نقشه ستاره ممنوعه(آیا ما از پلیادیان آمدیم؟)

تصویر بلعید شدن یک ستاره. عکس ناسا

نقشه ی ستاره ی ممنوعه

در مقاله ی زیر Wayne Herschel  نیاکان ستاره ی خود، تئوری منشا بشر از کتاب خود »  یادداشت های سری » را به ارتفاعات کاملا جدید می برد.آن شامل اپدیت مقبره ی سنموت در مصر است.

آخرین چاپ وی در جولای ۲۰۰۷ مبتنی بر تحلیل وی از سند فراماسون تاریخی چاپ اخیر با نام » کلید هیرام» است. در این مقاله به آن » نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف» گفته می شود.

در طی چند سال گذشته فراماسونها از سراسر جهان آمده اند ، تا در گفتگوهای نقشه ی ستاره ی هرم واین شرکت نمایند. نظرهای جالبی در بحث های خصوصی بیان شد.

تعدادی گفتند ستاره هایی که وی در تحقیقاتش بر انها تمرکز می کند بسیار مهم هستند.همچنین پذیرفتند که آنها هرگز نفهمیدند که چرا آنها تا کنون این اندازه مهم بوده اند. مخصوصا به نظر می رسد که تمام تمدن های باستانی این ستارگان خاص را از لحاظ موضوع آفرینش ستایش کرده اند.

آنها گفتند که تجسم ستاره ی سری آنها، که به آن » هیئت ردیابی درجه اول کلید هیرام» می گویند اخیرا یک سند در دسترس عموم شده است.انها مطمئن بودند چون آن در سایت یک دانشگاه معروف قرار گرفته است، جستجوی معنای آن اخلاقی خواهد بود.

آن را می توان در سایت دانشگاه  برادفورد با نام «کلید هیرام» پیدا کرد. بعد از بحث بیشتر با واین،  بازدیدکنندگان فراماسونی وی ابراز داشتند که گفته های وی مثبت بودند.

در ابتدا لازم به ذکر است که تمام نظرات و دیدگاه ها و تفاسیر بیان شده در این مقاله بدون ابهام نظرات واین هستند نه نظرات فراماسونی مگر اینکه به لینک دانشگاه در این صفحه وب اشاره شده باشد.واین فراماسون نبود و در مقاله ای که در زیر می آید با بیشترین احترام با اسناد حساس برخورد شده است.

وی می گوید: من کاملا با تفسیر فراماسونی خدا به عنوان معمار دانا و بینای کاینات موافقم. برای آنها هندسه عنصر اصلی پیدا شده در کل خلقت است، که با آن موافقم.

تردیدی نیست که این دیدگاه اهمیت نسبت الهی را در فرد ویتروین لئوناردو داوینچی نشان می دهد». در مورد تئوریهای توطئه امیز منفی که فراماسونری را هدف قرار دادند مطمئن نیستم چون چیزی فاش نشده است که بتوان اثبات کرد.» به احتمال زیاد انجمن تفاسیر نسبت های خدایی فرد را با ستاره ی پنج سر در یک دایره تشخیص می دهد.برای برخی این معنای منفی در بر نخواهد داشت. با وجود این معتقدم این بیشتر به خاطر بدفهمی حول این شمایل شناسی می باشد.»

قطعه ی گمشده ی پازل

قضیه ی تئوری های واین که در کتاب «یادداشت های سری» ارائه شده اند، آن است که در آسمانها دو ستاره ی خورشید مانند وجود دارد که به گفته ی وی باستانیان اهمیت بسیار زیادی قائل بودند.

هر دو ستارگانی هستند که منجمان قبلا آنها را شبه خورشید شناخته اند و از این رو اگر سیاراتی دارای آب در مجاورت آنها قرار داشت، زندگی در آنجا کاملا امکانپذیر خواهد شد.

به نظر می رسد که برای باستانیان بدون شک  تک ستاره برایشان اهمیت بیشتری نسبت به دیگر ستارگان داشت. شاید مستقیما به ورود بزرگ بشریت به صورت مستعمره نشینان متصل باشد.

بعدا در تحقیقاتش، فلش شد که ستاره سوم شبیه به خورشید هم وجود دارد. این از تئوری همبستگی وی بیشتر نتیجه گرفت.

اما به خاطر دلایلی که در زیر    می آیند نمی توانست ستاره ی شبیه خورشید سوم و آهمیت آن را در کتاب اولش بگنجاند.

دانشمندان توجه کردند که نقشه های ستاره ی Marrs ، Stonehenge و مصری واین برای بنای یادگاری مهم پیدا شده در همان مکان هیچ همبستگی نداشت. از این نتیجه می گیرند که تئوری همبستگی Pleiades  غیرقاطع و بی نتیجه است.

چون فراماسون ها اخیرا تاریخچه ی زیادی از خود را در جهان منتشر کرده اند. مدتهای مدید در خفا نگهداشته است و حالا ناشران مغرضانه می خواهند تا آن را از کتاب » یادداشت های سری » حذف کنند.

چرا؟ اول به خاطر حساسیت آن در حال حاضر. آن بسیار شبیه چیزی است که در اسناد فراماسون نشان داده می شود که در این مقاله بررسی می شود. هیچکس جرات ندارد تا در مورد معنی آن بنویسد.

دوما، دخول ستاره ی اضافی دیگر داستان را بیش از پیش پیچیده تر می کند. در سال ۲۰۰۳ زمانی که » یادداشت های سری» چاپ می شد، تصاویر مورد نظر برای کتاب اشکارا بریده می شدند  تا بناهای مرتبط برای ستاره ی سوم فوق الذکر را مخفی نمایند. هدف سهولت پروی از نقشه ی ستاره ی واین بود و به نظر می رسد از چیزی که در اسناد فراماسون نشان داده میشوند متفاوت می باشد.

ستاره شبه خورشید سوم فاش شد

تصویر زیر را با اطلس ستاره ی کامپیوتر خود   درتقریبا ۱۷۰۰۰ سال پیش تنظیم کنید.می توان متوجه شد که درهر دوره ی کهن،سه ستاره ی شبه خورشید را می توان در موقعیت های نشان داده شده تشخیص داد. اگر کسی موقعیت ستارگان را با تاریخ امروز محاسبه کند ، به طور جالب توجهی Pleiades مثل ۱۷۰۰۰ سال پیش به نظر می رسد اما چون ستارگان شبیه خورشید به ما نزدیکترند، بردارهای حرکت اشکار انها بسیار دراماتیک و قابل اندازه گیری می شوند.ستاره ی جدید شبه خورشید را می توانید در شکل زیر ببینید. ان اولین مثال در تحقیق واین هرشل از مقایسه ی طیف دقیق با خورشید ما است ،طیف      G2. که به صورت زیر دسته بندی شده است:

  • TYC 1799 1026 1 star

ستاره فراخورشیدی

ستاره

از توضیح بالا مشخص است که ۳ ستاره ی شبه خورشید قابل اندازه گیری وجود دارد که نقشه های ستارگان باستانی را مقایسه می کند و تابع تحقیقات واین می باشند.

نقشه های ستاره ی با یادداشت های بازدیدکنندگان باستانی که از بالا امدند ارتباط داشت.با ۳ هدف مشخص شده ، انها پتانسیل زیادی برای تحقیقات انجام شده توسط SETI داشتند.

تمام چیزی که  SETI  مجبور است انجام دهد هدف گیری بزرگترین تلسکوپهای رادیویی در این ستارگان و گوش فرا دادن به طیف رایوی معمولی است که کمی بیشتر از استاتیک طبیعی است.

اما SETI معتقد است که بیگانگان فضایی تحریک می شوند به زمین پیام ارسال نمایند.در پاسخ به پیشنهاد واین، سث شوستاک – یکی از محققان اصلی SETI- در ایمیلی به واین در سال ۲۰۰۵ گفت که انها دانشمندان هستند و علاقه ای به تئوری هایی مثل ستارگان شبه خورشیدی ندارند.

دانشگاه برادفورد بریتانیا

همانطور که قبلا گفته شد، دانشگاه برادفورد در بریتانیا » نقشه ی ستاره ی کلید هیرام» را به صورت آنلاین پست کرده است.تصویر مشاهده شده در زیر تصویر بدست آمده توسط واین است.

وی از دو منبع خیلی مهم استفاده می کند: یکی از فراماسون معروف و ورژن قدیمی شناخته شده ی آن  از دانشگاه برادفورد.»نقشه ی ستاره » ممکن است از فردی با نام «هیرام ابیف» منشا گرفته باشد.این رازی است که آغاز فراماسونری را القا نموده است. هیرام ابیف طبق تاریخ کشته شده است.

قاتلان وی نقشه ی ستاره را بدون اطلاع از منبع دقیق آن به دست آوردند. فراماسونها انواع مختلف نمادگری را در سراسر جهان منتشر کرده اند. بدون شک » نقشه ی ستاره » به عنوان مهمترین قطعه ی تاریخ فراماسونری می باشد.

نقشه ی ستاره ی کلید هیرام

نقشه ی ستاره ی کلید هیرام

نقشه ستاره ی هیرام ابیف

اخیرا چند کتاب در مورد منشا فراماسونری منتشر شده اند.یک کتابی که در سال ۲۰۰۵ بیرون امد :»اسرار فراماسونری» توسط فراماسون Albert Churchward نوشته شد. این نویسنده  از » نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف » برای طرح جلد استفاده کرد، «هیئت ردیابی درجه اول فراماسونری». چرا واین به این تصویر نمادین رجوع می کند؟ حقیقت آن است که هر تمثالی از ستارگان برای  توصیف یک نقشه ی واقعی تعیین کننده ی کیهان به ۲ چیز نیاز دارد:

–          الگویی از ستاره ی قابل تشخیص

–          رفرنس های جهت گیری شمال و جنوب

تصویر بالا دارای ۷ ستاره است که شبیه خوشه ی  Pleiades است. اگر تصویر بالا را به عنوان پنجره ای رو به افق در نظر بگیرید، تماشاگر را در حین تماشای آسمان بالای افق در راستای شرق قرار می دهد.

تصویر آسمان شب را نشان می دهد که ۷ ستاره را می توان دید. شکافهایی وجود دارند که در انها غبار هایی به چشم می خورند که به نظر می رسد ۳ شی آسمانی مهم را در خود جای داده اند.

بسیاری فکر می کند دو شیء در نقطه ی بالای آسمان خورشید و ماه را نشان می دهند چون آنها  از این ناحیه ی آسمان شب نزدیک Pleiades روی دایره البروج  عبور می کنند.اما راه حل قاطع تری هم وجود دارد.۳ شیء آسمانی به هم دیگر نگاه می کنند و همه شبیه خورشید هستند. آنها به روش مرموزی بسیار خاص هستند.واین همبستگی همه ی آنها را به عنوان ستارگان شبه خورشیدی پیدا کرد، که در تصویر نجومی UPDATE JULY 2007 نشان داده شده است.

chronology-freemason-first-

ستونها، کاشیهای کف چهارخانه و زمان

تصویر بالا تفسیر واین را از «نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف» نشان می دهد. آن تمام عناصر را هایلایت می کند. کاشی های چهارخانه روی کف زمان را نشان می دهند.

هر کاشی نشاندهنده ی زمان ۲۰۰۰۰ ساله است. واین مقایسه ی ترتیب وقایع برای ستون را در مرکز با اندازه گیری زمان مورد نیاز برای ستاره ی مشتعل برای حرکت سنجید بنابراین در مقایسه ی کامل در جایی که در نقشه ی ستاره ی  Cydonia در این کتاب قرار داده می شود ، صدق می کند.

آن در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف هم در همان مکان نشان داده شده است.یکبار که وی این را محاسبه کرد ، قیاسهای چارچوب زمانی را برای دو ستاره ی باقیمانده که تصادفا با یادداشت های مدرن فسیل انسان مدرن همخوانی داشت پیدا کرد.

در پس زمینه ،تماشاگر در اغاز  دسته ی homo sapien – sapien  روی زمین می ایستد و به سوی افق و آسمان در شرق می نگرد، که حالا را نشان می دهد.از این مقاله تردیدی احساس می شود که نردبانی که از آسمان پایین می اید از متن آفرینش کتاب مقدس سرچشمه می گیرد.

در فصل ۲۸ ایه ی ۱۲ کتاب آفرینش ، به یعقوب  نردبانی نشان داده می شود که از آسمان پایین می اید. به یعقوب در حالیکه شاهد این صحنه است گفته می شود بشریت به صورت تحت الفظی به این جهان داده شده است.

سپس یعقوب جایی که نردبان زمین را لمس کرد با ساخت ستونی در مکان واقعی جشن گرفت. برای واین ۳ ستون مشاهده شده در «نقشه ی ستارگان هیرام ابیف» نا پیدا و نامفهوم بودند. دیدار از زمین توسط نیاکان ما بعد از ساکن شدن ۳ سیستم ستاره ی مختلف در ۳ دوره ی تاریخ.بنابراین بسیار محتمل است مردمی که تکنولوژی برجسته و پیشرفته ای داشتند «فرشتگانی» هستند که در موردشان در کتابهای مقدس خود می خوانیم.واین ستونهای بزرگ (در سمت راست) را به عنوان بنای یادبود افرینش تفسیر می کند ، که کشف منظومه ی شمسی ما را با اولین سفر فضایی بشر جشن می گیرد.

یک دوره به ۲۰۰۰۰۰ سال پیش بر می گردد که اولین فسیل باقی مانده از انسان نشان می دهد.وی معتقد است که بازدیدکنندگان نیای ستاره ی باستانی تعداد کمی از کلونی های  کیفری تجربی را روی زمین به وجود می اورند.

( تئوری کلونی کیفری- penal colony theory در کتاب واین یادداشت های مخفی بررسی می شود.وی تئوری خود را حول این قرار می دهد که مریخ زمانی دارای اقیانوس و اتمسفر بوده است.

واین متقاعد میکند که مارس ۱۰۰۰۰ سال پیش دارای سکنه بود که یک شهاب آسمانی آن را خراب کرد. در زمان خود جواهر سیستم منظومه ی شمسی بوده است.زمین از یک سیاره ی کامل خیلی دور است.در واقعیت به خورشید بسیار نزدیک است که انسانها در معرض پرتو افشانی شدید آن می باشند.

دوما: گرانش زمین برای استخوان های بسیار ضعیف و شکننده ی ما در مقایسه با هر حیوانی در تاریخ خشن و زمخت است.ستون فوق الذکر مزین به هیچ غاری نیست .

به نظر می رسد این نشانی از سادگی و سهولت بشریت روی زمین باشد.ستون  همتراز با ستاره به سمت چپ است . این ستاره ای است که واین، در کتاب خود نقشه ی ستاره ی  خود Cydonia را ، به عنوان  ستاره ی منشا بشریت فاش می کند.

ستاره ی آغاز تکامل بشریت.به طور خلاصه، مردمانی هستند که سیاره ی ما را کشف کردند.ستون سمت راست هم ردیف با ستاره ی بالای آن به عنوان ستاره ی جدید TYC 1799 1026 1 است. این ستاره نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ سال است که در این مکان خود وجود دارد. دوباره فسیل بشر از آن دوره نشانی از تکنولوژی نشان نمی دهد.

حکاکی روی این ستون بیشتر تزیینی است و جدیدتر از دوره ی اندازه گیری شده توسط ستون اول است.برای واین مهمترین ستون، ستون مرکزی است که به این ستاره نزدیکترین است و بنابراین «ستاره ی مشتعل» را نشان می دهد.

آن نزدیک افق در پای نردبان در خط زمانی حدود ۱۷۰۰۰ سال پیش قرار می گیرد و دقیقا با همبستگی ستاره ی کلیدی خود در کتابش یادداشت های مخفی» منطبق است.» واین این ستاره را به عنوان ستاره ای که توسط تمدن های مختلف زمین جشن گرفته می شود مجزا می کند.به نظر می رسد ستون آغاز ورود جرمی به منظومه ی شمسی ما را که از ستاره ی مشتعل منشا می گیرد نشان می دهد. ستونی است که با ستون یعقوب از متون افرینش کتابهای مقدس دارای تشابه است.واین ادعا می کند که ورود آنها به زمین می توانست هجوم کامل به این سیاره باشد که جایگزین اخرین جنس انسان شدند…انسانهای غارنشین.

سمبلهای سری روی اسکناس یک دلاری

چه اتفاقی می افتد اگر کسی دو مهر را روی اسکناس یک دلاری برای تشکیل ترکیب به صورتی که در تصویر زیر دیده می شود قرار دهد. ۳ ستاره حول سنگ سر شبیه ۳ ستاره ی نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف می باشند. این ترکیب شکلی شبیه ستاره ی David  را با چشم همه بین ( بینا) خدا در مرکز آن نشان می دهد.هرم روی زمین زیر مثلث وارونه تشکیل شده توسط ستارگان در آسمان قرار می گیرد. این نشان می دهد که تئوری نقشه ی ستاره ی واین واقعی است.

فراماسون

اثر اولیه که به تفسیر مهر به این صورت منجر میشود دو راز را نشان می دهد: ارتباط بین سنگ سر (capstone)  با چشم بینا و الگوی هندسی ستارگان مشتعل با مثلث درونی ستارگان با الگوی مشابه سنگ سر(capstone). سنگ سر هرم به دقت روی ستاره همتای قرار گرفت که نتیجه را در اینجا ملاحظه می کنید.حروف m-a-s-o-n با نوک بال، پا و دم عقاب تشکیل می شوند.

ستاره ی دیوید و منورا

ادغام دو مثلث در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف به شکل زیر است (خطوط خاکستری بسیار کمرنگ) . دقت کنید که ستاره ی دیوید تشکیل می شود. این سمبل به مهر سلیمان بر می گردد. سمبل مقدس یهودی برای ستاره ی دیوید عدد مقدس ۷ را نشان می دهد. ستاره ی ۶ سر با مرکز شش ضلعی نشان دهنده ی ۷٫ منورا (Menorah) یا لامپ نفنتی مقدس عدد ۷ را با شعله های مشتعل نشان می دهد. جالب است که ایکون ستاره هنگامی که دو ستاره با هم برای تشکیل ستاره ی دیوید ادغام می شوند به وجود می اید.ایا ان نشاندهنده ی تک ستاره ی مهم در اسمان Pleiades است؟

ستاره ی دیوید و منورا

در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف کلید قرار داده شده روی نردبان ممکن است سمبل کلید هیرام باشد یا حتی کلید سرگشایی

تئوری نقشه ی ستاره ی سری باشد که به تنهایی در اختیار داشت.واین پیشنهاد کرد که پیتر مقدس از همان دانش مخفی نگهداری می کرد و در مجسمه ها کلید در دستان اوست در حالیکه به چیز مهمی در واتیکان اشاره می کند.

 اخیرا تبلیغ قابل توجهی در مورد راز دیگری از حماسه ی » راز داوینچی» وجود داشته است که در اخرین رمانی که دان براون در حال نگارش آن می باشد بررسی شده است. نام آن از قبل در سایت آمازون با نام » کلید سلیمان» فرست می شود. آیا این همان کلید سری برای گشودن راز کیهانی است؟

سرانجام، سلیمان برای فراماسونری مهم است و مهر افسانه ای سلیمان ارتباط زیادی با کلید سلیمان دارد ، راز دیگری که هنوز حل نشده است.

اگر نگاه مجددی به نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف بیندازید، دستی » اسمانی» از «ستاره ی مشتعل پایین می اید که سمبل جام مقدس را در دست دارد.

دستی از اسمان ، از «ستاره ی مشتعل» و ایکون نمادین برای جام نشان می دهند که این دانش ستاره ی ناچیز از تبر بشر قسمتی از داستان مسیح را تشکیل می دهد. اگر تئوری واین واقعی باشد پس این فکر به ذهن ادمی خطور می کند:

اگر بشریت از جایی دیگر از این کاینات می اید، پس مسیح ردپایی از آن را جای گذاشته است. واین مطمئن است که رد این دانش ومعرفت ستاره را می توان در انجیل متی و یهودا  یافت. در متون متی، واین متقاعد می شود که ۳ مجوس (magi) (مغ های ایرانی) عاقل با قطعه ای از حکمت ستاره (star wisdom) مشابه هستند: آگاهی از اینکه ۳ ستاره در یک ردیف ستارگان سیف الجبار (Orion belt) است که راه را به دو ستاره ی Pleiades و ستاره ی مشتعل نشان می دهد.باید این مسیر را برای یافتن جای مهمترین ستارگان دنبال نمایید. حالا معنای دوگانه را در نظر بگیرید:

–          نگاه کنید به… سه ستاره ی نجومی… که یکی از شرق پیروی می کند…تا ستاره ی مسیح را پیدا کند.

بیشتر به صورت نقشه ی ستاره است تا تعبیر ۳ پادشاه از شرق که به دنبال ستاره ای ساکن بر بالای محل تولد مسیح.

مشکل تعبیر قدیمی ان است که:چگونه یک ستاره می تواند در اسمان شب چنان پایین باشد که کسی بتواند ان را دنبال کند؟ داستان دیگری از کتاب مقدس که سر نخ مهمی را در کشف اخیر نسخه ی قدیمی انجیل یهودا اسخریوط دارد.

در آن مسیح به یهودا می گوید که:» این ستاره هم ستاره ی شماست» به نظر می رسد که این زمان خوبی برای بیان این نکته است که همه ی ما از یک بذر الهی هستیم.

هنر سری سنگ بنایی که با سنگ بریده نشده و چکش نشان داده می شود را می توانید در سمت راست پایین نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف ببینید و سنگ بریده شده را در وسط ان ببینید.

اگر به متون کتابهای مذهبی برگردید معبد سلیمان با بلوکهای سنگ بریده شده ی بسیار بزرگ ساخته شده است. شایان ذکر است که راز داوینچی دان براون راز واقعی پشت یک هرم وارونه را روی یک هرم ایستا در لوور نشان می داده. این وارونگی شکل ساعت شنی بسیار مشابه منظومه ی جبار (Orion) یا سمبلی برای «چون بالا پس پایین» ( as above so below) را تشکیل می دهد.همچنین در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف دقت کنید که شکلی حول نردبان تکمیل می شود که سمبل هرم روی زمین همبسته با ستارگان است.( تئوری نقشه ی هرم/ستاره ی کامل واین). خطوط تشکیل دهنده ی لبه های هرم مطابق زوایای شیب هرم در اسکناس یک دلاری است. سوال مهم دیگر باید این باشد: ایا این راز ریشه در مصر باستان دارد؟

first degree tracing star map.

EGYPT 5000 YEARS AGO

در مصر

مهمترین نتیجه ای که واین از نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف میگیرد میزان تطبیق دقیق نقشه ی ستاره با تئوری نقشه ی ستاره ای هرم اوست.

اما نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف چگونه با اسمان شب مصر باستان همبستگی دارد.

هرطور که ستارگان در افق شرقی در مصر ظاهر می شوند در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف هم ظاهر می گردند. جهتگیری ستارگان Pleiades دقیق است! «چون بالا پس پایین»

: ارزشمندترین بناهای تاریخی مصریان ، بنای خورشیدی ستون هرمی شکل سنگی با سر طلا در Abusir  مکان ستاره ی Ra… را جشن می گیرد ستاره ی مشتعل در نقشه ی هرم/ستاره بزرگ.

اگر به فصول اول کتا ب یادداشت های سری مراجعه نمایید می بینید که قضیه ی تحقیقات واین راز Sphinx ( موجود افسانه ای با بدن شیر و سر و سینه ی انسان) است.

که به ما اشاره ی تفسیر تمام هرم ها را به عنوان ستاره می دهد.هر شب طلوع ستارگان را در افق در مصر تماشا می کند. که تعجب کننده به نظر نمی اید، چون مصریان زمانی که ستارگان در افق از شرق بالا  می آمدند را جشن می گرفتند!

این راز Sphinx  است که واین را راهنمایی کرد تا تشخیص دهد که تمام ۵۰ یا چند هرم مصر سفلی حلقه ی کاملی را نشان می دهد مدار ۳۶۰ درجه ی صور فلکی حول زمین که با اهرام روی زمین همبستگی دارند.

در وسط محوطه ی کامل هرم ستون سنگی هرمی شکل با سر طلا نزدیک Abusir  وجود داشت که نشانگر ستاره ی مشتعل بود.اما راز های زیادی در مورد راز Sphinx وجود دارد.

با اشاراتی به ما در تفسیر تمام ستارگان به صورت اهرام  با طلوع از شرق کمک می کند.تماشای طلوع ستاره ی اخر Ra ، نزدیک صورت فلکی  Pleiades  ، بالای افق در شرق … چیز کاملا قابل اندازه گیری میباشد.

این تعبیر بی نظیر Pleiades و ستاره ی مشتعل در دو محل معروف دیگر مصریان ثبت می شود:

در مقبره ی سنموت و در منطقه البروج در معبد هاتور در Dendera .جهت گیری بی نظیر ستاره ی  Pleiades چیز بود که واین مجبور شد آن را در برنامه ی کامپیوتری ستاره تست کند.

صورت فلکی Pleiades چگونه به نظر می رسد وقتی در نیمکره ی شمالی بالای افق شرقی طلوع می کند؟ الگو در اسمان با نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف دقیقا همخوانی داشت!

اینجا شواهدی وجود دارد که هر دو نقشه ی ستاره دارای دانش یکسان بودند.

به پیشنهاد ناشرش آن را در کتابش چاپ نکرد چون از چنین منبع حساسی به دست امده بود.بررسی موقعیت ستارگان در افق در مصر بسیار ساده و مستقیم است. هر برنامه ی نرم افزاری ستاره می تواند این کار را انجام دهد.

واین در این فکر بود که چه سناریویی وجود دارد که ستاره ی Ra دقیقا در شرق طلوع می کند و در این سالهای بسیار دور اندازه گیری آن چگونه ممکن بوده است.

اگر برنامه ی ستاره را دارید ، این را سریعا امتحان کنید.چیزی که می خواهیم اثبات کنیم جهتگیری  Pleiades هنگام طلوع ستاره ی مشتعل در افق و دقیقا در شرق است.

فقط در مکان خود تاریخ و زمان دقیق را تایپ کنید: ۷:۳۰ ۱۴th September 300 BCC . دقیقا تصویر بالا به دست می اید. یک منجم قبلا به واین گفته بود که این جهت گیری Pleiadess  یعنی طلوع دقیق از شرق بارها و بارها در دوره های زمانی مختلف رخ می دهد.

به این معنی که بعید است کسی بتواند از این الگوی ستارگان برای مشخص کردن تاریخ شروع تمدن مصریان استفاده کند. اما حالا موقعیت های ۳ ستاره ی شبه خورشیدی  وجود دارد که میتوان در اندازه گیری ترتیب وقایع تمدن استفاده نمود.

اما دو مورد از انها را در این کتاب نشان دادم حالا  سومی را در این حوزه برای بررسی تئوری استفاده می کنیم.

ستاره ی شبه خورشیدی تازه کشف شده در تصاویر نجومی قبلی تر “ UPDATE JULY 2007” الگوی همبستگی را نشان می دهد که به نظر می رسد با نقشه های ستاره ی هرم Egypt, Stonehenge, Mars  پیشنهادی واین همخوانی دارند.

نگاه دیگری به ستاره ی جدید مصور در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف بیندازید: در سمت چپ Pleiades  نشان داده می شود. ستاره دارای مسیر حرکت است که به طرف این نقطه حرکت می کند…

اما زمانی که به ۹۰۰۰ سال پیش بر می گردیم.این نشانه ی دوره ی مهم دیگری در زمان است ورود مردمان دیگری همچون ما را از سیستم ستاره ی دیگری  نشان می دهد.این سوال پیش می اید که:

ایا ما به جنس انسان از یک سیستم ستاره ای خاص که در زمین گرد امدند نگاه می کنیم یا با گونه های دیگری از انسانها از سیستم های مختلف سرو کار داریم؟

اگر کسی به خدا معتقد است گمان می برد که از نوع بشر در سراسر کاینات بسیار فراوان وجود دارد در صورتی که جهان های دیگری هم وجود داشته باشد.زمان زیادی گذشته است که انسان خود را با شرایط اینجا تطبیق داده است.

دانش تمدن و ریشه ی مصریان در فراماسونری تشخیص داده می شود.در نقشه ی ستاره ی هیرام ابیف هیروگلیف ستاره ی Ra  روی حفره  در پایین شعاع نور/نردبانی که از ستاره ی مشتعل ۷ سر پایین می اید ترسیم شده است. هیروگلیف نقطه ای با دایره ای دور ان است. واین معتقد است که ستاره ی ۷ سر در نقشه ی هیرام ابیف نزدیکی خودی را در اسمان به ۷ ستاره ی Pleiades جشن می گیرد..این معتقد است که اینجا باید ارتباطی با منشا هفت نقطه ی نور روی مجسمه ی کتابخانه در ایالات متحده و در برخی ایین ها ی خدای اپولو و مسیح وجود داشته باشد.

ارتباط مقبره ی سنموت

یکی از مکانهایی که در یادداشت های سری بسیار مورد بررسی قرار گرفته است مقبره ی سنموت در  Deir el Bahri  است. ان شامل نقشه ی اصلی ستارگان اثبات کننده ی تئوریهای واین می باشد.

Horus ستارگان منطقه ی Orion  را برای یافتن راهی به  Pleiadesنشان می دهد. این تفسیر مشابه خط هندسی جاری از ۳ گوشه ی اهرام گیزا می باشد که شکل انسانی را به وجود می اورد که این خط را به عنوان اشاره گر مسیر نگه می دارد.

به نظر می رسد Orion  در ایمان به عنوان Horus  نمایان است که راه را برای پیدا کردن گروه ستارگا ن Pleiades نشان می دهد.واین در کتابش با سمبل پیدا شده روی سر تابوتی نشان داد که برای مصریان باستان  Pleiades به صورت پای صورت فلکی گاونر ترسیم میشد و Pleiades در ناحیه ای به نام  Taurus هم پیدا شد.

نقاشی مقبره ی سنموت  دارای شعاع نور یا نردبان اسمانی بود که از ستاره ی نهایی اش تا خاک پایین می امد.ستاره به صورت یک دایره ی قرمز ترسیم شده است.

آن مطمئنا یک ستاره است چون صحنه ی شب است و در ارتباط با ان پای مقدس صورت فلکی گاو نر می باشد.دایره ی قرمز دارای حلقه ای حول آنست که با لقب هیروگلیفی مصریان برای Ra   مرتبط است. گلیف برای Ra  یا خورشید ( در این مورد ستاره ی شبه خورشید) در قربانگاه در ته نردبان در نقشه ی ستاره ای هیرام ابیف پیدا می شود. تمام این سرنخ های مرموز در جهان با هم دیگر معنایی را در بر دارند.

SENMUT TOMB WEB

به تصویر بالا به دقت نگاه کنید . چیزی شبیه سمبل الت مردی با خطی که از Horus در آسمان به عنوان منطقه ی Orion پایین می رود به نظر می رسد.این سمبل عجیب از افسانه ی قدیمی مصریان  ریشه می گیرد وقتی Seth تناسل  Osrius  را برید. ان قسمت اصلی میراث مصریان باستان در رابطه با ستارگان است. Orion  را را نشان می دهد. ناحیه ی  Orion ممکن است اصلا ناحیه ای نباشد اما قسمتی از اناتومی مرد» نشان دهنده ی راه» است.

دایره البروج  Dendera مصریان

در مصر ، زمان و مدارک پای مقدس شکل صورت فلکی ستاره ی گاو نر را می توان در این مکانهای مقدس تمدن باستان می توان پیدا کرد. این مخصوصا در مورد دایره ی Dendera در معبد  هاتور چنین است.

این ایکون پا نمایشگر Pleiades است و نقشه ی ستارگان هیرام ابیف می تواند این را تایید کند.چرا؟

اول ، پا دارای جهتگیری مطابق ستارگان Pleiades است. دوم، نقاشی حک شده داری دو ستاره ی شبه خورشید مهم در مکانهای دقیقی است که پیش بینی می شود.سوم، پا به رحم   hippo deity متصل است.

این تعامل با تئوریهای خدای مصریان و Tawaret سرنخ مهمی برای معنای کلی این نقشه ی ستاره فراهم می کند. او خدای مرتبط با زایمان انسان است شاید اغاز بشریت .تولد تمدن انسان .

Dendera zodiac web

Dendera star map web

در تصویر بالا واین تعبیر دقیق تری را بیان می کند:

گاو نر Taurus به پای کیهانی جدا شده ی  Pleiades برمی گردد ( خط نقطه چین).hippo deity or Genesis deity Theories/Tawaret چاقوی نمادین را نگه می دارد. مثل کسی که پا را جدا کرد.اشکال سبز احتمالا نام ستارگان Pleiades را نشان می دهد. اثر کیهانی پا را دنبال کنید تا ستاره ی  Ra  را پیدا کنید.  Ra  احتمالا اینجا ترسیم شده است( با تاج گاو نر کنار Isis ) . گاو نر کوچکی در راس ستاره ی پایینتر و Horus پرنده ی روی گاو نر وجود دارد.این دو خدای بسیار مهم ، یکی زن و دیگری مرد، دارای ابهام هستند اما شباهت غیرطبیعی با ادم و حوا به عنوان موضوع افرینش.

موارد غیرمتعارف دیگر

شباهتهایی بین دانش مصریان باستان از ستارگان و قسمتی از تاریخچه ی مرموز امریکایی وجود دارد.هر دو دارای یک منبع اطلاعاتی می باشند.هر دو از ستارگان شبه خورشید که جزء لاینفک گذشته ی انهاست مطلع هستند.اگر تئوری نقشه ی ستاره را با ستاره ی دیگر شبه خورشید کنل هم قرار دهیم چیز های غیرقابل باوری به دست می اید.روی تصاویر زیر کلیک کنید، ببینید چگونه هر ستاره ی جدیدی با بنای تاریخی خاصی منطبق است. هر تمدن مگالیتیک همان دانش به ما رسیده از نیاکان ستاره ی ماست.ناشی از همان ستاره ی مشتعل که فکر مصریان باستان و هیرام ابیف را به شدت به خود مشغول کرده بود.

SACRED PLACE ZOOM IN 3 (1)

stonehenge web

City of babylon and its three rebuilt ziggurats

شهر گمشده ی  بابل

با انتشار مدارکی که ستاره ی شه خورشید سوم وجود دارد، که با نقشه sistine ستاره ی هیرام ابیف  ثابت شد،  میتوان شروع تمدن هرم را در مصر تصور کرد.

می توانید در Google Earth در ۳۲ ۳۲ ۰۸٫۲۲ N  ۴۴ ۲۶ ۳۶٫۹۳ E ببینید.شهر تاریخی سومریان… بابل. سومر سرزمین سومریان بدون شک به خاطر ستارگانش شهرت کمتری از مصر ندارد.مهر ها و مصنوعات زیادی از اینجا ۷ جسم نجومی را در اسمان نشان می دهند.

موزه ی لندن حداقل ۴ مثال را در خود دارد که با نام  Pleiades می باشند. این نمونه را از موزه ی برلین ببینید که مردی در بشقاب پرنده با ستاره ای نزدیک Pleiades است.متاسفانه معبد اصلی بابل گم شده است. بسیاری از خوشه ی زیگورات ان دیگر وجود ندارندو بسیاری از بناهای مهم ان بازسازی شده اند. بنا به تاریخ شهر بابل زمانی در احاطه ی ۳ برج هرمی شکل با ابراه های هندسی خود بود.

۳ هرم بزرگ مثلث متساوی الاضلاع را تشکیل می دادند. دقت کنید که چطوری دارای الگوی همبستگی ستاره مشابه معابد مایان   Tikal, Stonehenge, Mars است . چون یکی از اولین تمدن ها می باشد، تعجبی ندارد که دارای همان منشا اطلاعاتی در مورد ستارگان چون هر تمدن دیگری باشد.

منبع:    thehiddenrecords

998318

 

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌

  1. Diego گفت:

    دانشمندان خیلی بیشتر از چیزی ک به ما میگن رو از ما مخفی میکنن ،،،، زندگی ب طرف نیمه ربات شدن پیش میره تا زمانی ک انسان رو کامل ب ربات تبدیل کنن

  2. مهران جدیدی گفت:

    اهرام ثلث مصر ارتباط زیادی با نجوم داره مخصوصاً به این سیاه چاله که تازه کشف شده که درش زمان به عقب برمیگرده .نباید اجسام داخل اهرام رو دست کاری کنن. تمام اون نقش و نگار ها براساس نظم نوشته و کشیده شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *