مهندسی پروتئین

ویرایش ژنتیکی

مهندسی پروتئین ، لیزا رنی – اتحاد نور

 

روش های شیمیایی مهندسی ژنتیک از ترکیبات طبیعی یا مصنوعی استفاده می کنند که به فرم ذراتی در می ایند که انتقال مواد ژنتیکی یا دستورالعملها را به داخل سلول ها تسهیل می کنند.

آنزیمهایی که واکنش ها را در پیوندهای دی ان ای تسریع می کنند در حقیقت تکنیک های مهندسی ژنتیکی هستند که می توانند دی ان ای را کپی، قیچی و یا بهم متصل کنند تا تاثیرات خاصی را به یک ارگانیزم‌ زنده اعمال کنند. چیزی که قبلا در آزمایشگاه ها در قالب مهندسی ژنتیک برای دستکاری در دی ان ای انسان اتفاق می افتاد اکنون به شکل برنامه های پیچیده ریاضی برای تسلیحاتی ساختن ذرات در کامپیوترهای کوانتومی و ماشین های هوش مصنوعی انجام می شود.

 

نسل بعدی مهندسی ژنتیک قابل برنامه دهی، فرآیندهای خود را در قالب نصب دستورالعملها در سلول های موجودات زنده از طریق تکنولوژی های پیشرفته مانند شبکه های هوش مصنوعی برای اهداف کنترلی توتالیتر جهانی گسترش می دهد. هر چه انسانها بیشتر معجون جادویی تزریق را قبول کنند و این دستورکار واکسیناسیون اجباری را برای استخدام یا مسافرت بپذیرند، از لحاظ ژنتیکی با هر تزریق در مراحل پیشرونده بیشتر و بیشتر مورد نفوذ و آسیب قرار می گیرند. می توانیم ببینیم که این دستورکار چگونه نهایتا انسانها را در معرض عملکرد سلاح های بیولوژیکی نامرئی ای قرار می‌دهد که انسان های مکانیکی فاقد هر گونه تفکر اصیلی ایجاد خواهد کرد.

 

مواد بیماری‌زای مهندسی ژنتیکی شده از طریق استفاده از مواد شیمیایی، نانوروباتها، ویروس یا سایر انواع ارگانیزم‌ های تغییر ژنتیک داده شده مانند ویروس ها می توانند تبدیل به سلاح هایی شوند که وارد بدن می شوند به هدف ایجاد انسانهای روباتیک، کنترل ذهن، خارج کردن اعتقادات معنوی و دینی، در حالیکه مختصه های بیومتریک و خروجی انرژی را برای اعتبارات انرژی جمعی ردیابی می کنند. این افراد همچنین در معرض سیستم های تکنولوژیکی قرار می گیرند که طراحی شده اند تا امواج مایکروویو یا سایر فرکانس های خاص الکترومغناطیسی را برای برانگیختن ذرات تسلیحاتی یا ارگانیزم‌ های تغییر ژنتیکی داده شده بتابانند، و نتیجتا این افراد مورد حمله تجهیزات و سیستم های هوش مصنوعی قرار می گیرند.

 

پروژه های شبکه ای اخیر نشان می دهند که میادین انرژتیک مصنوعی توسط شبکه های هوش مصنوعی سازمان دهی شده‌اند تا نانو جنگ افزارها را به داخل نواحی خاصی از شبکه سیاره وارد کنند، که تأثیر این آزمایش ها بر جمعیت زمین در طول پندمیک جهانی اخیر دیده شد. اقدامات زیادی برای خنثی سازی این تاثیرات توسط نیروهای مثبت در حال انجام است، نیروهایی که از زمین در مقابل هوش مصنوعی تولید کننده کدهای انقراض محافظت می کنند و به تدریج ما را وارد خط زمانی بیداری جهانی خواهند کرد. دوباره باید بر اهمیت این موضوع تاکید کنیم که این یک جنگ روحیست، که در آن اتصال قلب ما و ارتباط الوهی ما با خالق، ما را از تاثیرات هوش مصنوعی حفظ خواهد کرد.

 

مهندسی پروتئین:

 

حوزه ژنتیک شیمیایی شامل تحقیقات در زمینه عملکرد پروتئین ها و مسیرهای هدایت سیگنال در سلول ها توسط غربال گری پایگاههای داده شیمیایی مولکول های کوچک می باشد. ژنتیک شیمیایی قابل قیاس با اسکرین ژنتیک کلاسیک است که در آن جهش های تصادفی به ارگانیزم‌ ها اعمال می شود، فنوتایپ های این تغییرات مشاهده می شوند، و نهایتا جهش ژن خاصی ( ژنوتایپ) که آن فنوتایپ را ایجاد کرده مشخص می شود. در ژنتیک شیمیایی، فنوتایپ نه از طریق اعمال جهش ها بلکه از طریق اعمال ترکیبات ابزاری مولکولهای کوچک دستکاری می شوند. اسکرین فنوتایپیک پایگاههای داده شیمیایی برای شناسایی اهداف دارویی (ژنتیک فوروارد) یا اعتبارسنجی آن اهداف در مدل های آزمایشی بیماری مورد استفاده قرار می گیرد ( ژنتیک معکوس). مهندسی پروتئین یک ابزار پیرایش رفتاریست که آشکارا توسط کنترل کنندگان برای مهندسی اجتماعی جمعیت مورد استفاده قرار می گیرد تا انسانها روایت کنترلی ارباب – برده را بپذیرند.

 

بیولوژی شیمیایی:

 

بیولوژی شیمیایی یک رشته علمی است که به حوزه های بیولوژی و شیمی گسترش یافته است. این علم، یعنی بکارگیری تکنیک های شیمیایی، آنالیز، و اغلب مولکول های کوچک تولیدشده از طریق سنتز شیمیایی در حوزه مطالعه و مهندسی سیستم‌های بیولوژیکی است. در مقایسه با شیمی زیستی که در مورد مطالعه ساختار شیمیایی بیومولکول‌ها و تنظیم مسیرهای بیوشیمیایی درون و بین سلول هاست، بیولوژی شیمیایی با شیمی ای سروکار دارد که به زیست شناسی میپردازد ( سنتز بیومولکول ها، شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی و غیره). حوزه بیولوژی شیمیایی برای اهدافی مثل تئوری اصلاح نژادی و تکامل مهندسی شده استفاده می شود، که در حقیقت بخشی از ماشین کنترل کننده است که دستورکار ترانس اومانیسم را دنبال می کند.

 

 

تکامل جهت داده شده:

 

یک هدف اصلی مهندسی پروتئین طراحی پپتیدهای نوین یا پروتئین هایی با یک ساختار و فعالیت شیمیایی دلخواه است. به دلیل اینکه دانش ما از ارتباط بین ترتیب، توالی، ساختار، و عملکرد پروتئین ها محدود است، طراحی منطقی پروتئین های جدید با فعالیتهای مهندسی شده بسیار چالش برانگیز است. در تکامل جهت داده شده، چرخه های تکراری تنوع-دهی ژنتیکی توسط یک غربالگری یا فرآیند گزینشی دنبال می شود، که می تواند برای تقلید فرآیند انتخاب طبیعی در آزمایشگاه استفاده شود تا پروتئین های جدید با فعالیتهای دلخواه طراحی شود. منظور از فعالیتهای دلخواه در این متن، مطالعه و طراحی پروتئین های جدید برای کاربرد وسیع تکنیک های کنترل ذهن مورد استفاده برای مهندسی اجتماعی رفتارهاییست که برای پارادایم ارباب- برده کنترل کنندگان مورد قبول است.

 

 

از کشف دارو تا صنعت داروسازی:

 

رویکرد ژنتیک شیمیایی از تکنیک هایی بهره می گیرد که به طور گسترده ای در کشف دارو برای مدت زمان طولانی مورد استفاده بوده و آنها را برای مطالعه مشکلات بیولوژیکی بکار گرفته است. بیشتر داروهای اولیه که به شکل تجربی برای قرن ها مورد استفاده بوده اند، شامل ترکیبات طبیعی بودند که به طور اتفاقی کشف شدند. در بیشتر موارد، انسانها یا حیوانات آنها را می خوردند یا می آشامیدند، یا به شکل تصادفی در معرض مواد گیاهی یا قارچی قرار می گرفتند و یک تاثیر مفید مشاهده می شد.

در نگاه به گذشته ممکن است کسی این رویکرد آزمایش و خطا را به عنوان یک غربالگری بدون تعصب بر پایه فنوتایپ در نظر بگیرد. اولین پیشرفت در مسیر یک رویکرد سیستماتیک برای توسعه دارویی در اواخر قرن هجدهم انجام شد، زمانیکه عوامل فعال مرتبا از عصاره گیاهان استخراج می شد ( مانند افیون از خشخاش یا دیجیتالیس، یک دارو برای اختلالات قلبی، از گیاه انگشتانه). در آن زمان، مفهومی شکل گرفت بدین مضمون که تاثیر عصاره گیاه بواسطه اجزای منفرد خاصی در آنهاست.

 

در سال ۱۸۲۷، امانوئل مرک مرفین را معرفی کرد، یک الکالویید طبیعی، به عنوان اولین داروی خالص تجاری قابل دسترس در مقیاس تولید گسترده. این نقطه شروعی برای خیزش کمپانی های داروسازی در قرن بیستم بود. با سنتز شیمیایی، آنها مخازن عظیم ترکیبات را انباشته می کردند که در روش های مختلف غربالگری می شد تا تاثیرات دارویی آنها کشف شود.

این استراتژی حاکم برای توسعه دارویی در قرن بیستم بود، چیزی که ما امروزه به عنوان شیمی پزشکی سنتی می‌شناسیم. این صنعت جهت کنترل ذهن انسانها توسعه یافت و تبدیل به نفرینی برای مغز انسان و سیستم عصبی او شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *