غول‌ها

ایمانوئل ولیکوفسکی

باورهای مردم سراسر جهان در این نکته کاملاً اشتراک نظر دارند که در یک زمان باستانی تر نژادی از غول‌ها بر زمین می‌زیسته‌اند که بخش عظیمی از این نژاد طی فجایع بزرگ به دست طبیعت بی‌رحم و نیز طی نبردهای جنون‌آمیز بین خودشان نابودشده‌اند . وقتی بعد از یک فاجعه ، نیاکان انسان‌های امروزی پا به سرزمین‌های جدیدشان گذاشته‌اند آخرین بازماندگان این غول‌ها هم از بین رفته‌اند . ژاپنی‌ها روایت می‌کنند که وقتی نیاکانشان بعد از یک فاجعه بزرگ در حدود دو هزار و پانصد یا سه هزار سال پیش از این از اقلیمی آمده و به جزیره‌ها یورش برده‌اند آن‌ها در آنجا با غول‌های پشمالویی با پاهای بلند مواجه شده‌اند . آن‌ها غول‌ها را Ainu نامیده‌اند . اجداد ژاپنی‌ها در نخستین برخورد مغلوب شدند اما در برخوردهای بعدی پیروزی‌های به دست آوردند .
Ixtlilxochitl ] مورخ اسپانیای نوین . م [ در نوشته‌های خود کسانی را توصیف می‌کند که در نیمکره غربی طی اعصار چهارگانه جهان سرگردان بوده‌اند . عصر اول با طوفان به پایان رسیده در عصر دوم که ” خورشید زمین‌لرزه ” نام گرفته نسلی از غول‌ها در آنجا می‌زیسته‌اند که طی فاجعه‌ای که به این عصر پایان داده نابودشده‌اند . عصر سوم ” خورشید وزان ” یا ” خورشید باد ” نام گرفته و علت آن این بوده که تندبادهای وحشتناک باعث نابودی همه چیز و پایان این دوره شده‌اند . Ulme ] نژادی هندو اروپایی .م [ و Xicalauca ] نیاکان ناشناخته Olmec-Xicalanca که پایتختشان Cacaxtla بوده . م [ کسانی که از شرق آمده‌اند تا در Potouchan
] شهر سرخ‌پوستان مکزیکی و پایتخت پادشاهی میانه مشهور به Tavasco یا Tabasco . م [ . ساکن شوند . در آنجا آن‌ها با تعدادی از غول‌ها ، بازماندگان دومین فاجعه روبرو می‌شوند .
چهارمین عصر ، عصر ” آفتاب آتش ” نامیده می شده زیرا که آتش بزرگی آمد و به این دوره پایان داد . در این زمان بود که تولکتها برای فرار از فاجعه وارد سرزمین Anahuac ] نام باستانی آمریکای مرکزی . م [ شدند . پیش از اقامت در سرزمین جدیدشان برای ۱۰۴ سال سرگردان بودند .
Also F. L. Gomara در کتاب ” فتح مکزیکش ” در فصل مربوط به ” پنج خورشید اعصار ” می‌نویسد که :
” وقتی آسمان بر زمین افتاد خورشید دوم نابود شد . فرایند فروپاشی همه انسان‌ها و هر چیز زنده را از بین برد و گفته‌اند که غول‌ها در این دوران می‌زیسته‌اند و استخوان‌های متعلق به آن‌ها را حین حفاری در معابد و معادن پیداکرده‌اند . از قد و قواره آن‌ها مشخص بوده که این موجودات کاملاً خاص و تنومند و بلند قد بوده‌اند . آن چنان که در نوشته‌های مقدس عبری در عهد عتیق و تلمود و میدراش آمده در میان نژادهای جهان در اعصار پیشین نژادی از غول‌ها هم بوده . موجوداتی بسیار تنومند و به نحو شگفت‌انگیزی قوی و درنده‌خوی که دیگر نژادها را از میان می‌بردند اما در نهایت به جان یکدیگر افتاده و یکدیگر را نابود کرده‌اند . کتاب پیدایش ] ۶:۹ [ حکایت می‌کند که در دوران ما قبل طوفان ” غول‌ها روی زمین می‌زیسته‌اند ” .
کتاب یونانی Baruch ] از کتاب‌های جانبی کتاب مقدس عبری که در متن اصلی عبری موجود نیست اما در نسخه هفتادگانی یونانی و در ترجمه لاتین کتاب مقدس مشهور به ولگاته موجود است . م [ حکایت می‌کند که طوفان پیش از چهار صد هزار از نژاد غول‌ها را نابود کرده . بعد از طوفان فقط نواحی اندکی مانده بوده که غول‌ها در آن‌ها می‌زیسته‌اند .
بعد از چند قرن که فاجعه دیگری جهان را ویران نمود و بنی‌اسرائیل مصر را ترک کرد و تعدادی را فرستاد تا وضعیت فلسطینی‌ها را بررسی کنند آن‌ها گزارش دادند که مردم این سرزمین عموماً قد بلند هستند و علاوه بر این ما غول‌های نژاد Anak ا دیده‌ایم . غول‌ها که آمده‌اند ما در نظر آن‌ها همچون ملخ بودیم .
این توصیف به وضوح بین انسان‌های قد بلند و غول‌ها تفاوت قائل می‌شود و این فرض را که بنی‌اسرائیل در فلسطین فقط به نژادی قد بلند تر از خود برخورد کرده و آن‌ها را غول پنداشته را متن تأیید نمی‌کند .
یک چنین وجه تمایز مشابه ای در کتاب تثنیه آمده ] ۱:۲۸ [ :
“… گفتند که این قوم از ما بزرگ‌تر و بلند تر هستند و شهرهای ایشان بزرگ و تا آسمان حصار دار است و ما نژاد Anakim ] غول‌ها [ را در آنجا دیده‌ایم . تبار اندکی از این غول‌ها در Hebron ] اعداد ۱۳:۲۲ [
می‌زیستند . و وقتی بنی‌اسرائیل نزدیک اراضی باشان در نزدیکی اردن شده فقط شاه اوگ باشانی از بقایای غول‌ها باقی‌مانده بوده ] یوشع ۱۳:۱۲ و تثنیه ۳:۱۱ [ دیگر کسانی که اندازه غول‌آسا داشته‌اند در این مدت نابودشده‌اند .
“ … اینک تختخواب او تخت آهنینی که در Rabbath دودمان Ammon است نیست ؟ تختخوابی که بر حسب ذراع آدمی طولش نه ذراع و عرضش چهار ذراع است .” این نوشته دلالت بر این دارد که درزمان نوشته شدن کتاب تثنیه تختخواب Og هنوز وجود داشته و برای تماشاچیان مایه شگفتی بوده . درحالی‌که بقایای نژاد غول‌ها در حال انقراض بوده اوگ یکی از بازماندگان غول‌ها محسوب می شده که در Ashtaroth و Edrel اقامت داشته ] یوشع ۱۲:۴ [ . همچنین آن‌ها را Emim یا خشمناک‌ها می‌نامیدند . Emim در دوران گذشته در موآب اردن اقامت داشتند . کسانی که بزرگ و پر تعداد و چون Anakim قد بلند بودند . غول‌ها را تحت عنوان Anakim می‌شناختند اما موآب آن‌ها را Emim می‌نامیدند . این شاخه از غول‌ها پیش از این وجود داشته‌اند .
اما در دو عصر کیهانی قبل تر در دوران شاه شینار Amraphel و شیخ ابراهیم ، Emim /غول‌ها در اردن و دوران اوج خود به سر می‌برده‌اند . ( پیدایش ۱۴:۵( .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید