از هر چیز خواهانش بود اشتباه کرده باشد.

۴) یکی از پیشگویی های نوستراداموس به عقیده ی من بیانگر تولد دوباره ی مسیح است.

“در سال ۱۹۹۹ و ماه هفتم، پادشاه بزرگ وحشت از آسمان خواهد آمد. او شاه بزرگ مغول را باز می آورد. هم قبل و هم بعد از این اتفاق، سلطه ی جنگ، غیرقابل مهار خواهد بود.”

تعبیر من (near-death.com) : زمانیکه در انجیل به “روز پادشاه” یا “پایان روزها” و یا “پایان این عصر” اشاره می شود همیشه به معنای دوره ای از ترس، وحشت، دادرسی، آتش و آشوب است. پس شاید منظور از شاه بزرگ وحشت، مسیح باشد. نوستراداموس در رباعیاتش سه ضدمسیح را نام برده است : “Napaulon Roy” (ناپلئون)، “Hister” (هیتلر) و آخری “Mabus”. در رباعی بالا، منظور نوستراداموس از شاه مغول ها می تواند اشاره ای باشد به آخرین ضدمسیح.

 لوبسانگ رامپا

رامپا در کتاب فصل هایی از زندگی می نویسد :

“در هر دوره، دوازده “ناجی” یا “رهبر جهانی” وجود داشته است. بنابراین هنگامی که از “دومین ظهور” سخن می گوییم، کاملاً به دور از حقیقت هستیم. منظور ما می تواند ابراهیم، موسی، بودا، مسیح و بسیاری اشخاص دیگر باشد، اما نکته ی اصلی این است که در هر یک از دوره های حیات زمین می بایست یک رهبر جهانی در یک صورت فلکی متفاوت وجود داشته باشد. دوازده صورت فلکی داریم و یک رهبر ابتدا در یک صورت فلکی ظهور می کنید، سپس بعدی و بعدی تا آنکه در هر یک از صوُر فلکی، دوازده هدایت کننده حضور داشته باشد. در این چرخه ی بخصوص از عصر کالی، ما در حال نزدیک شدن به برج یازدهم هستیم {کتاب در سال ۱۹۷۲ نوشته شده است} و تنها یک برج دیگر مانده است تا این عصر به پایان برسد و در واقع ما در حال ورود به عصر طلایی هستیم.

طبیعتاً هر رهبری نیاز به مریدانی دارد که او را حمایت کنند، می توانید هر چه دوست دارید آنها را بنامید، دستیاران یا عاملان یا هر چی. اما باید مردانی باشند که مخصوص کمک و خدمت به دنیا متولد شده باشند.

در سال ۱۹۴۱، اولین مرید متولد شد و سایرین هم از آن زمان به بعد به این دنیا آمده اند. “ناجی” اصلی، اوایل سال ۱۹۸۵ پا به این جهان خواهد گذارد و در این حد فاصل، شاگردان، راه را آماده خواهند کرد.

“ناجی” یا “رهبر جهانی” _هر چه مایلید بنامید_ دوره ی آموزشی و تعلیمات بسیار مخصوصی را خواهد گذراند و سال ۲۰۰۵ زمانیکه ۲۰ ساله است، به مقابله با کافرانی می پردازد که به خدایان، ناجیان و غیره باور ندارند.

بار دیگر، نمونه ی دیگری از تناسخ اتفاق خواهد افتاد. اگر شماهایی که انجیل را خوب می شناسید یک بار دیگر با ذهنی باز آن را بخوانید متوجه خواهید شد که کالبد فیزیکی مسیح توسط “روح خدا_ مسیح” تصاحب شد. به همین طریق، کالبد رهبر جدید نیز توسط یک ماهیتی بسیار بسیار بلند مرتبه تقبل خواهد شد. طی چند سال پس از آن، حوادث خارق العاده ای رخ خواهند داد و این جهان به سمت مراحلی اساسی جهت آمادگی برای شروع دوره ی جدید، هدایت خواهد شد.

دنیا تا تقریباً ۲۰۰۰ سال با پیروی از آموزه های مذهب تأسیس شده توسط رهبر جدید به رشد خود ادامه خواهد داد، اما در پایان ۲۰۰۰ سال، یک رهبر دیگر هم باید ظهور کند_ دوازدهمین رهبر در دوره ی دوازدهم_ تا گذار منطقه البروج کامل شود. اوضاع بهبود می یابد و مردم به آرامی به سمت عصری جدید هدایت خواهند شد، عصری که به آنها توانایی هایی متفاوت از آنچه اکنون وجود دارد می بخشد. انسان از نهان بینی و تله پاتی برخوردار خواهد شد همان طور که تا پیش از برج بابل (که به غلط اینگونه نامیده می شد) وجود داشت. در آن دوره، انسان به علت استفاده ی نادرست از این قدرت های خاص، توانایی های تله پاتیکش را از دست داد…”

تجربه نزدیک مرگ

۱) یکی از تجربه های نزدیک مرگ حاکی از این است که مسیح برگشته است. دکتر ریچارد ابی در تجربه اش می گوید مسیح به او گفت که تا پیش از ظهورش، او (دکتر ابی) از دنیا نخواهد رفت. اما ابی در ۲ دسامبر ۲۰۰۲ از دنیا رفت.

۲) آنجی فنیمور در ۸ ژانویه ۱۹۹۱ در اثر خودکشی، تجربه ی نزدیک مرگی داشت حاکی از این که مسیح به زودی بازخواهد گشت.

” به من گفته شد که ما در لحظات پایانی پیش از بازگشت ناجی بر روی زمین هستیم. به من گفته شد که جنگ بین تاریکی و نور روی زمین تا آنجایی پیش رفته است که اگر پیوسته در جستجوی نور نباشیم، تاریکی بر ما چیره خواهد شد و از بین خواهیم رفت. زمان وقوع آن به من گفته نشد اما فهمیدم که زمین در حال آماده شدن برای ظهور دوباره ی مسیح می باشد. به پایین نگاه کردم و ارواح نگون بخت و حزن انگیزی را دیدم و متوجه شدم دیگر مانند آنها احساس نمی کنم و می خواستم به زندگیم ادامه دهم.”

۳) بت هاموند در ۱۲ جولای ۲۰۰۲ تجربه ی نزدیک مرگی داشت.

“داخل تونلی بودم و با سرعت نور حرکت می کردم. به زیباترین نور ممکن رسیدم. صدایی از آن نور  گفت : ” باید چیزی به تو نشان دهم. دنبالم بیا.” به دنبال چیزی که شکلی از یک انسان داخل نور بود به راه افتادم. چند فوت دورتر از ماه بودم. می توانستم زمین و سیارات را ببینم… آن شمایل انسانی گفت : تنها من می توانم درد و اندوه تو را احساس کنم. زیر پایت را نگاه کن. می توانی ببینی که تمامی انسان ها در حال پیش و پس رفتن هستند. تو بسیاری را از وجود من آگاه کرده ای. آنها تو را مسخره کردند. تو از از من اطاعت کردی، اکنون باید نشانت دهم. به سمت راستت نگاه کن. این مصر است. جنگ از مشرق زمین آغاز خواهد شد. ویرانی ناشی از زلزله ها و باران های سیل آسا بسیار نیرومند خواهد بود. گذشته را رها کن. به پیش رو بنگر. زمان من بسیار نزدیک است و من همچون دزدی شبانه خواهم آمد. همیشه آماده باش.”

۴) توماس بندیکت طبق تجربه ی مرگ تقریبی که سال ۱۹۸۲ داشت می گوید ظهور دوباره ی مسیح یعنی بهسازی خود، تصحیح اشتباهات خود.

 Adama

اداما، کاهن اعظم شهر تلوس است. تلوس یکی از شهرهای لموریا است که در زیر کوه شَستا در کالیفورنیا واقع شده است. {اطلاعات کامل تر به زودی در همین وبلاگ} در چندین مورد افرادی با اداما ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی دریافت کرده اند.

۲۷ مارچ ۲۰۱۱  :”… ما برای خاورمیانه انرژی شفابخش می فرستیم. در روزهایی که این منطقه دگرگونی شدید انرژی را از سر می گذراند، حقیقت در حال آشکار شدن است و نیروهای نور در حال پر کردن فضای انرژی خلق شده هستند. صبور باشید، دگرگونی خواهد آمد. در واقع در آینده ی نزدیک، یک رهبر جدید برای مردم یهود خواهد آمد، رهبری که در گذشته، سرزمین اسرائیل را هدایت کرد، اما این بار او در تناسخ جدیدی خواهد آمد. آماده ی ناجی موعود باشید. این یک پیشگویی درست است، اما لطفاً به یاد داشته باشید که درک شما از زمان کمی با ما متفاوت است و بنابراین باید صبور باشید.”

Ra

کارل عضوی از یک گروه مدیتیشن بود که متوجه قابلیت مدیومی خود شد :”دومین تماسی که برقرار کردم با ماهیتی بود که خود را Ra  معرفی کرد.”

Ra :”ما آنهایی هستیم که وابسته به قانون یگانه، قانون وحدت می باشیم… ما یکی هستیم. ما بر روی سیاره ی شما قدم گذاشته و چهره ی مردمان شما را دیده ایم.”

Ra در مورد ظهور دوباره ی مسیح می گوید: “آن مجموعه ی ذهن/بدن/روح  که شما مسیح می نامید، بازنخواهد گشت جز آنکه به عنوان یکی از اعضای کنفدراسیون ما از طریق یک کانال {مدیوم} صحبت خواهد کرد. با این حال، افراد دیگری از سطح هوشیاری همانند و مشابه او حضور دارند تا آنهایی که وارد بعد چهارم می شوند را استقبال کنند. این معنای ظهور دوم است.”

Phylos

در سال ۱۸۸۳، فیلوس با فردریک اس.اولیور ارتباط برقرار می کند. {اطلاعات کامل تر به زودی در همین وبلاگ}

“ظهور دوباره ی مسیح بر روی زمین خواهد بود، نه تنها به عنوان زمانی خاص که همزمان برای همه ی ما از راه می رسد، بلکه این ظهور همچنین درون روح هر انسانی خواهد بود  که آماده ی پذیرش او (مسیح) در قلبش می شود. او همین نزدیکی است اگر قلبت را بگشایی. در حقیقت، منتظر او به شکل یک انسان یا روح مجسم نباش، بلکه او را به شکل روح مسیح که داخل وجود و هستی تو می شود، منتظر باش.”

مکاشفات

برداشت های مسیحیان بنیادگرا از پیشگویی های کتاب حزقیال {پیامبر یهود در قرن ۶ پیش از میلاد}، کتاب دانیال نبی {بخشی از انجیل} و مکاشفه در انجیل :

– نبرد آرماگدون در سرزمین اسرائیل درخواهد گرفت.
– توده ی بزرگی از آتش (خرده ستاره؟، بمب؟) داخل دریا انداخته خواهد شد و تعداد زیادی از انسانها را خواهد کشت.
– روسیه با اتحاد عراق، ایران، لیبی، اتیوپی و برخی از کشورهای اروپای شرقی به اسرائیل حمله خواهند کرد.
– ۱۰ کشور متحد از امپراطوری روم (کشورهای ناتو) وارد جنگ می شوند در جبهه ی مخالف عرب و روسیه.
– چین با ارتش قدرتمند ۲۰۰ میلیونی وارد جنگ خواهد شد.
– زمانیکه تمامی ملت های دنیا در حال جنگ هستند، ظهوره ی دووباره ی مسیح روی خواهد داد.
– مسیح، عصر جدیدی از صلح جهانی خواهد آورد. سپس ملکوت خداوند برای ۱۰۰۰ سال بر زمین حاکم خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *