پاد ماده ی طبیعی

تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند.

در جستجوی ردپای پادماده

اگر ساخت پادماده به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی مشکل است آیا می توان آن را به سهولت در فضا و اعماق جهان هستی پیدا کرد؟
متاسفانه جستوجو برای پادماده در جهان اندکبی مشکل است زیرا مقدار بسیار اندکی از آن باید وجود داشته باشد که تا حدی برای فیزیکدان ها تعجب آور است.
به سختی می توان توضیح داد که چرا جهان هستی بیشتر از ماده ساخته شده است تا پادماده .
شاید از روی سادگی فرض کنیم که در آغاز جهان هستی مقادیر برابر و متقارنی از ماده و پادماده وجود داشته است.
بنابراین چرا اکنون پادماده یافت نمی شود؟
محتمل ترین راه حل را نخستین بار آندی ساخارف ارائه داد، مردی که در دهه ی ۱۹۵۰ بمب هیدروژنی اتحاد شوروی را طراحی کرد.ساخارف این نظریه را پیش کشید که در آغاز جهان، ماده و پادماده در لحظه ی مهبانگ چندان هم مقدار مساوی و متقارنی هم نداشته اند.این عدم تقارن اندک نقضcp نامیده می شود. فعلا این پدیده در قلب پژوهش های گسترده قرار دارد. ساخارف عملا فرض کرد که تمام اتم ها در گیتی امروزین بازمانده ای از تعدیل تقریبا کامل ماده و پادماده هستند.
مهبانگ باعث تعدیل کیهانی آن دو شد. اندک ماده ی بازمانده، جهان هستی که امروزه می بینیم را شکل داد. تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند. این نظریه در را برای امکان پذیری وجود مقادیر کوچکی پاماده در طبیعت باز می گذارد.
در واقع فوران گرهای پادماده در کهکشان راه شیری نه چندان دور از مرکز کهکشان توسط دکتر لویلیام پارس از دانشگاه نورث وسترن پیدا شده اند.
گویی نهری از پادماده وجود دارد که در برخورد با گاز هیدروژن عادی، تابش گامای مشخص در ۱/۰۲ میلیون ولت را ایجاد می کند.
اگر این ستون پادماده به طور طبیعی وجود داشته باشد، آن گاه شاید دیگر بسته های پادماده در گیتی وجود داشته باشند که در بیگ بنگ از بین نرفته اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *